ONTLUISTEREND: Import & Home Grown Antisemitisme

Peter-Vincent Schuld

Je hebt mensen die memorabilia verzamelen uit het nazi-tijdperk. Voorwerpen van een misdadig regime dat Europa in bloedvergieten en massamoord stortte. Er zijn mensen, die juist omwille van het kwaad dat dit regime vertegenwoordigde, voorwerpen verzamelen uit dit tijdperk en een hang hebben naar deze gruwelijke tijd.

Nazi-memorabilia te koop op vlooienmarkt in Sofia, Bulgarije foto © Peter-Vincent Schuld

Er zijn ook mensen die het sec antisemitisme nooit hebben kunnen loslaten. Complotdenkers die van mening zijn dat Joden, religieus of niet religieus achter al het kwaad, het geld, het kapitalisme en het bolsjewisme zitten.

De Kristallnacht, de pogrom die plaatsvond in de nacht van 9 op 10 november 1938, kostte meer dan 400 Joodse Duitsers het leven. 1400 synagogen werden verbrand en vernietigd, 7500 handelszaken werden verwoest het was een grote lynchpartij die oversloeg naar Oostenrijk en Sudetenland.

Deze pogrom kende haar Iraaks-Arabische equivalent in de nacht van 1 op 2 juni 1941 die de naam Farhud meekreeg.
In die nacht en de dagen die er op volgden kwamen ongeveer minimaal 800 tot 1000 Joodse inwoners (burgers) van Bagdad om het leven door een verschrikkelijke pogrom die dagen aanhield en in omvang nog erger was dan de Kristallnacht.
Het kon plaatsvinden in de verwarring ten gevolge van de pro-Nazi-Duitse staatsgreep door Rasjid Ali Al-Gailaini.
Het antisemitisme in de Arabische wereld is nooit weggeweest en heeft, wie zich in de geschiedenis verdiept, niets te maken met de “Palestijnse” kwestie.

Dit wordt bij ons op de scholen niet onderwezen. De criteria waaraan de lesstof moet voldoen is op zijn minst zwak en slecht, diegenen die schoolboeken samenstellen zijn niet zelden onkundig*, over de algemene ontwikkeling van de gemiddelde leerkracht nog maar te zwijgen.

Het onderwerp antisemitisme laat me niet los. De wortels van dit kwaad zitten dieper dan diep. Als denker kun je niet heen om de keur van Joodse wetenschappers en filosofen die de wereld inzichten verschaften en nog verschaffen en als dank de haat krijgen toegespeeld van mensen die het denken niet machtig zijn. De wereld kan niet zonder wetenschappers, kan niet zonder kunstenaars en filosofen. De wereld kan niet zonder verlichte mensen die uit de roots van hun bestaan de energie halen om hun kundigheid toe te passen.

Zelfs de Tempeliers van weleer haalden kracht en inspiratie uit de Joodse wijsbegeerte van vele eeuwen terug.

De notoire antisemitisme uitingen zoals wij deze waarnemen onder de islamitische bewoners en immigranten in Nederland en de rest van Europa, dienen uitsluitend in dit licht bezien te worden. De rest van de argumenten die door islamitische middens worden aangedragen, wie de geschiedenis inhoudelijk kent, kunnen verwezen worden naar het rijk der fabelen en leugens. Natuurlijk worden ongeletterde en historisch onkundige moslims opgestookt om de “Palestijnse” kwestie als excuus te gebruiken, maar de ophitsers weten inhoudelijk heel goed waar het over gaat.
Wie hier geen opruien op haatzaaierij in ziet, moet wel erg ziende blind zijn.

In Duitsland heeft de bondsregering een “antisemitisme-gezant” aangesteld. De Duitse overheid wil meldingen over het antisemitisme centraal gaan vastleggen. Er is in Duitsland al langere tijd gerede twijfel aan de cijfers van de Duitse politie. De Duitse wetshandhavers schoven de verantwoordelijkheid voor het antisemitisme voornamelijk in de schoenen van extreem-rechtse lieden in de Bondsrepubliek. Maar veelal blijken de haatuitingen naar de Joodse bevolking in Duitsland afkomstig te zijn uit islamitische hoek. Na een aantal incidenten in Duitsland verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat er voor antisemitisme uit Arabische hoek geen plaats was in Duitsland.

Antisemitisme in Duitsland. Hoe gevoelig kan het zijn? Het overgrote merendeel van de Duitsers van vandaag zijn in geen geval de misdadigers uit het Derde Rijk. Maar de Jodenhaters van weleer zijn terug. Geen hakenkruizen maar lange gewaden. Hun haat meenemend uit de gebieden waar het antisemitisme nooit is weggeweest.

Ik moet terugdenken aan het nummer van de Keulse rockband BAP uit 1982, dat tot op de dag van vandaag door deze groep op menig Duits podium gebracht wordt genaamd “Kristallnacht”. Om me even de klanken en de sfeer van de jaren 80 terug te halen zoek ik het op op Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=kK5O1rL0NwE). Het nummer was een felle uithaal naar de moordpartijen in 1938 en de haat omwille van etniciteit.

Ik herinner mij onze leraar Duits die dit liedje op de middelbare school met ons besprak. Het merendeel van de klasgenoten gaf geen zier om de inhoud. Mij bleef het bij. Misschien is het dit liedje in combinatie met een leerkracht die het Duits bracht als een mooie taal zonder geschiedkundige hypotheek, dat ik het Duits redelijk goed beheers en zo overschakel vanuit het Nederlands. Het nummer Kristallnacht van BAP brengt ons even op een aangrijpende wijze terug op de verschrikkingen uit die beruchte nacht die de aftrap was voor een ongeziene moordpartij.

Misschien was het wel goed dat mijn leraar Duits van destijds een man was die, laat ik het zo zeggen, behoorde tot de wat maatschappelijk geëngageerde alternatieve scene en die wat links georiënteerd was. Deze leerkracht bracht de inhoud over op een wijze die ik nimmer zal vergeten. Ik zie hem nog zitten op zijn bureau, met zijn eeuwige tabakspijp. Hoe relevant was zijn maatschappelijk betrokkenheid van destijds in verhouding tot de dag van vandaag, waarin signaturen opeens allerlei andere kleuren en posities in het politieke denken krijgen?

Terwijl in Duitsland de Jodenvervolging als een loodzware steen op de maag van het collectieve geweten van de gemiddelde Duitser lag en ligt,
is de collectieve introspectie volledig voorbij gegaan aan de ingezetenen van de Arabische en islamitische wereld.

Een protestnummer tegen de Farhud, de pogrom van 1941 tegen de Joodse inwoners in Bagdad is in het overwegend islamitisch Irak ondenkbaar.
En wie kent deze gebeurtenis bij ons in het westen?

We gaan weer even naar Nederland.

De Nederlandse jonge rabbijn Yanki Jacobs (29) werd voor de zoveelste keer voorwerp van Jodenhaat, nadat 2 Noord-Afrikaanse types hem vanuit een Opel Corsa uitscholden voor “kankerjood”. Jacobs was het zat en deed na overleg met de politie aangifte. Jacobs maakte het voorval zelf nog eens wereldkundig door een twitterbericht te verspreiden met onder meer de nummerplaat van de auto waarin de verdachten zich voortbewogen.
De monsterlijke Jodenhaat steekt aan alle kanten de kop weer op. Niet alleen de aanslag op het Joods restaurant Hacarmel in Amsterdam, maar er zijn veel meer incidenten.

De redactie van Facts Found houdt al enige tijd enige tijd het antisemitisme nauwlettend in de gaten, zowel op straat als online. Het heeft er de schijn van dat je louter in een stad als New York en in Israël zelf zonder schaamte nog Joods mag zijn.

Facts Found heeft al eerder bericht over het aanhoudend antisemitisme en met name online. Dit blijven we doen en we roepen onze lezers dan ook blijvend deze feiten te melden via email “newsdesk@factsfound.news”.

Een blijvende bron van haat is Facebook. Ook antisemieten gebruiken het medium veelvuldig, ook al is heeft de oprichter, Mark Zuckerberg een Joodse achtergrond. Hier zit een duidelijke hypocrisie.

We kennen het negationisme en samenhangend antisemitisme van eigen Europese bodem. Een spil in het verspreiden van negationistische
en antisemitische uitingen (die strafbaar zijn) is een kerel die zich Derk de Koning noemt op Facebook. Hij en een paar medestanders, onder meer iemand die zich aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valselijk bedient van de Joodse naam Joseph Polak en bijbehorende foto waar een orthodoxe Joodse man staat afgebeeld spuien onophoudelijk antisemitische teksten op een volstrekt openbaar profiel.
Wij tonen u hierbij middels screenshots diverse uitlatingen van deze Derek Koning die weinig aan de verbeelding overlaten maar die kort gezegd een ziekelijk denken vertonen vol met haat. Omdat de uitlatingen dermate schokkend zijn, gaan we deze hier niet herhalen maar verwijzen u naar de bijgevoegde screenshots; Het enige dat we er over willen zeggen is dat Derk de Koning de Joodse wereldbevolking beschouwt als minderwaardig en tracht het leed dat hen overkomen is op en onheuse en leugenachtige wijze te rechtvaardigen.

screenshot
Facebook meldt een verwijdering van een gewraakte tekst na rapportage, bron: Facebook

Derk de Koning profileert zichzelf online als een “complotdenker”, zo meldt zijn Facebookprofiel.
Een enkel bericht wordt na klacht van een andere Facebookgebruiker door Facebook verwijderd. Maar wij tonen u ook het naar alle waarschijnlijke valse profiel van Joseph Polak, die negationistisch profileert en als motto heeft: “We all end up dead, it’s just a matter of how and why”. Deze zin is voor meerdere uitleg vatbaar, maar de ondertoon in combinatie met de naam en foto impliceren voldoende.

screenshot
Profiel van de het vermoedelijk profiel onder valse identiteit onder de naam van “Joseph Polak”
bron: Facebook

Antisemitisme lijkt weer maatschappelijk te zijn geaccepteerd.

Haags gemeenteraadslid voor de islamitische Partij voor de Eenheid Abdou Khoulani vond het nodig Nederlandse Joden te bestoken na de Hamas-protesten in Gaza door berichten te sturen aan Joodse mensen met de afbeelding van Hitler en een democratisch en geciviliseerd bestuur in Israël te betichten van een “nazi-signatuur”, wat inhoudelijk kant noch wal raakt. Khoualini die feitelijk een tekort heeft aan kennis, welke te maken heeft met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van religieus-intellectuele inflatie zoals je wel bij meer totalitaire ideologieën tegenkomt, stelt onder meer, en ik citeer “Joodse rabbijnen die Israel volledig verwerpen”. Verder dan deze zin komt hij niet. Inhoudelijk laat Khoulani het afweten.
Want waar spreken we over?

We spreken over een splintergroepering in de joods ultra-orthodoxe gemeenschap genaamd “Neturei Karta”. Deze splintergroepring die zich om religieuze redenen heeft verzet en zich noch steeds verzet tegen de stichting van de Staat Israël.

Geweten dient te zijn dat Israël gesticht als een Joodse staat, dus met een hoofdletter J, duidende op de Joodse bevolking op basis van etniciteit en niet gesticht is als “joodse staat” een staat die gefundeerd is op het joodse geloof. Daar zit de crux. Dit in tegenstelling tot veel islamitische landen waarvan de grondvesten islamitisch zijn zoals Iran, dus op basis van religie.

Vergadering van het Joods Wereldcongres in Brussel, foto © Peter-Vincent Schuld

Neturei Karte, de joodse ultra-orthodoxe splintergroep is van mening dat louter de Messias Israël aan de gelovige Joden kan geven, dus dat er op “Hem” gewacht moet worden tot hij met letterlijk met de hand de gelovige Joden kan terugleiden. In het denken van deze extreem-religieuze groep is geen plaats voor het aardse denken en welzijn van de Joodse wereldbevolking en hun staat waardoor deze fractie lijnrecht tegenover het zionistisch denken staat zoals bedoeld door Theodor Herzl, de 19e eeuwse Hongaars-Oostenrijkse journalist en politiek activist die aan de bakermat stond van het modern politiek zionisme, beter gezegd een veilig thuisland bieden aan de Joodse wereldbevolking.

Zo dan is de intellectuele inflatie bij mijnheer Khoulani inhoudelijk ook meteen weer afgeserveerd. Dan te weten dat deze Khoulani een volksvertegenwoordiger is. Je zou wel wat meer kennis mogen verwachten dat het “IQ-Nullium” waar deze man blijk van geeft.

Dat het gewelddadig en dominant islamitisch reveille In Europa en de rest van de wereld vanuit haar oorsprong één-op-één samenhangt met het maatschappij ontwrichtend en niets ontziende gedrag vanuit Gaza blijkt nog maar eens uit het gegeven dat de Israëlische natuur bestookt wordt met vliegers met brandbommen, die geen burgers treffen maar de flora en fauna. Voor deze vorm ven terrorisme waarschuwde uw schrijver al in 2013 en 2014 toen hij nog deel uitmaakte van een brandweerkorps dat tot taak had om natuurbranden tegen te gaan in Spanje.

Illustratief is dan ook de posting in de Facebookgroep “Multculturelen bijeen”, die we al eerder onder de loep hielden wegens antisemitisme, homohaat en ander maatschappij ontwrichtende uitingen.

Er wordt een bericht gedeeld over de aanvallen door Hamas vanuit Gaza met voornoemde vliegers met brandbommen.
De poster die zich Garçon de La Banlieu noemt (Frans voor jongen van de voorstad –Banlieus zijn voorsteden in Frankrijk met een grote en vaak opstandige en crimineel getinte moslim-populatie- red), voegt hieraan “Allah u Akbar”, gevolgd door een respondent genaamd Mohammed Saghir die er aan toevoegt “Viesjooden”.

Bericht over brandbommen per vlieger op Israëlische natuur met reactie van Mohammed Saghir luidende “viesjooden”. bron: Facebook
Profiel van Mohammed Saghir met het veel en niets zeggende woord “respect”
bron Facebook

We gaan eens even een kijkje nemen op deze man zijn Facebookprofiel, en wat schetst de verbazing? Mohammed Saghir betitelt zichzelf met “respect”, in deze een contradictie zoals we die voortdurend tegenkomen. Duidelijker kan het niet door deze Mohammed Saghir worden gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here