Oorlog in Oekraïne: De optische illusie van beeldvorming

0
Zicht op de potemkin trappen in Odessa, Oekraïne Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld en Christel Dubos

Op de voorpaginafoto van dit verhaal ziet u de befaamde en historische Potemkin trappen die de stad met de haven in het Oekraïense Odessa verbindt. De trappen zijn feitelijk een optische illusie. Onderaan hebben de trappen een breedte van. 21,7 meter. en naar mate we het niveauverschil van 27 meter overbruggen via een feitelijke lengte van 142 meter worden de treden van de trappen per overwonnen tussenplateau steeds smaller tot 12,5 meter bovenaan. De geschiedenis van deze optische illusie bewaren we voor een ander verhaal. Maar deze trappen zijn een metafoor, een symbool voor de de optische illusie die beeldvorming vaak met zich meedraagt. Beeldvorming kan erg bedriegen. Is het beeld dat we hebben niet te veel opzettelijk uitvergroot of met aperte intentie daartoe juist klein gehouden. Welk deel van het volledige beeld missen we? Het gaat te ver om elk detail van optische illusies met betrekking tot deze oorlog te in dit verhaal te beschrijven. We pakken om te beginnen er een paar ogenschijnlijk kleine details uit.

Zicht op de Potemkin trappen in Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Liggen de feiten nu boven aan de trap en de tegengestelde beeldvorming onder, of is het net andersom? Hoeveel inspanning vergt het om feiten van beeldvormingen te scheiden? Hebben we er wel het geduld voor? Willen we er wel tijd voor maken? Immers niet zelden wordt de publieke opinie bepaald door beeldvorming en niet door feiten.

De trappen zijn symbolisch en speelden al eens een rol in een Russische film uit 1925 over de pantserkruiser Potemkin, waarvan een belangrijke scene is gedraaid vanaf deze trappen. Door de decennia heen waren deze trappen de ontmoetingsplaats voor mensen die politiek actief waren en heimelijk contacten onderhielden met binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten.

Op de foto een lounge bar genaamd 007 in Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar ook spionnen onderling troffen elkaar op deze trappen. De trappen van de optische illusie, niets is wat het lijkt. Niet voor niets vindt u kort na het bestijgen van de trappen een lounge bar dat de veelzeggende naam 007 draagt. Nu ligt onder meer de stad Odessa bij voortduring onder vuur van Russische aanvallen op de stad en op de haven. Ook deze dagen weer. En voor wat?

De “speciale militaire operatie” zoals de Russen verplicht zijn deze oorlog te benoemen met het door de Russen geproclameerde doel, de zogenaamde “denazificatie” blijkt gewoon het innemen van grondgebied te zijn. De optische illusie. Beeldvorming versus feit. Daarmee is het niet gezegd dat er in Oekraïne geen idioten met nazi-sympathiën rondlopen, die zijn er heus wel. Maar daarmee wordt wel afgerekend als Oekraïne echt bij de Europese familie wil horen. Beeldvorming versus feit bis.

Anderhalf jaar oorlog in Oekraïne. Een oorlog die aan beide zijden inmiddels aan honderdduizenden soldaten en burgers het leven heeft gekost. Berichten bereiken ons waarin gemeld wordt, dat op vrijdag 11 augustus in Kiev een kinderziekenhuis werd geraakt, elders werd een hotel getroffen waar VN-medewerkers en hulpverleners zouden verblijven met een dode tot gevolg, Eerder zouden de Russen deze week een bloedtransfusiecentrum hebben bestookt.

Gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Uit onderzoek zal moeten blijken of het opzet van de Russen is geweest of dat de geraakte hulpinstellingen bij “toeval” zijn geraakt. Het maakt de wreedheid en de verwerpelijkheid niet minder. Maar in juridisch opzicht is er, ook al horen mensen dit niet graag, wel een onderscheid. In het eerste geval is er bij bewezenverklaring, overeenkomstig het oorlogsrecht, sprake van een oorlogsmisdaad. U zult misschien zeggen “wat maakt het uit?”. Maar ook in oorlogssituaties, hoe moeilijk het ook is, is waarheidsvinding van het allergrootste belang. Immers op basis van naakte feiten kunnen er justitiële, politieke en militaire maatregelen genomen worden die een gerechtvaardigde grondslag kennen. Dan kun je niet uitgaan van aannames, maar dan zijn het de harde onomstotelijke feiten die tellen. Daarom is het ook zo belangrijk dat forensische onderzoekers en inlichtingendiensten informatie en bewijzen vergaren.

Voormalig Amerikaans inlichtingenofficier en VN-wapeninspecteur Scott Ritter in het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er is discussie over de beeldvorming rond de oorlog in Oekraïne, die mede is aangezwengeld door de voormalige Amerikaanse analist, voormalig inlichtingenofficier en voormalig VN-wapeninspecteur Scott Ritter wiens recent boek “Ontwapening in de tijd van de Perestroika” in Rusland gretig aftrek vindt. Ritter wordt in Oekraïne beticht van desinformatie en niet onbegrijpelijk. Ritter laat zich zeer kritisch uit over de bemoeienissen van het Westen in relatie tot Oekraïne en in relatie tot Rusland. Hij verspreidde een complottheorie waarin Ritter ondanks hard bewijs van het tegendeel, dat de Oekraïense Nationale Politie verantwoordelijk zou zijn voor de slachting in Bucha. Weer duikt de vraag op. Doet Scott Ritter aan beeldvorming overeenkomstig zijn (eventueel totaal verwrongen) wereldbeeld of vertelt hij feiten? In deze is het antwoord grotendeels duidelijk, namelijk dat de man in zijn hoofd echt de weg kwijt is. Niet alleen vanwege zijn “rare” denkbeelden over Oekraïne. Ritter werd in de VS tweemaal gearresteerd en eenmaal veroordeeld wegens zedenfeiten jegens minderjarigen.

Scott Ritter, voormalig Amerikaans inlichtingenanalist en VN-wapeninspecteur in Irak. De foto werd gemaakt in het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In ieder geval is een kritische blik op zijn schrijfsels en zijn uitingen noodzakelijk en gewenst. Want wat is feit en wat is fictie en waarom? Zo ook met betrekking tot de verwijtbare feiten die Rusland pleegt in Oekraïne. Welke definitie moeten we aan welk feit geven? De antwoorden op die vragen leiden tot… daar gaan we weer….waarheidsvinding en feitelijke antwoorden kunnen ons wellicht behoeden voor onomkeerbaar onheil.

Wat zijn nu de verschillen tussen de verwijtbare feiten en de classificaties? De invasie van Rusland is overeenkomstig het internationaal recht onrechtmatig. Oekraïne is een soevereine staat overeenkomstig het internationaal recht. Nu zijn er veel Nederlanders en Vlamingen die kritiek uiten op het vermeend verlies van soevereiniteit van hun land en/of gewest aan de Europese Unie, maar wanneer de soevereiniteit van Oekraïne in het geding is, dan zou het een ander verhaal zijn. 


De vergelijking tussen Oekraïne en het Hertogdom Gelre van weleer

Het wapen van het Hertogdom Gelre aan de muur van een monumentaal pand in Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Ja, het is een feit dat Oekraïne eens behoorde tot het Russisch Rijk.  Maar vaak zijn vorstendommen en koninkrijken slechts van tijdelijke aard. Maar laten we eens kijken naar het “Nederlandse” Hertogdom Gelre. U kunt het zich nu niet meer voorstellen dat het ooit een vorstendom op zich was. Maar toch is het zo. Dit gegeven leert ons dat grenzen en landen dynamisch zijn, niet absoluut en al zeker niet voor de eeuwigheid.

Zicht op de stad Zutphen, Nederland vanaf de overkant van de IJssel
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het hertogdom Gelre had als hoofdstad de Hanzestad Zutphen.  Het Hertogdom Gelre kende ook belangrijke delen die thans op Duits grondgebied liggen zoals de Duitse stad Goch, in het Nederlands Gogh geheten.

Zicht op de binnenstad met stadspoort van de Duitse plaats Goch, in het Nederlands Gogh geheten, een onderdeel van het Hertogdom Gelre
Foto: Peter-Vincent Schuld

Vandaar de achternaam “Van Gogh”  De straatnamen zijn er ook in het oud Nederlands te vinden. Veel verwijst in deze omgeving van Goch, Kleve en Weeze naar het oude Hertogdom Gelre. De oude stadspoort herinnert aan de tijden waarin de Hertog van Gelre zijn gezag liet gelden.

Een straat genaamd Hinterm Engel in het Duitse Goch met daaronder in het oud Nederlands Swarte Leeuw Straet
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In de nabijheid van het naburige Weeze vinden we het slot Hertefeld. Een naam in de mix van Nederlands en Duits. Het woord voor het dier “hert” is in het Duits “Hirsch”. 

Het slot (Schloss) Hertefeld in Weeze, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het woord “veld” verwijst naar “veld” of buitengebied, wat wij weer kennen middels het woord “veldwachter”.  Nu, dat woord “veld” is weer terug te vinden  in de benaming van de huidige Duitse militaire politie, die “Feldjäger” wordt genoemd.

Leden van de Duitse militaire politie genaamd Feldjäger tijdens een NAVO-oefening in Mindelo op het eiland Sao Vicente, Kaapverdische Eilanden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Grenzen veranderen dus in de loop der tijden. Vaak door twisten en oorlogen helaas. Woorden in elkaars talen, kennen gelijken of verwantschappen. Die blijvende verwantschappen kunnen pas weer naar boven  komen als de rust is weergekeerd en er breekt een periode van stabiliteit aan die in de volksmond vrede wordt genoemd.

________________________________________________________________________

Het gebrek aan feitenkennis, waaronder geschiedenis, doen mensen de meest vreemde opvattingen er op nahouden. Is er wat aan te merken op ons onderwijs?


Redacteur Christel: “Ik had een ongelofelijk goede docent geschiedenis, hij vertelde vol passie en heb enorm veel van hem geleerd”.

Redacteur Peter: “Mijn geschiedenisleraar had, zo ik vermoedde, geen zin in zijn werk.” “Ik dacht echt – laat het maar-, ik heb hier geen duvel opgestoken”. “Toch fascineerde mij het vak geschiedenis mateloos.”  “Dus ik verslond boeken uit de bibliotheek en ging in mijn jeugd samen met mijn vader op zoek naar plekken die iets vertelden over de geschiedenis.”

Fossielen gevonden in het Luxemburgse zandsteen en bevestigd aan een muur uit zandsteen in Luxemburg stad
Foto: © Peter-Vincent Schuld

” Of het nu kastelen waren of steengroeves waarin ik op zoek ging naar fossielen en mineralen, alles was en is interessant”.”

“Ook geologie vertelt over de geschiedenis”.

_____________________________________________________________________________

Ook als het om landen als Oekraïne en Rusland gaat. Rusland is wat betreft Oekraïne nogal gebrand om de vruchtbare landbouwgronden en mijnen onder controle en dus in haar bezit te krijgen. De reden waarom de Oekraïense landbouwgronden zo vruchtbaar zijn komt onder meer door de ijstijd.

Door vaak ronduit bar slecht (academisch) onderwijs en, onder druk van fundamentalistisch beleden religies plus de al veel langer sluimerende “woke beweging” dringt feitenkennis amper of niet tot de vaak botte hersens door en krijgen mensen volstrekt tegengestelde opvattingen die niet met elkaar stroken. Als de polarisatie in de eigen hersenkwabben toeslaat, wat is het dan in de samenleving als geheel? Dat geldt voor alle politieke families van links, midden tot rechts en de extreme takken daarvan. Daarnaast willen veel mensen het nieuws horen in 2 minuten, terwijl goede inhoudelijke duiding om meer tijd vraagt om een afgewogen mening te kunnen formuleren en deze ook te kunnen beargumenteren. Dan hebben we het nog niet over de regelrechte intellectuele luiheid en lamlendigheid van veel burgers. Kennis heeft meer waarde dan een duur stuk merkkleding. Beeldvorming versus feiten, daar gaan we weer.

Rusland-promotie? Beïnvloeding van de toeristische opinie? Of gewoon een leuk shirt dat we bij onze Russische buren konden kopen?
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Er doet zich dus een raar en gevaarlijk en bovendien tegengesteld fenomeen voor onder een aantal burgers. Maar is het deze mensen kwalijk te nemen? Er zijn burgers die zich tegelijkertijd omwille van hun opvatting over de absolute soevereiniteit van hun land keren tegen de Europese Unie en op hetzelfde moment de soevereiniteit van een land als Oekraïne terzijde schuiven en zich aan de kant scharen van Rusland terwijl Rusland de wettelijke soevereiniteit van Oekraïne schendt.  Dat is natuurlijk meten met twee maten. Hun opvattingen zijn gespleten. Hun opvattingen zijn niet onrechtmatig, maar ze zijn wel ingegeven door beeldvorming waardoor keiharde feiten, vaak, om niet te zeggen, altijd, het af moeten leggen. Om een hart onder de riem te steken voor de “gewone burger”;  Ook de academische wereld van universiteiten, studenten en hoogleraren, is besmet met deze hersens dodende ziekte genaamd beeldvorming. Beeldvorming is vaak  niet meer dan een subjectieve intellectuele valkuil met scherpe pinnen op de bodem.

____________________________________________________________________________

We spraken er tijdens redactioneel overleg nog over met Facts-collega Koos van Houdt. Van de lokale dorpspolitiek tot op geopolitieke schaal zijn beeldvormingen belangrijker geworden dan de harde feiten. We kopen niks voor beeldvormingen. Het gaat om feiten, punt aan de lijn en daarmee klaar. We geloven dat we maar eens hier nog maar eens meer de nadruk op moeten gaan leggen in de komende verhalen. De enige manier om deze problematiek te bestrijden is het delen van kennis door echte deskundigen en dieper blijven nadenken, graven en zorgen dat burgers voor feiten openstaan. Maar de vraag is “wie is er nu echt deskundig en geloofwaardig?”. We hebben onder de zogenaamde deskundigen ook een nutteloze overbevolking van regelrechte charlatans. Je. moet dus op zoek gaan naar feiten uit vervlogen tijden om het vandaag te kunnen begrijpen.

___________________________________________________________________________

De geschiedenis wordt vaak verteld door de heraldiek in de vorm van stadswapens, vlaggen en emblemen.

We vertellen vaak  over getroffen of belangrijke steden in Oekraïne. Maar we schuwen ook niet om objectief over Rusland en haar geschiedenis te vertellen. Wij tonen hierbij vaak stadswapens en vlaggen. “Waarom?” zult u zich misschien afvragen. Hoe oostelijker we in Europa komen, hoe vaker we elementen uit de geschiedenis van de oorspronkelijke economische activiteit van een regio terugvinden. Geen beeldvorming maar feiten.

De Oostenrijkse Raiffeisenbank in Rusland en Oekraïne

Filiaal van de Oostenrijkse Raiffeisenbank in Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Trouwens niet alleen in stadswapens, ook sommige (oudere) bedrijven kennen die symboliek, waaronder die van de ter discussie staande Oostenrijkse Raiffeisen Bank met vestigingen in Rusland, Oekraïne en elders in oostelijk Europa.Het symbool van de bank is een puntdak dat vanuit de folklore wordt gezien als een symbool van bescherming (de bescherming van een huis), op het puntdak zijn gekruist twee paardenkoppen waarneembaar als een teken van kracht.

Filiaal van de Raiffeisenbank in Nesselwang, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar biedt deze symboliek kracht en bescherming?  Het dak van menig pand is in Oekraïne aan gort geschoten. Maar het zeer oude  logo van de bank draagt eerder bij aan een zeker commerciële beeldvorming over de betrokken bank, dan dat het daadwerkelijk voorziet in bescherming. Immers, een bank houdt geen inslagen van kogels, raketten en mortieren tegen. Dus is het beeldvorming en geen feit.

Filiaal van de hypotheekverstrekker Raiffeisen Bank in Innsbruck, Oostenrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De bank ligt onder vuur omdat ze haar activiteiten in Rusland na de aanvang in Oekraïne niet heeft afgebouwd. De Oostenrijkse bank staat onder hoge druk van onder meer Oekraïne en thans ook van de VS om haar activiteiten in Rusland te staken. Oekraïne oefent ook druk uit op andere Westerse banken die haar activiteiten in Rusland stand doen houden.  Ondanks alle commotie en ondanks dat activiteiten van de Raiffeisen Bank international onder het sanctionerende vergrootglas ligt van de VS en de visering door de Oekraïense financiële autoriteiten, oefent de Raiffeisen Bank nog steeds haar activiteiten in zowel Rusland als Oekraïne uit. De autoriteiten in Oekraïne zijn op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd dat de Raiffeisen Bank in Rusland ongeveer 100 miljoen euro aan belastingen moet afdragen aan de Russische fiscus.

De wrange heraldiek

Vlag van de Oekraïense stad Pokrovsk

Afgelopen week werd de Oekraïense stad Pokrovsk getroffen door Russische aanvallen. Hierbij kwamen burgers om het leven. De zure realiteit van oorlog. Tot en met 1934 heette de stad Grishino. Daarna kreeg het de naam Krasnoarmeysk. De stad is niet oud en de stichting van de stad dateert van 1875. Een interessant detail is dat de stad gesticht werd door het Ministerie van Spoorwegen gedurende het Russisch Tsarenrijk. Er zouden locomotieven gaan worden gebouwd, hetgeen ook geschiedde.

Wapen van de Oekraïense stad Pokrovsk


U ziet een vogel, een zwaluw, met een takje in zijn snavel. In de beeldvorming denken veel mensen aan de vredesduif maar feitelijk zien we een vogel die aannemelijk bezig is met het bouwen van een nestje. Maar het euvele feit wil dat er geen vrede is en dat het spreekwoordelijk gebouwde nestje bruut uiteen werd gerukt door de Russen afgevuurde raketten. Beeldvorming in lijn met de optische illusie. Jaloezie omdat de stad die eens tot het Russisch Rijk behoorde en thans niet meer weer heroverd moet worden? Jaloezie is een emotie. Nu spelen emoties in oorlogen absoluut een rol. Waar in het normale leven een enkel schot voldoende is om een tegenstander uit te schakelen zien we onder oorlogsomstandigheden  met regelmaat gemoedstoestanden genaamd vijandigheid en pure haatMet als gevolg dat de tegenstander ook al is deze persoon een mens burger en militair voorwerp wordt van vergelding, waarin niet 1 kogel maar salvo’s worden afgevuurd en het uiteenrijten van lichamen de “bekroning” is van van het uitschakelen van een tegenstander. Zie hier de menselijke emotie. We beschrijven deze gemoedstoestanden, deze emoties. We oordelen er niet over. Want bijna iedereen kent zulke emoties als je ziel maar zwaar genoeg beschadigd raakt door “wandaden en trauma’s ” veroorzaakt door wat we beleven. Er bestaat niet voor niets iets als PTSS (posttraumatische stressstoornis). Een mentale staat waarin belevingen zich kunnen ontwikkelen tot beeldvorming die weer kunnen leiden tot depressies en psychoses.


Maar de daadwerkelijke reden tot het weer in bezit nemen van de regio Pokrovsk vinden we terug in de vlag en het wapen van het rayon Pokrovsk, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van de Donetsk Oblast.

Wapen van de regio Prokrovsk, Oekraïne

Wat zien we in de vlag en het wapen van het rayon Prokovsk….. inderdaad, graanhalmen. De regio kent dus van oudsher een graanproductie en die probeert Rusland thans te belemmeren in Oekraïne en het liefst nemen de Russen deze weer in bezit.

Een graankorrel is klein en nietig, maar in massale hoeveelheden zijn ze een factor om controle over uit te oefenen. Het zijn feiten die wij niet hebben verzonnen. Er bestaat geen beeldvorming die niet kan leiden tot een optische illusie.