Oorlog Oekraïne: Afbraakplannen landbouw Frans Timmermans geraakt door politiek mortiervuur

0
4920
Combine op trailer op de Duitse autosnelweg A2 richting Hamburg Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils en Peter-Vincent Schuld

Realiteit in Oekraïne sloopt Green Deal en Farm to Fork strategie.

Het kan verkeren. Waar in Oekraïne de tanks en pantservoertuigen rollen zullen in Europese Unie de combines en dorsmachines weer uit moeten rijden. De twee aanhoudend falende en wanprestaties leverende Europese commissarissen Ursula von der Leyen en Frans Timmermans hielden geen rekening met een mogelijke oorlog in Oekraïne bij de kosten verslindende projecten als de Green Deal en de Farm to Fork Strategie. De politieke geloofwaardigheid en realiteitszin zijn al in die mate weggerot dat het politiek methaan geworden is waarmee we een kachel op gas kunnen laten branden.

Vijgen plukken in Albatera, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De door de Russische president Vladimir Poetin ontketende oorlog tegen Oekraïne heeft de afgelopen dagen alle aandacht opgeëist. Daardoor is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de landbouw, de voedselvoorziening en de voedselzekerheid naar de achtergrond verdrongen, om niet te zeggen ondergesneeuwd. We doelen hier op een ontwikkeling, die voorzitter Ursula Von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie, (inclusief hun staf) zeker niet vrolijk zal hebben gestemd en eerder een hogere bloeddruk zal hebben bezorgd. Want eerder dan gedacht is de aap uit de mouw gekomen. Hun plannen om vermeend de planeet te redden en de landbouw daarvoor financieel te laten opdraaien, zijn deels door de EU-ministers van landbouw afgeschoten.

Graansilo´’s in de omgeving van Wroclaw, Polen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Want zowel Ursula als Frans zijn een paar dagen geleden ondubbelzinnig teruggefloten door de Europese ministers van landbouw omdat hun miljarden euro kostende stokpaardjes, de Green Deal en de Farm to Fork strategie – als ze volgens plan worden voortgezet – meer kwaad (wereldwijde voedseltekorten en hongersnoden) dan goeds zullen veroorzaken. Midden vorig jaar had een rapport van experts van de Commissie al gewaarschuwd dat de plannen van deze nooit verkozen topambtenaren van de Commissie een sociaal bloedbad onder de boeren in Europa zouden aanrichten en op korte termijn tot voedseltekorten en zelfs hongersnood in Europa en de wereld zouden leiden.

Klimaatpaus Eurocommissaris Frans Timmermans
Foto: © Europese Unie

In plaats van lessen te trekken uit de resultaten van dit rapport, verstopte de door linkse en groene dogma’s verblinde klimaatpaus het in de onderste lade van zijn bureau. Pas nadat de EU-lidstaten vele maanden later een akkoord hadden bereikt over de hervorming van de landbouwpolitiek en hij de druk om het rapport te publiceren niet meer kon weerstaan omdat sommige media erover begonnen, haalde Timmermans het tevoorschijn, te laat om nog meegenomen te kunnen worden in de landbouwonderhandelingen. Je vraagt je toch af of deze linkse deugmens zich niet diep schaamt over zijn ondemocratische en bedrieglijke optreden. Is het niet frustrerend dat hij ook nog wegkomt met zijn kwalijke handelwijze?

Geen haan…….

Geen haan…..
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar geen haan in het Europees Parlement, die Frans tot de orde durfde te roepen, op een enkeling na. Frans voelt zich kennelijk onaantastbaar, heeft het lak aan de boeren, die hij ooit “dom en kortzichtig” noemde en kan zijn gang gaan omdat rood, groen en blauw, zowel in Den Haag als in Brussel en Straatsburg, aan zijn voeten liggen en op haast stalinistische manier bewonderen.

Boerenbedrijf in Drenthe, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Oorzaak van alle commotie is het feit, dat de Europese ministers van landbouw op een spoedvergadering naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne besloten hebben, dat de Europese Commissie het landbouw- en voedselbeleid van de EU grondig moet herbekijken met de nadruk op de voedselzekerheid… Meer concreet: de EU-lidstaten hebben eindelijk geluisterd naar de (door de Commissie weggemoffelde) adviezen van allerlei internationale organisaties en instellingen, die herhaaldelijk de waarschuwing de wereld in stuurden, dat de voedselproductie zonder dralen moest worden verhoogd. Alleen op die manier zou tegemoet gekomen kunnen worden aan de aanhoudend sterk stijgende vraag naar voedsel op Europees en wereldvlak en zouden dreigende hongersnoden voorkomen kunnen worden.

De landbouwministers hebben de Commissie opgedragen om de Green Deal (het akkoord om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken) en de Farm to Fork strategie van klimaatpaus Timmermans (de bijdrage van de landbouw aan de Green Deal) nog eens onder de loep te nemen. Verschillende lidstaten zijn namelijk van oordeel dat genoemde beleidsinstrumenten haaks staan op de voedselzekerheid in Europa. “We zien nu dat de voedselzekerheid in gevaar kan worden gebracht. Dat risico mogen we niet nemen”, betoogde Europees landbouwcommissaris Wojciechowski. De Green Deal moet volgens de Pool niet helemaal op de schop, maar sommige maatregelen van deze strategie, zoals de braaklegging van tienduizenden hectaren landbouwgronden geven aanleiding tot een zeer forse daling van de landbouwproductie in de EU.

Ook tractoren (zoals deze tractor van het merk Case) voor de boeren verplaatsen zich op brandstof. Deze foto werd gemaakt in de omgeving van Parijs, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voor Wojciechowski zal het zeker een goed gevoel geven dat Timmermans, hoofdschuldige van de teloorgang van een groot deel van de landbouw in Europa, nu een ferme deuk moet incasseren. Timmermans heeft de Pool, de eerst verantwoordelijke voor de EU-landbouwpolitiek, waar hij kon tegengewerkt of straal genegeerd met de zwijgende instemming van zijn chef Ursula. Vraag is nu wel of uitgerekend de Europese Commissie de meest geschikte instantie is om het landbouw- en voedselbeleid door te lichten. Ursula en Frans, de meest prominente leden van het dagelijks bestuur van de EU, zijn immers tegelijk partij en rechter … De kans bestaat dat zij het onderzoek naar zich toe zullen trekken met alle gevolgen van dien.

Transport veevoer Agrifirm ter hoogte van Minderhout, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De omstreden handelssancties tegen Rusland en de situatie in Oekraïne leiden tot een verlies aan afzetmarkten. Vooral Duitsland, Nederland en Polen, die samen voor anderhalf miljard euro aan landbouwproducten afzetten in deze landen worden het zwaarst getroffen. De Oekraïne is een belangrijke exporteur van landbouwproducten zoals granen, veevoer, mais en oliehoudende zaden. “Dat ligt nu allemaal stil en heeft grote gevolgen voor de veehouderij in Europa. Met name de intensieve varkenshouderij, die toch al in een crisis zit, zal extra hard getroffen worden”, zegt landbouwcommissaris Wojciechowski.

Varkenshouderij in het Nederlandse Beringe
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Europese Commissie komt binnenkort met steunmaatregelen om de Europese boeren tegemoet te komen, die te lijden hebben door de oorlog. Zo komt er voor de EU-varkenssector een mogelijkheid voor private opslag van varkensvlees en zeer waarschijnlijk ook financiële steun. Ook overweegt de Commissie ter ondersteuning van de akkerbouw een voorstel om de braaklegging van landbouwgronden een jaar over te slaan om de landbouwproductie op peil te houden. Deze laatste maatregel zal niet veel oplossen. De braaklegging zou beter helemaal verdwijnen.

Waar is de nooduitgang?

Nooduitgang tunnel ring Parijs, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het aanhoudend geklungel van Timmermans en Von der Leyen neemt gevaarlijke vormen. De vraag is hoeveel geld van de Europese belastingbetaler reeds is weggesmeten. Opnieuw, dat ligt niet aan het instituut Europese Unie, maar aan mensen die een bureau en bureaustoel hebben gekregen. Het zou Von der Leyen en Timmermans sieren als ze zelf hun boeltje zouden pakken en opkrassen. Dat zou de burger in de Europese Unie alleen maar ten goede komen. Ons bestaan wordt veiliger en onze voedselzekerheid zou meer worden gegarandeerd. Hun visie verkeert in een tunnel. Maar tunnels in de Europese Unie moeten voldoen aan veiligheidseisen zoals zichtbare nooduitgangen. Zelfs voor politieke slechtzienden als Timmermans en Von der Leyen zijn de nooduitgangen dus nog te vinden.