Opinie: De verstikkende Klimaatindustrie en het Eco-narcisme, maar airco’s en verstand geven frisse lucht

0
1025
Warm klimaat, 35 graden in het Spaanse Jerez de la Frontera Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

Dat we onze leefomgeving een beetje schoonhouden. wie kan daar op tegen zijn? Integendeel. Een samenleving met achteloos weggegooid afval vervuilde leefomgeving vertelt wat over de beschavingsgraad van de mensen die er wonen of komen.

Vervuiling in een straat bij een container in een achterstandswijk in Ajaccio, Corsica.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is zelfs nog beter om je oude autobanden bij een container voor glas  te plaatsen dan achteloos in de natuur weg te smijten. In het eerste geval weet je zeker, ook al mag het niet, dat ze toch door de reinigingsdienst opgehaald worden. 

Autobanden bij glascontainer in Tilburg, Nederland.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het is zogezegd dan wel tegen de regeltjes, er staan fikse boetes op wegens sluikstorten, maar als we het puur vanuit pragmatisch oogpunt bekijken dan is deze voornoemde “onwettige” tussenoplossing in ieder geval niet de slechtste.

Autoband weggeworpen in de natuur, samen met andere troep in de buurt van Sagres, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Zo ook met het klimaat. Groen denken en leven is een industrie geworden waar het uiteindelijk gaat om de harde knaken en voornamelijk om het kopen en verkopen van een goed gevoel. Of het inhoudelijk daadwerkelijk een verschil maakt, als we het grote mondiale macro-plaatje bekijken. dan valt dat vaak erg te betwijfelen.

Het aanbrengen van reclame van General Electric inzake vergroening en ecologie in Brussel Foto: © Peter-Vincent Schuld


Mensen die leven met het waanbeeld die denken dat onze samenleving maakbaar is en je alles kunt afdwingen via regeltjes en lieden die denken mensen te kunnen plaatsen in door de overheid aangemeten keurslijven hebben geen historisch besef. De geschiedenis leert dat vroeg of laat revoltes, bloedig of bloediger, het resultaat zijn. Activistische klimaatbeleidsmakers moeten zich dit goed beseffen.

Duizenden kostbare projecten worden in het leven geroepen, al dan niet met overheidssteun die wellicht voor de goede sier of als propaganda-instrument werken, maar in verhouding op geen enkele manier bijdragen aan een zeker of vermeend probleem.


Een lichtend voorbeeld van het klimaat-absurdisme is klimaat-kleuter is Greta Thunberg, die meent per zeilboot te moeten oversteken van uit het Britse Plymouth naar de VS. Het kind dat , gelet op haar uitlatingen,  meer weg heeft van een lid van de Adams Family dan van een milieubeweging kan rekenen op massale aandacht van de media. De media spelen de rol van “Thing”, de intelligente menselijke hand: manipulatief, pseudo-intelligent en bemoeizuchtig. Denkt u maar niet dat het kleine secreet in haar eentje die zeilreis gaat maken. Er zijn twee crews, eentje naar de VS en eentje voor de terugtocht, die haar “overvaren”. Inhoudelijk is de tocht zo onzinnig als gaan varen met een gezonken jacht.

Gezonken zeiljacht aan de Zuid-Franse kust in St. Cyr
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Geef dat kind een koekje, desnoods een kinderbueno,  leer haar het gebruik en het nut van duct tape en een heerlijke rust zal aanvangen. Mocht het jacht bij gebrek aan navigatie uiteindelijk bij Lampedusa belanden, valt ze direct op en kan ze een beroep doen op het feit dat het mormel, als Zweedse, ingezetene is van de Europese Unie. Het gepalaver over het klimaat is niet zelden een afleidingsinstrument voor daadwerkelijke of acute problemen.

Wie zegt dat de bescherming van de natuur geen enkele prioriteit heeft is een nitwit. Punt. Als je gezellig met je tijdelijke partner voor één of meerdere dagen in de vrije natuur verblijft, de liefde bedrijft en je beschermt je tegen geslachtsziektes middels het credo “nooit zonder rubber in de blubber” gooi je de aluminium verpakking van het condoom ook niet zomaar weg. Of toch wel?

Achteloos weggeworpen condoomverpakking in de bossen bij Six-Fours-des-Plages, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het niet achteloos weggooien van zo’n verpakking maakt 1 op 1 een verschil en is geen symbolische handeling zonder inhoudelijke waarde. Zie daar het verschil tussen rede en hysterie.


Wie de websites bekijkt van energieleveranciers ziet talloze verhalen over groene energie, windenergie, energiebesparing en allerhande aanverwante marketingtechnische verhaaltjes. Tegelijkertijd worden mensen lastig gevallen door verkopers van energiecontracten zo nodig middels list en bedrog je proberen je weg te halen bij je huidige energieleverancier middels list en bedrog. Het regent klachten. Een energieleverancier is een bedrijf dat tracht zoveel mogelijk winst te maken door zoveel mogelijk energie te verkopen. Hoe mooier het verkooppraatje, hoe meer
het energiebedrijf de indruk geeft “maatschappelijk verantwoord” te ondernemen, hoe groter de kans is dat de beïnvloedbare consument elektriciteit en gas afneemt bij deze partij. De gewekte indruk dat het gaat om energiebesparing staat natuurlijk haaks op het doel van ieder energiebedrijf om gewoon te verkopen en winst te maken. Met dat laatste is helemaal niks mis. Maar de communicatie van energiebedrijf naar consument is er eentje die van alle kanten rammelt en doorspekt is van samenweefsel van verdichtsels, zoals we deze term uit het strafrecht hebben leren kennen.

Reclame op elektriciteitshuisje van energiereus EON “stroom van hier” in Altefähre, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Wat dat betreft hebben de energiebedrijven de communicatiestrategieën overgenomen van allerhande charitatieve organisaties die ons (proberen en probeerden) schuldig te laten voelen over de “arme mensjes” in Afrika. Zij zijn zo arm en wij zijn zo “rijk”. 

Blije en gelukkige kinderen, in Parakou in West-Afrikaanse land Benin.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Conflictgebieden buiten beschouwing gelaten, ben ik meer rijkdom aan menselijke warmte tegen gekomen op het donker Afrikaanse continent dan in Nederland en Vlaanderen samen. Zaken als klimaat spelen amper of geen enkele rol in het leven van de mensen die voornamelijk bezig zijn met leven en “overleven”. Om de voorziening van elektriciteit in afgelegen gebieden op peil te houden zijn zonnepanelen weliswaar daar een novum, maar de realiteit leert dat er vaak dieselaggregaten moeten draaien.

Atacore, Benin, Dieselaggregaat waarmee elektriciteit opgewekt wordt in Atacora, Benin, West-Afrika
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Moeten deze mensen zich schuldig voelen omwille van het feit dat zij niet meedoen in de rage en hysterie van alledag?
Moeten deze mensen zich schuldig voelen omdat zij hout als brandstof gebruiken om hun eten klaar te maken?

Moeten de inwoners van Afrika zich schuldig voelen omdat ze koken op hout en houtskool? Op de foto bereid een gezin het eten.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Is het wel verstandig om “onze”, (voor wie zich aangesproken voelt), noviteiten daar op te dringen? Het koken op hout en het laten draaien van dieselaggregaten zijn nu niet echt zaken die we als “misdadig” of een als een “gebrek aan beschaving” kunnen en mogen beschouwen.

Dieselmotor waarmee elektriciteit wordt opgewekt in Atacora, Benin, West-Afrika
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik kom weer een tegenstrijdigheid tegen. De  sektarische “klimaatkerk”, veelal bestaande uit naïeve, opportunistische en bijkans opiniematig gezien schizofrene lieden die hun visie als zogenaamd universeel beschouwen, halen het niet in hun hoofd om over deze aspecten te spreken. Niet omdat ze zo gelukkig zijn dat er hout en dieselaggregaten worden aangewend, maar om de simpele reden, naar ik vermoed, dat er angst is om als “racist” bestempeld te worden.

Elektriciteitsmast vanaf het dieselaggregaat in Atacora, Benin, West-Afrika
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Wie had dat ooit gedacht, dat juist de milieubeweging en de klimaatkerk zouden bestaan uit moralistisch verhevenen die eigenlijk een boodschap vanuit hun “blanke suprematie” zouden verkondigen. Is hier sprake van een paradox? Neen, louter uit een absolute tegenstrijdigheid waar geen kruid tegen gewassen is. De sektarische klimaatkerk is gevangen geraakt in een zelf gespannen web van dogmatisch denken en een dubbele moraal.

Kolencentrale in het Xi An, China
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Laten we nog eens even verder kijken. Laten we nog eens naar China gaan. Het land waar veel kolencentrales staan die in de verste verte niet de emissienormen halen die wij in bijvoorbeeld Europa hebben. Een land dat de facto nog steeds een opkomende economie is en vooral gekend is om de productie van allerhande consumentenelektronica die elektriciteit nodig hebben om te kunnen functioneren. Niet alles wat licht geeft, geluidjes maakt of trilt, werkt op batterijen.

Verzameling batterijen, gefotografeerd te Kampenhout, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Om ook maar een begin te maken met enige economische welvaart in de mens zijn leven, zeker in een land dat zo’n groot bevolkingscijfer kent is toegang tot energie noodzakelijk. Blijft deze toegang tot energie achterwege, dan ontstaan er onrusten en gevoelens van “achtergesteldheid”. 

Het voorhanden zijn en het gebruik van van elektriciteit behelzen noodzakelijkheden in het leven van alledag in een zich ontwikkelende economie. Met andere woorden, vooraleer je ook maar ergens ter wereld iets “redelijk ongrijpbaars” op de kaart wil zetten over een al dan niet vermeend “klimaatprobleem” zal er eerst sprake moeten zijn van een bepaalde mate van welvaart en stabiliteit. Deze zaken in volgorde proberen om te draaien leidt in de praktijk alleen maar tot politieke destabilisatie die niet zelden gepaard gaat met gewapende conflicten en het verlies aan mensenlevens.

Congolese regeringstroepen in Kisangani, Congo, land waar veel onrust heerst
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet waarom de klimaatgoeroe’s dit elementair beginsel niet begrijpen en als ze het al begrijpen, deze elementen trachten te ontwijken. Het is niets meer en niets minder dan primaire logica.


Hebben mijn kanttekeningen en mijn kritische benadering louter tot doel om “betrokken mensen” te bekritiseren om maar te bekritiseren? Is het bedoeld om mensen alleen maar “af te zeiken”. Nee lieve mensen, niks is minder waar. Ik volg gewoon niet klakkeloos wat men voorhoudt en ik spiegel het tegen de wereld die ik heb mogen afreizen. Ik spiegel het tegen de realiteit van het dagelijks bestaan of dat nu in Brussel, Antwerpen, Madrid, Amsterdam, Niamey, Kaapstad, Peking of New York is.

Schaatsen op de Rietplas in Emmen.
Foto Jan Sibon/Schuld


Enfin, laten we voor het gemak even aannemen dat de aarde opwarmt. Dat betekent dat er zich in Nederland en België minder strenge winters aandienen, zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen zien. De Hollanders zullen beperkter hun schaatsen kunnen gaan aantrekken, er hoeft minder olie en gas verstookt te worden om de gebouwen waarin u verblijft te verwarmen.

Sneeuwschuivers en zout strooien op de weg tijdens sneeuwoverlast in Emmen
Foto: © Jan Sibon/Schuld

Daarmee neemt de uitstoot van broeikasgassen eveneens af. Absolute logica. Hoe zit deze de klimaatneutraliteitscurve er uit? Hoeveel uitstoot scheelt het als er minder vaak sneeuwschuivers en zoutstrooiers de weg op moeten en er allerlei andere energie slurpende inspanningen geleverd moeten worden om de ongemakken van de winter te bestrijden?
Laten we het weer even van de pragmatische kant bekijken.

Sneeuwschuiver in de winter in Emmen
Foto: © Jan Sibon/Schuld

Als u minder energie verbruikt ten gevolge van warmer wordende winters scheelt dat ook in uw portemonnee. Tenminste als de energiebelastingen niet telkens weer de lucht inschieten. Ik nodig de fiscalisten onder onze lezers van harte uit om eens een taksneutraliteitscurve te berekenen. Ik ben reuze geïnteresseerd naar de uitkomsten.

GezelligPeter-Vincent Schuldde open haard aan
Foto: Peter-Vincent Schuld


Het is des mensen dat we het als het koud is er lekker warm en comfortabel bij willen zitten of liggen. Gezellig de haard aan, lekker warm en romantisch. In Parijs is er zelfs al een verbod op het haardvuur in verband met smog. Gaat deze idiotie ook de Nederland en Vlaanderen bereiken?

Schoorsteen van een houtkachel in de winter in Javea, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Is de klimaathysterie al zover dat de warmte en romantiek uit ons leven van overheidswege geslagen wordt? Heeft de overheid überhaupt wel het recht om zich zo in ons privéleven te mengen dat houtkachels ook verbannen moeten worden? De mens heeft zich door de eeuwen heen verwarmd aan houtvuren en houtkachels. Wordt het straks zo erg dat de slimme energiemeters die thans overal geïnstalleerd worden ook dienen als een controle-instrument voor de overheid omdat we onze huizen maar tot graad x of y mogen verwarmen? Wanneer begint het subsidiëren van dekens en huispakken? Naar welke waanzin gaan we heen?

Installatie slimme energiemeter door Enexis, in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Is dat de samenleving die er uiteindelijk komt, is dat de samenleving die wij willen inclusief een Grüne Klima Polizei?  In zo’n samenleving wil ik nimmer leven.


Ik lijk het nu een beetje te ridiculiseren, maar dat dacht de mensheid ook van George Orwell met zijn boek “1984”. Anno 2019 zien we het resultaat dat veel verder gaat dan George Orwell ooit kon bevroeden.
Och lieve lezers, naar mate ik er meer over nadenk, des te meer vragen en kritische kanttekeningen komen er bij mij op.

Airco in huis, in Javea, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Toen Nederland en Vlaanderen het genot van een hittegolf mochten ervaren en mensen wat verkoeling zochten middels de aanschaf van een ventilator of een airco was de klimaatsekte er als de kippen bij om deze apparaten meteen als “slecht” te bestempelen. Het zouden onder meer energieslurpers zijn volgens de website oneworld.nl

Airco aan pand bevestigd in Lagos, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Deze website oneworld.nl zegt zich in te zetten voor een duurzame wereld middels onafhankelijke journalistiek. Ik ging er eens kijkje nemen. Onafhankelijke journalistiek kon ik het niet echt noemen. Verduurzaming is een ideologie geworden hoe past daar “onafhankelijkheid” bij?Nee, hier wordt onder het mom van journalistiek weer een visie opgedrongen met een opsomming van selectief aangehaalde argumenten waarom airco’s zou schadelijk zouden zijn, onder meer vanwege de aanname dat de verbruikte elektriciteit niet afkomstig zou zijn uit “duurzame” bronnen. Hou hier nou toch mee op! Stop met het manipuleren.

Airco’s op monumentaal en pittoresk gebouw in Ajaccio, Corsica
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De tegenstrijdigheid doet zich ook voor op andere milieugebieden. Neem nu het geluidsarm maken van woonhuizen in Nederland die gelegen zijn aan doorgaande wegen in het centrum.Bij wet worden deze, met inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting middels dubbele ramen geïsoleerd tegen het geluid. Om de frisse lucht in huis op peil te houden worden er tevens luchtverversers geplaatst die functioneren op elektriciteit. Weer extra elektrische apparaten in
het huishouden waarvoor elektriciteit nodig is. We kunnen in deze samenleving gewoon niet draaiende houden zonder een massaproductie van elektriciteit en energie.

Luchtververser, geplaatst naar installatie dubbele beglazing tegen geluidshinder
Foto: © Christel Dubos/Schuld

Terug naar de airdo’s. Europa en de gehele wereld kenen tal van landen waar het warm tot zeer warm is. Waarom denkt u dan dat ik niet in dat kille noorden woon? Al heb ik persoonlijk een hekel aan airconditioning en zweet mij liever een stuk in de rondte, de airco wordt daar massaal gebruikt. Nu zou ik zeggen; “Let even op”. De website waar uitgehaald wordt naar “energie vretende airco’s” heet “oneworld.nl. Denkt u nu echt dat het voor het gros van de mensen zonder airco uit te houden is locaties waar de temperaturen normaliter ver boven de dertig graden uitkomen?

Lekker warm weer in Spanje met temperaturen boven de 30 graden
Foto: © Christel Dubos/Schuld

Moeten deze mensen in die landen ook allemaal acuut naar alternatieven zoeken? Zijn de noorderling dan meer schuldig aan klimaatverandering dan mensen die in warmere landen wonen?  Ik word echt misselijk van dit soort van geitenwollen eco-patsers. Jammer voor de liefhebbers van het kwakkelweer, Nederland en Vlaanderen hebben te maken met een veranderd weerbeeld. Denk maar niet dat er iets of iemand deze huidige situatie kan terugbrengen tot de oude staat. Het aanpraten van een schuldgevoel door deze polder-zweter laat me koud, zo koud als eeuwige sneeuw, die wellicht iets minder eeuwig is dan de weer-conservatieven zouden willen.

Lekker warm weer: het strand in het Spaanse Javea
Foto: © Christel Dubos/Schuld


Een mens heeft behoefte aan comfort, niet aan een opgedrongen eco-leefstijl, die indien deze niet aangenomen wordt in sommige kringen leidt tot sociale uitsluiting. Volslagen krankzinnig. De mens is toch zo beïnvloedbaar en zo eenvoudig te manipuleren. Ik hoor het al weer…. “Ja, ik laat de auto staan omdat dat beter is voor het milieu dus Ik ga fietsen”   Nou mooi niet. Ik pak uit principe de auto en ik laat mij deze door niemand, maar dan ook helemaal niemand uit jagen. Waarom? Omdat ik noch zin, noch tijd heb om aan verplaatsingscomfort in te leveren.

Warm en lang douchen is puur comfort
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik zie mezelf al door de regen fietsen, of door de bergen, of bij 30 graden of warmer. Nee, nee en nog eens nee. Als u wilt fietsen…. gaat uw gang. Ik niet. Een nee, ik wil ook geen elektrische fiets. Moet je onderweg ook nog zoeken naar een oplaadpunt… hou nou op. Het wordt me teveel.
Ik houd niet van fietsen. Ik vind het schroot op wielen. 

Oplaadpunt voor elektrische fiets in “s-Heerenbergh, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

“Kom we gaan lekker een dagje fietsen,goed voor lijf, geest en het milieu”, alleen al die redenatie bestaande uit een mix van sociaal gewenst gedrag is mij er teveel aan, maar wel agressief worden als ik als automobilist fietsers beleefd aanspreek op asociaal en gevaarlijk rijgedrag. Wat een agressie van deze selectief  wereld verbeterende verkeersterroristen komt je dan tegemoet.

Fastned oplaadpunt voor elektrische auto’s op de A27 bij Werkendam
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Een elektrische auto? Hybride? Nou moet u toch echt ophouden. Ziet u mij, als ik lange afstanden maak om de 350 kilometer mijn auto opladen? In nog geen 350 jaar. Ik wil comfort en efficiëntie.Ik ga me niet blauw betalen aan de aanschaf van een stekkerauto om de door mij zo gehate sneeuw, vorst, koude en aanverwante weers-ellende in stand te houden. Uit principe niet. Ik neig erg naar recalcitrantie als iets of iemand mij een leefwijze probeert op te dringen of daartoe al dan niet door de overheid, te dwingen.

Het befaamde “aardgasputje”, van gietijzer, deze is buiten gebruik genomen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Een overheid, een openbaar bestuur, die ik in de komende tijd nog vaak inhoudelijk en tekstueel onder vuur ga nemen. Nederland is wat dat betreft koploper in waandenken en dito handelen.Ik heb het al vaker geschreven. Het loskoppelen van huishoudens van aardgas en het beperken van energieopwekking door gebruik van aardgas is en blijft voor mij een verhaal dat ik niet vreet. En als ik iets niet lust, dan eet  c.q. vreet ik het ook niet.

Aanleg hoofdleiding aardgasnet Gasunie bij Heerlen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aardgas is per saldo een van de beste manieren om je huis comfortabel en efficiënt te verwarmen. De kosten die gepaard gaan met het loskoppelen van het aardgasnet zijn puur weggegooid. Uiterst kostbare symboolpolitiek waarvan de burger natuurlijk de rekening mag betalen. Heel Europa zet in op het gebruik van aardgas waar het de energievoorziening betreft en Nederland gaat weer allerlei flauwekul bedenken. Een paar oude wijken en een aantal nieuwe wijken aardgasvrij maken. Wie haalt het in zijn hoofd?

Aardgas is sinds jaar en dag een betrouwbare energiebron. Op de foto een oude gasfabriek in La Louviére, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als we het over ongewenst afwijkend gedrag hebben dan zijn de Nederlandse klimaatgoeroes, hun ambtenaren en hun volgelingen daar meester in. Sorry, maar als ik het verstandelijk benader dan kan heel het bestuur en het complete electoraat van Groen Links, Groen! en Ecolo afgevoerd worden naar de eerste de beste psychiatrische kliniek. U moet het mij niet kwalijk nemen dat omschrijvingen voor de Groene Khmer gelijk eco-narcisme, ecocentrisch en ecoïsme opeens uit mijn “zieke” brein ontspruiten.

Psychiatrische noodhulp van de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het ergste is dat dit soort van denken en dito gedrag geprojecteerd wordt op jongeren via scholen. Een fiks deel van de aanhangers van het groene fascisme komt van jongeren die van de werking van de hele wereld nog geen kaas gegeten hebben. Jeugdige breinen die eenvoudig te manipuleren, te beïnvloeden en te verzieken zijn.

Een op aardgas gestookte verwarmingsketel
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bijna 25 jaar geleden ontmoette ik mijn toenmalige vriendin. Zij stemde in België op de toenmalige groene partij Agalev (afkorting voor Anders Gaan Leven, thans Groen geheten), na 1 enkele avond in een Chinees restaurant in de Antwerpse Nationalestraat te hebben vertoefd en de standpunten van dat clubje mentaal gehandicapten te hebben doorgenomen, te hebben weerlegd en dus te hebben doorprikt op grond van rationele argumenten, had zij het opeens gehad met de Vlaamse groene beweging.
Nu hopen dat de rest van het electoraat tot de jaren van verstand komt.

Aanleg hoofdleiding aardgas bij Heerlen
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Kunt u mij uitleggen waarom delen van Nederland van het aardgas af moet terwijl aardgas een bittere noodzaak is in de energievoorziening? Waarom denkt u dat de Europese Unie alles inzet om de winning van aardgas in de wateren rond Cyprus veilig te stellen en de Turken ervan te weerhouden dit aardgas op te gaan pompen? De spanningen tussen de Europese Unie en Turkije lopen opnieuw op en ik sluit een beperkt militair conflict zeker niet uit. U dient te weten dat de Turken met exploratieschepen de Cypriotische economische zone op zee reeds aanhoudend schenden. Hierbij aantekenend dat Turkije tot op de dag van vandaag een deel van Cyprus onrechtmatig bezet houdt.  Welk verhaal u ook voorgehouden wordt, in de energievoorziening blijft aardgas hard nodig, Co2 of geen Co2.

Aanleg hoofdleiding voor het transport van aardgas nabij Heerlen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dus zullen de aardgasnetten blijvend aangelegd worden, hoezeer de Groene Terrorclowns hier ook vanaf willen. Maar het gedachtegoed van de Groene clowns is niet alleen clownesk, het is bovenal gevaarlijk. Het dogmatisch denken over energie en klimaat neigt te leiden tot een beleid waarin de continuïteit van de energievoorziening in gevaar dreigt te komen. Voor alles wat we doen hebben we nu eenmaal energie nodig. Het menselijk lichaam neemt voedsel als brandstof tot zich, dieren idem, bomen hebben Co2 nodig, en al onze apparaten en vervoersmiddelen verbruiken nu ook eenmaal energie.

Maar schijnen veel mensen niet te begrijpen. Een enkele dag zonder een opgeladen en dus van energie verstoken smartphone is genoeg om de waandenkers tot inkeer te brengen.

Gebruik van mobiel door een inmiddels afgekickte mobiele telefoonverslaafde
Foto Inse Weyns/ Schuld

Kijk om u heen, kijk over de grenzen van de kleine speldenknopjes genaamd Nederland en België en u beseft dat de realiteit ons leert dat de economische continuïteit en de wereldwijd toenemende energiebehoefte het uiteindelijk zal winnen van klimaat gerelateerde doemscenario’s en klimaat gerelateerd doemdenken.