Opinie: Journalist Wierd Duk verdient steun: Tijd om een aantal mensen de oren te wassen…in de carwash

0
De Carwash om de oren te wassen: Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Ik zie oud PvdA-politicus Marcel van Dam nog zo Pim Fortuyn in een VARA-programma uitmaken voor een minderwaardig mens. Niet veel later was Nederland in diepe rouw en stroomde de internationale pers naar Nederland om de moord op Pim Fortuyn te verslaan.

Nederland was in diepe rouw na de moord op Pim Fortuyn Op de foto ziet u rouwend paar bij de kerk waar Pim Fortuyn opgebaard lag in Rotterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Fortuyn was een vrijdenker, openlijk homoseksueel en bovendien een intellectueel. Dat Kun je van Marcel van Dam niet zeggen. In iets meer dan 20 jaar is Nederland nog meer gepolariseerd dan ooit. Onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben de handen vol aan het in kaart brengen van de dreigingen en de figuren die daar achter zitten.

Maar intussen hebben we na Pim Fortuyn nog twee vrijsprekers gehad die de vrijheid van meningsuiting met de dood moesten bekopen. Theo van Gogh en Peter R. De Vries.

De haatzaaierij die tegen Wierd Duk ontketend is kent wel heel erg veel overeenkomsten met de haatcampagne die Pim Fortuyn moest incasseren. Ditmaal lopen de deug-farizieeërs Sydney Smeets, Farid Azarkan en Piet Lekkerkerk voorop. Het enige wat ik voor deze mensen voel is een diepe afkeer en een onmetelijke walging. Met mij veel andere Nederlanders die zijn begonnen met de hashtag #Iksteunwierdduk.

Ontleden en de carwash

Het schuim en de borstels van de carwash
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wierd Duk. Hij legt het dode lichaam dat bestaat uit de onderdelen waandenken en wensdenken op de obductietafel om het “lichaam” als een forensisch patholoog-anatoom feitelijk te ontleden. Maar om dat te kunnen doen en begrijpen heb je enige intelligentie nodig in combinatie met historisch besef. Kan een journalist nog vrij en openlijk kritisch denken en zijn analyses op basis van zijn of haar bevindingen delen? Ik heb daar zeer mijn vraagtekens over in een tijd waarin gefrustreerde zielen hun eigen falen projecteren op alles en iedereen.

Het openlijk heikele thema’s bespreken en politieke dogma’s in vraag stellen lijkt door ziekelijke elementen in de samenleving niet gevreten te worden waarop holle en lege kwalificaties uitgedeeld worden. Kwalificaties als “extreem-rechts”, “racist” en “fascist”  die op Wierd Duk worden geplakt zijn volstrekt vals en onterecht. Ik kan als journalist en vrijdenker niet anders dan hier openlijk en op de felste manier stelling tegen nemen.

Het is echter niets anders dan het framen om het eigen onbestaande absolute eigen gelijk te profileren. Als er iets totalitair van karakter is, dan is het dat wel. Denkt u dat er enige inhoudelijke argumentatie komt van de betrokken woorden zoals “fascist”  overeenkomstig de betekenissen die in het  woordenboek der Nederlandse Taal, de Dikke Van Dale zijn opgenomen? Nee dus.


Het is hoog tijd om onrechtmatig en wederrechtelijk bevuilde blazoenen te reinigen en de “daders” eens de oren te wassen. Maar wel grondig. Niet met het washandje maar met spreekwoordelijke stevige borstels van de carwash. Scheren zonder water en zeep.

Het “geboefte” en de carwash

De borstels van de carwash
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het brengt een sfeer tot stand waarin journalisten die hard werken en hun kennis en kunde inzetten vogelvrij zijn voor geboefte. Geboefte dat van zichzelf denkt en in de waan verkeert  te behoren tot een pseudo-deugende nep-elite. Deze zelf aangemeten veronderstelling is een idée fixe. Een totale zelfoverschatting. Een behoorlijk debat op inhoud is te moeilijk voor het betrokken “geboefte” waaronder Farid Azarkan, Piet Lekkerkerk en Sidney Smeets. Drie van de zwaarste aanjagers van de haatzaaierij tegen Wierd Duk. Van enig zelfreinigend vermogen tot en met de kunst van introspectie is totaal geen sprake uit hoofde van betrokken figuren. De wassende borstels van de spreekwoordelijke carwash zouden wellicht nog iets kunnen uithalen. Maar heeft het zin?

Het Openbaar Ministerie en de carwash

De borstels van de carwash
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Loze, lege en niet op basis van feiten beargumenteerde aantijgingen als “extreemrechts” of “fascist” zijn strafbaar op grond van art. 261 Wetboek van Strafrecht. In het civiele recht zijn deze uitlatingen onrechtmatig op grond van de beperkingen die art. 9 en 10 EVRM kennen. Juridisch gezien (de jure) zijn de plegers “de sjaak”. Immers de bemerkingen zijn niet gemaakt binnen een vorm van satire of in een karikaturale zin. In een column mag je enige overdrijving toepassen. Maar het betreffen hier tweets van respectievelijk, en doch niet gelimiteerd,  een oud 2e kamerlid en advocaat, een huidig Tweede Kamerlid en een ander figuur.

Alle genoemde kwalificaties zijn het  waard  om getoetst te worden door de rechter. Alleen schijnt het Openbaar Ministerie het te verrotten om vervolging in te stellen. De schijn is inmiddels gewekt dat het Openbaar Ministerie een politiek spel speelt, ten aanzien van wie zij wel en niet vervolgt. Het OM mag een zeker beleid hebben, maar dient geen politiek te bedrijven. Ik adviseer Wierd Duk en zijn werkgever De Telegraaf om toch aangifte te doen bij de politie of direct bij het Openbaar Ministerie. Als het OM vervolgens stelt geen vervolging te willen inzetten kan dat altijd nog eventueel afgedwongen worden door het instellen van een artikel 12 procedure, waarbij een rechter het OM kan dwingen tot strafrechtelijke vervolging. De zaak moet dan getoetst worden door een rechter en daarmee klaar.

Wierd Duk stelt eigenlijk dat het OM met twee maten meet. In gelijkaardige zaken stelt het OM wel de vervolging in.  Als we inderdaad over exact gelijkaardige zaken spreken, dan is dit volstrekt in strijd met het gelijkheidsbeginsel ex. art 1 Nederlandse Grondwet.  In dat geval adviseer ik betrokken officieren van justitie en de juristen binnen het OM diep reinigende sessies te ondergaan.Voor zover en op voorwaarde dat de fysieke veiligheid van betrokken officieren van justitie en juristen binnen het OM  niet in het geding brengt, lijkt een carwash de ideale plaats om geschrobd, geborsteld en gewassen tot bezinning te komen.

Persveilig.nl

Een citaat van de doelstelling van Persveilig.nl afkomstig van de website
Beeld: © Persveilig.nl

Volgens Wierd Duk verschuilt het OM zich achter een “capaciteitsprobleem”. Dan stelt zich de vraag hoeveel waarde moeten we dan nog hechten aan het instituut Persveilig.nl waarin het OM en de politie, samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het genootschap van hoofdredacteuren zeggen zich te committeren om misdrijven die tegen journalisten worden gepleegd aan te pakken. Mijn persoonlijke ervaring als beroepsjournalist met het instituut persveilig.nl is ronduit slecht. Toen ik ze echt nodig had kreeg ik een inhoudsloos kutantwoord.

Kretologie

Als je maar genoeg kretologie hanteert en je jezelf verkiesbaar stelt of laat stellen, dan maak je een gerede kans om in het parlement terecht te komen. Intelligentie is niet vereist. In theorie kan door dit gegeven ieder brok ellende in de Kamer terecht komen. Het eeuwige onbestaande grote eigen gelijk in de absolute en dus totalitaire vorm dient zich massief aan.  De academische en journalistieke vrijheid om bepaalde ontwikkelingen in de samenleving ten gronde in vraag te stellen lijkt al genoeg te zijn om een haatcampagne of in het ergste geval een doodvonnis over je af te roepen, zeker als je tegen de heersende stroom ingaat. Nu moet u beseffen dat de persvrijheid en het viseren van journalisten deze week aan de orde was in het Nederlandse parlement. In datzelfde parlement zitten figuren en zaten figuren die alles met het woord belijden maar in de praktijk het recht tegenovergestelde doen.

Lieden die louter via kretologie een toon plus een sfeer proberen te creëren van haat maken de weg vrij voor een nieuwe moord op een verkondiger van het vrije woord. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt dat collega Wierd Duk dezelfde bescherming van overheidswege moet ondergaan als Telegraaf-collega John van den Heuvel, wiens leven ook totaal overhoop is gegooid. De oorzakelijke redenen zijn zowel verschillend als gelijk. De criminelen die het voorzien hebben op John van den Heuvel, trachten het vrije woord en waarheidsvinding te counteren. Het (ex)parlementair geteisem dat Wierd Duk viseert streeft in principe hetzelfde doel na, namelijk het ontnemen van het kritisch vrije woord en obstructie van de processen tot journalistieke analyse en waarheidsvinding.

Ik ken Wierd Duk niet persoonlijk. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar ik deel vaak zijn analyses die ik reeds 25 tot 30 jaar geleden heb gemaakt.  Ben ik het altijd en overal met Wierd eens? Nee. Maar Wierd doet tenminste de moeite om heikele thema’s terug te brengen tot rationele proporties. Ik heb Wierd nimmer, maar dan ook nimmer kunnen betrappen op één enkel woord dat een spreekwoordelijke vorm van betonrot zou kunnen zijn in de fundamenten en de grondwaarden van onze democratische rechtsstaat. Integendeel. Iets wat hem wel, en volstrekt onterecht, verweten wordt. Zelfs in zo’n mate dat ik mijn vrezen heb dat er vandaag of morgen een gevaarlijke gek of een vereniging van gevaarlijke gekken snode plannen gaat smeden. We kunnen niet vroeg genoeg zijn om als collega’s een spreekwoordelijk gepantserd veiligheidscordon rond Wierd te leggen, met de wil om voor Wierd zo nodig en waar nodig de kastanjes uit het vuur te halen, ook als we zelf daar de risico’s van moeten ondervinden. “Never leave a man behind”.  Ik denk dat we Wierd intussen mogen beschouwen als een “journalistieke marinier” die met moed, beleid en trouw zijn journalistieke plicht vervult.


Sydney Smeets, de advocaat die we door de carwash halen.

Borstel, schuim en water in de carwash
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Gewezen Tweede Kamerlid voor D66 Sydney Smeets is op dit moment een van de grootste smijters van bagger naar Wierd Duk. Smeets verliet voortijdig de fractie van D66 na aantijgingen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij kon daarna niet meer aan de slag bij zijn oude werkgever Gerard Spong en startte zijn eigen advocatenkantoor. Gelijk Pim Fortuyn en ontelbare anderen, behoort hij tot de denkbeeldige vereniging Piemels voor Piemels. Who cares?  Ten gronde mag iemands geaardheid nooit en te nimmer voorwerp zijn van discriminatie. Al zou Smeets op stoeptegels vallen, dit gegeven vormt op zich geen enkele relevantie. Ik maak er geen issue van.

Walgelijke en misplaatste tweet van advocaat en “D66-leuterlollyliefhebber” Sidney Smeets
Beeld: © Twitter

Meneer Smeets moet ophouden anderen de maat te nemen en zijn grondrechten te consumeren en anderen hun grondrechten te ontzeggen om vervolgens over te gaan tot het spreekwoordelijk overgieten van Wierd met pek en veren.

Farid Azarkan van DENK alias Azarkannix, alias de Nationale Pisvlek

Tweet van Farid Azarkan waarin hij Wierd Duk een “nationale schandvlek” noemt.
Beeld: © Twitter


Farid Azarkan is een geval apart. Hij zit namens een bijzonder onfris partijtje genaamd DENK, dat ooit de pers buitensloot op een verkiezingsavond, in de Tweede Kamer. Hij meende Wierd te moeten uitmaken voor “Nationale Schandvlek”.  Waarom? Omdat Wierd uiterst kritisch is op het immigratiebeleid en gedragingen, beter gezegd misdragingen van lieden met niet zelden een “allahtone” achtergrond die de grondwaarden van de Nederlandse en dus Europese vrije samenleving niet respecteren. Hierdoor heeft Azarkan de titel van Nationale Pisvlek verdiend. Ik zal dit beargumenteren. Pis = urine = een afvalstof waar het lichaam vanaf moet. De restanten van deze in dit geval geestelijke afvalstoffen zijn voor de ganse bevolking met enig verstand waarneembaar .

Azarkan gedraagt zich zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten als een politiek marginaal figuur die een politiek uitzichtloos bestaan leidt en anderen de schuld geeft van het falen van de eigen achterban. Het is volstrekt misplaatst en te walgelijk voor woorden. Het roept bij mij een beeld op van een Gallisch dorpje waar Asterix en Obelix wonen en te maken hebben met een dorpsgek die Azarkannix heet en een monsterverbond heeft gesloten met de Ottomaans-Nubische half verdronken piraat Kuzu-lu en nog een paar lachwekkende types die zich vasthouden aan de wrakstukken van een door Asterix en Obelix tot brandhout herleid piratenschip na het drinken van het toverdrankje.

De borstels van een carwash halen geen pisvlekken weg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Een behandeling door de carwash haalt geen pisvlekken weg.  Een scherp journalistiek oog houden op de gedragingen van Azarkan is
wel een manier. Azarkan doet mij denken aan de Spaanse veroveraar Cortéz die Mexico in nam, de inheemse bevolking onder de knoet plaatste,  kerken liet plaatsen op plekken waar inheemse tempels stonden. Tja, dat hebben de Europeanen geflikt. Maar de geschiedenis kan zich herhalen. Het is in theorie heel goed mogelijk dat in de toekomst ooit ons alfabet ingenomen wordt door het Arabisch alfabet en er borden staan “Hier leefde ooit de Europees-Nederlandse Inheemse bevolking” en dat een toekomstige journalist op zoek gaat naar de vernietigde rijke Europese culturen, zoals in Afghanistan er ooit boeddhistische beelden stonden uit de pre-islamitische beschaving, die door de Taliban zijn vernietigd. 

Keizer Karel

Standbeeld(je) voor Karel de Grote voor het raadhuis in Aken, Duitsland Karel de Grote is de naamgever aan de Karel de Groteprijs die jaarlijks in Aken wordt uitgereikt.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoezeer de Spanjaarden zich in Zuid-Amerika misdragen hebben, zo zeer ze het gelijk aan hun zijde hadden staan toen de soldaten op last van Karel de Grote de wapens tegen de islamitische Moren oppakten en van het Iberisch schiereiland verjoegen. Naar deze grote Europees-Frankische keizer en denker is een gebouw van de Europese Commissie vernoemd, het Charlemagne gebouw. Naar deze vorst is de Keizer Karelprijs vernoemd die dit jaar aan de Oekraïense president Volodomir Zelensky uitgereikt werd. 

Het Charlemagne (Karel de Grote gebouw) van de Europese Commissie in Brussel
Foto: © Peter-Vinent Schuld

Helaas ging het in de vroege middeleeuwen vaak gepaard met oorlog en grof geweld. Dan is het “de oren wassen” van onfrisse of verdwaalde figuren met de voorgestelde carwash een humane aanpak want ik heb een hartgrondige bloedhekel aan nodeloos geweld en het bijbehorend bloedvergieten.

Nu zien we grof geweld in Ter Apel waar zogenaamde “veilige landers” de zaak op stelten zetten en de gemeenschap terroriseren en bezetten. Als ik het ooit met eigen ogen zie gebeuren, kunt u zeker zijn dat ik het betrokken tuig bij hun kladden grijp met bevoegdheid ex. art. 53 strafvordering. Angst is een slechte raadgever.

De hetze tegen Wierd Duk is al geruime tijd gaande. Natuurlijk mag je kritiek uiten op de bevindingen van Wierd, geen enkel probleem, maar doe dat op basis van (eventuele bestaande) argumenten.

Met conclusie

#Iksteunwierdduk en niet te vergeten #azarkannix