Opinie: Steen-reacties op Pegida-acties

0
1096
Edwin Wagensveld, voorman van Pegida tijdens een demonstratie in Den Haag Foto: © Peter-Vincent Schuld
Steen-reacties op Pegida-acties
door Bernd Timmerman
Eieren en stenen als reactie op flyeren. Deze kop was afwezig bij artikelen in de media. Blijkbaar is de wereld toch nog steeds zwart en wit, goed en fout. Niemand, op een kleine groep na, mag immers Edwin de voorzitter van Pegida, en daarom  roepen de media van uitlokking en pakt de politie misschien de verkeerden op.
.
Pegida houdt de gemoederen al enige tijd in Eindhoven bezig. Een verbod op demonstreren, de openbare orde die in het geding is, dan maar flyeren en vervolgens de confrontatie tussen aanhangers van rechts en moslims van de moskee.
.
Is goed en fout in Eindhoven te identificeren en maakt het eigenlijk wel uit wie fout of goed is?
RECHT OP DEMONSTREREN
Het recht op demonstreren is geen esthetische kwestie noch een schoonheidsprijs. Het recht om te demonstreren is namelijk een fundamenteel mensenrecht dat verbonden is met de vrijheid van meningsuiting. Het demonstratierecht is dan ook verankerd in internationale verdragen en in grondwetten.
.
Artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten, artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens en artikel 9 van de Nederlandse Grondwet zijn er niet voor niets.
.
Iedereen mag bijeenkomen om te vergaderen, te protesteren en te demonstreren. Overheden mogen geen drempels opwerpen om mensen hun monden te snoeren. Maar dat doen zij wel en u vindt het best.
MORELE SCHOONHEIDSWEDSTRIJD
Het demonstratierecht in Nederland en andere Europese landen is tot een ethische en esthetische schoonheidswedstrijd verworden. Met veel beperkingen van overheden en een berichtgeving in de media die gekleurd is.
.
Demonstranten  krijgen extra ‘regels’ opgelegd waardoor als schokkend of aanstootgevend protestmateriaal uit het zicht moet of de politie neemt het in beslag. Vreedzame demonstranten krijgen de vraag van de politie zich te legitimeren of worden aangehouden en afgevoerd. Zelfs demonstraties krijgen geen kans doordat er een verbod komt op grond van een gemeentelijke noodwetgeving.
.
Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen bij een overheid die het demonstratierecht beperkt en inperkt. Dat maakt mensen monddood en geeft ook het gelijk aan degenen die door middel van geweld demonstraties verstoren. De grootste bek en de hardste steen wint.
GERINGE ZELFDWANG
Juist in deze social media tijd met geringe zelfdwang lopen discussies menigmaal uit de hand en juist ook in deze tijd lijkt het op straat eveneens een strijd tussen voor en tegen te zijn. Is de geringe zelfdwang een reden om anderen het zwijgen op te leggen?
.
De geringe zelfdwang van mensen mag natuurlijk nooit een excuus zijn om het vrije debat en het recht om bijeen te komen, te protesteren of te demostreren te beperken. Dat zijn beperkingen van de democratie.
UITLOKKING VAN GEWELD?
De drie grootste fouten die bij herhaling in beeld komen laten zien dat grondrechten fragiel zijn.
.
Theo van Gogh en Pim Fortuyn hebben de moord niet uitgelokt, net zo min als een mooie vrouw in aantrekkelijke kleding een verkrachting uitlokt.
.
Zo heeft de Pegida voorman het recht om te demonstreren met gelijkgezinden bij een moskee. Met of zonder speklapjes. Of wij, de overheid, de politie of anderen het smakelijk vinden is irrelevant.
.
Een BBQ bij een moskee of een onwelgevallige flyer geeft geen recht om er op los te slaan of stenen te gooien. De fout van het misplaatste morele oordeel en het ‘recht’ in eigen hand nemen.
.
Het is het uithollen van rechten en de slachtoffers van geweld dubbel aanvallen door de term uitlokking te gebruiken.
.
De fout van de lokale overheid is die van het toegeven aan het ‘recht ‘ van de meest agressieve lieden. Omdat er kans is op tegenacties die uit de hand lopen, krijgen anderen geen kans hun geluid te laten horen. De kans op verstoring van de openbare orde omdat contra demonstranten onbehoorlijk reageren op een demonstratie is geen reden om vrijheid van demonstraties aan banden te leggen.
SCHATTIGHEIDSFACTOR EDWIN & GRETA
De schattigheidsfactor en de media kleuren onze visie, dat kan en mag. Maar het gaat fout zodra er een dogma, bij herhaling, komt waardoor een groep het recht is ontzegd om op straat te gaan en dat te roepen wat zij willen.
.
Zeehonden en Greta Thunberg hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Waarschijnlijk komen er niet snel stenen uit de tegenlucht vallen om deze activisten voor het klimaat of tegen het doodknuppelen van lieve dieren te beschadigen. De anti zwarte pieten zijn geweldig en de witte mensen fout, of omgekeerd. Het maakt niets uit.
.
De centrumpartij en de centrumdemocraten van vroeger en de PVV, FvD en Pegida van nu missen de aaibaarheid. Of overheden, de politie,  media en wij hun ideeën prachtig of verschrikkelijk vinden doet nogmaals niet ter zake.
.
Evenmin is onze esthetische kijk op de gevoerde actie van belang. Welke vlag er op de grond is vertrapt, of zij appelflappen of speklappen uit protest eten en of ze haat of liefde scanderen is niet van belang bij het recht om te demonstreren.
DEMONSTREER BINNEN DE WET
De politie kan ingrijpen bij overtredingen van de wet en justitie heeft de mogelijkheid om stappen te nemen.Alleen zolang alles binnen de wet is maakt het nooit iets uit of u, de  burgemeester,  de korpschef of de hoofdredacteur iemand leuk, goed, een engerd of fout vindt.
.
Greta en Edwin hebben het recht om te flyeren en te demonstreren. Wie dan als tegenactie met eieren en stenen gooit is in overtreding en fout. Niet omdat we voor of tegen zijn maar omdat dit de wet is.
.
De stenengooiers zijn een gevaar voor de democratie, degenen die demonstraties verbieden zijn nog gevaarlijker.
.
Pegida, GreenPeace, PVV, Groenlinks,  Communisten, extreemrechts, extreemlinks, vegans en  BBQ-lovers, een ieder mag zijn bord omhoog houden en joelen.