OPNIEUW SCHOKKEND:
Aankondiging van moord & Transgenders en homo’s voorwerp van moordlust in islamitische Facebookgroep

Peter-Vincent Schuld

Kort geleden brachten wij het feitelijk verhaal over online verheerlijking van de holocaust door moslims woonachtig in de Nederland en België in de Facebookgroep Multiculturelen bijeen 4g+. Een verhaal vol met waargenomen haat en waanzinnige moordlust.

Tal van voornamelijk islamitische leden Facebookgroep Multiculturelen bijeen 4G+ bleven ook na ons eerder verhaal geweld en moordluist spuien. Niet alleen over Joodse mensen. Maar wat we in de loop der dagen aantroffen tart ieders verbeelding. Voor we in dit stuk de feiten behandelen acht de redactie van Facts Found het navolgende te voorzien van een redactioneel commentaar;

De redactie van Facts Found heeft waarnemingen gedaan die de redactie als schokkend ervaart. De redactie van Facts Found heeft in alle zorgvuldigheid deze waarnemingen gewogen en is tot de conclusie gekomen dat deze waarnemingen dermate ernstig zijn dat het tot de journalistieke plicht behoort deze waarnemingen openbaar te maken overeenkomstig de journalistieke beginselen.

De redactie van Facts Found acht een maatschappelijke discussie wenselijk. De redactie wijst erop dat in de Nederlandse en Belgische rechtsstaat politie en justitie het voortouw nemen bij strafrechtelijke onderzoeken en het opsporen en vervolgen van mogelijke verdachten. De redactie van Facts Found wijst tegenreacties zoals eigen richting, ook wel “voor eigen rechter spelen” genoemd categorisch van de hand. De redactie van Facts Found begrijpt dat het artikel wat wij thans publiceren emoties bij lezers kunnen veroorzaken. De redactie van Facts Found adviseert iedere lezer die emotionele gevoelens of afkeer ervaart bij of na het lezen van dit artikel eventuele gevoelens van afkeer te uiten binnen de kaders die de democratische rechtsstaat biedt.

Het begint afgelopen zaterdagavond 30 december. Er bereikte ons een bericht dat in de Facebookgroep Multiculturelen bijeen 4G+ een persoon met de naam (vermoedelijk pseudoniem) Said El Allouchi een mededeling doet die er op neerkomt dat hij voornemend is om een levensdelict te gaan plegen.

Said El Allouchi zegt “Ik ga vanavond iemand neersteken, kom jij of ik neuk kanker kechies” (Arabisch voor hoer red.).
en hij vervolgt “Ik ga nu iemand steken”, “ik ga iemand naar de hel brengen”, “2018 in de bajes”. Deze “Said” gaat nog even door met zijn bloeddorstige moordplannen kenbaar te maken. Bijna uitsluitend vrouwen gaan tegen de online moordaankondigingen in en blijken er niet van gediend. Een dame genaamd Oemayma Lhad Rhoadi repliceert stevig en antwoordt “ga je mond spoelen”, Soukaine Ab antwoordt “tel tot 10”, terwijl respondent “Kaatje de Sleutel meedeelt “hahaha gek in je hoofd”.

Wie is deze Said El Allouchi? Waar woont deze man? De zoekopties maken melding van tal van profielen met een gelijke naam. Moeten wij zijn aankondiging serieus nemen? Kaatje de Sleutel repliceert nog eens “Waar kan ik de politie naartoe sturen”. Said antwoordt “Stuur leger”. Said beeldt zichzelf af op een foto met een camouflage legerjas. Het getoonde gezicht vertoont weinig tekenen van enige menselijkheid. Als profielfoto gebruikt hij een afbeelding van cartoonfiguur Speedy Gonzalez. Wat is deze man van plan? Wie heeft hij op het oog? Is de man van plan een daad te begaan met terroristisch motief? We weten het niet. We kiezen ervoor het gezicht thans onherkenbaar te tonen, onder meer daar wij niet de absolute zekerheid hebben dat het gezicht op het plaatje klopt met de werkelijke persoon die schuil gaat achter het profiel. Het is echter wel het totaalbeeld waarmee deze persoon zijn voornemens tot moord kenbaar maakt en derhalve relevant om de context te tonen.

We leven in rare tijden. Risico’s kun je niet nemen, ook niet als journalisten. We maken een afweging. Als deze man meent wat hij zegt kunnen er op ieder moment mensen van het leven beroofd worden. Facts Found neemt rond 23.30 uur op zaterdagavond 30 december contact op met de lokale politie van Zaventem, de woonplaats die de man aangeeft op zijn Facebookprofiel. Een correspondent van ons neemt tegelijkertijd contact op met de Nederlandse politie, waarop onze correspondent op 01.00 uur in de nacht bezoek krijgt van de recherche om nadere informatie te verkrijgen. De Facts Found redactie deelt haar informatie met de Belgische politie. Diezelfde nacht begint de Nederlandse en Belgische politie acuut met een onderzoek en de korpsen communiceren nauw met elkaar. Ook al staan de aankondigingen van niets ontziend geweld zwart op wit en zei de politie dat ze blij was met de ontvangen informatie, toch bekruipt het redactieteam op enig moment het gevoel van “we zullen de politie toch niet voor niks hebben gewaarschuwd?”. Beseffende dat de periode rond oud en nieuw altijd al enorm druk is.

Om de politie in de drukke dagen haar werk te laten doen en om in de tussentijd zelf de nodige vaststellingen te verrichten, kiezen we ervoor om op dinsdag 2 januari terug contact te zoeken met de politie in Zaventem. Deze laat bij monde van haar woordvoerster weten dat het onderzoek in volle gang is, er nauw wordt samengewerkt met de Nederlandse collega’s maar dat er nog geen aanhouding is verricht en dat de politie verder nog weinig kan loslaten.

De man waar het om draait en die zich bedient van de naam Said el Allouchi zegt op zijn Facebookprofiel werkzaam te zijn bij indoor speeltuin en entertainmentpark Legenturia eveneens in Zaventem. Wij namen contact op met de directie van dit indoor pretpark waar dagelijks ook veel kinderen in schoolverband vermaak beleven.

Het directielid waarvan de identiteit bij de redactie bekend is, maar graag anoniem wenst te blijven meldde ons dat hij korte tijd nadat Facts Found de politie in Zaventem gecontacteerd had, benaderd was door de politie om navraag te doen naar de identiteit van deze “Said”. Het directielid stelt dat betrokken persoon niet werkt bij Legenturia en er ook niet gewerkt heeft. Uit emailverkeer in handen van Facts Found blijkt dat de directie acuut na het bekend worden pogingen heeft ondernomen om de ware identiteit van deze “Said” bekend te krijgen. Het directielid verklaart “wij hebben navraag bij ons personeel gedaan of iemand deze persoon kende, de uitkomst daarvan was negatief”. Duidelijk aangeslagen en geschokt vervolgt het directielid in alle openheid “wij hebben uiteraard direct al onze medewerking verleend aan politie en justitie, dit soort kwaad moet met wortel en tak worden uitgeroeid”.

We bleven ons afvragen die deze Said El Allouchi is? Waarom zoveel haat en geweld? Wij besloten om deze meneer zelf eens via Facebook messenger te benaderen met een aantal vragen. Enig antwoord bleef echter uit.

Maar woont deze meneer wel in België? De man gebruikt het woord Nederlandse woord “bajes” voor gevangenis terwijl in Vlaanderen het gevang aangeduid wordt met “d’n bak”.

Zijn vriendenlijst op Facebook geeft ons op zijn minst de indruk dat de man de meeste vrienden en kennissen heeft in Nederland. Gedurende de naspeuringen naar deze man zijn uitingen, vielen ons een aantal dingen op. Onder meer dat er een tweede Facebookprofiel is waarvan de houder zowel qua foto als qua naam erg veel overeenkomsten heeft. Dit profiel is opeens weg.

Het profiel van deze Said El Allouchi is nog steeds actief. Op 1 januari jl. om 18.01 uur postte deze Said het bericht “vuurwerk met AK 47”.

Bron: Facebook

 

 

 

 

Maar wat ons nog meer opviel was een reactie van zekere Karine Kerssens op deze Said die luidde “hahaha pas op dat trans jou niet steekt”. Er ontbreekt blijkbaar dus een deel van de conversatie die we in handen hebben en de omstreden posting bleek snel te zijn weggehaald.

Het lijkt er in ieder geval op dat we het woord “trans” moeten interpreteren als “transgender”. We hebben deze, Karine Kerssens, via Facebook benaderd met een paar vragen. Rond de klok van kwart over vier in de nacht, we waren nog bezig met het werken aan dit verhaal, rolden er antwoorden van de dame binnen en we gingen het gesprek aan. Karine Kerssen is tien jaar geleden naar eigen zeggen uit eigen beweging tot islam bekeerd en heeft blijkens haar activiteit in de groep affiniteit met de community waarvan het overgrote deel van de leden een islamitische achtergrond heeft.

Volgens Kerssens zou een zekere transgender in de groep hebben gescholden waarop veel leden van de groep “boos” op deze transgender werden. Op de vraag of dit de directe aanleiding was voor het “ik ga iemand steken”-verhaal kon Kerssens geen antwoord geven. Kerssens omschrijft zichzelf als “Ik ben zelf soms ook een hater” en vervolgt “ik vind het irritant als een transgender zich zo aanstelt en zo’n aanstellend gedrag heeft”. “Moeten ze zelf weten, alleen ik geloof in Adam en Eva, wat iemand doet moeten ze zelf weten”. “Mijn leven is het niet” concludeert Kerssens. Op de vraag hoe ze kijkt tegen al die haatuitingen in Multiculturelen bijeen 4G+ zegt Kerssens: “Schelden doet me niks, zijn maar woorden maar vind het wel erg dat wij mensen zo racistisch zijn, omg (oh my God red-) heb het ook over de niet niet-Hollanders, die kunnen er ook wat van”.

Op de vraag hoe ze tegen de haat kijkt vanuit haar islamitische levensovertuiging antwoordt Kerssens “Kijk niemand kan haat stoppen, haat blijft dus, vind het niet leuk snap je, maar ik kan er niks tegen doen”. We houden mevrouw Kerssen voor dat er al aangiften bij de politie zijn gedaan wegens haatuitingen op multiculturelen bijeen 4G+. Kerssens stelt daarop: “Ik weet het niet, dan hadden ze eerder kunnen ingrijpen en niet zo uit de hand land laten open”. Op onze bemerking dat een en ander toch wel barbaars is voegt Kerssen lachend er aan toe: “het heet niet voor niks multi en er wordt gebruikt gemaakt van fake accounts”. Als wij voorhouden dat de politie IP-adressen kan achterhalen antwoordt Kerssen “Kost hun (de politie red-) te veel moeite.

Kerssens schrijft wel dat het beheer mensen verwijdert als zij ze aanspreekt op scheldpartijen”. Kerssen stelt als duidelijk statement “Ik zeg altijd er komt een dag dat iemand vermoord wordt door Multi”. (mensen uit de groep Multiculturelen bijeen 4G+). “Het beheer kan er niet veel aan doen, ze doen hun best”. “Is heftig” vervolgt Kerssens, “maar hoe sommige mensen ruzie maken met elkaar komt dat nog wel”. “Het is al een paar keer gebeurd dat er iemand gepakt is uit multi “(de betrokken Facebookgroep). “Ja gelukkig niemand dood snap je, ik bedoel maar”.

Karina Kerssen lezende blijkt de Facebookgroep Multculturelen bijeen G+ een uiterst explosieve en barbaarse groep waarin haat en geweld de boventoon voeren. We worden in die conclusie bevestigd door het screenshot over een uiting van een zekere Leyana Bou, die een Google kaartje van de Gemeente Vilvoorde bij Brussel publiceert met de tekst “Adres van Transgender xxxxx, xxxxstraat, Vilvoorde, vlakbij Carrefour, en vervolgens schrijft “Neem een grote voornemen en knal zijn kop eraf”.

Er blijkt in de groep Multiculturelen bijeen 4G+ dus iets te spelen omtrent transgenders. Al snel komen wij er achter dat er een verregaande bloeddorstige haatcampagne gaande is waarbij transgenders het voorwerp worden van (vooralsnog verbale) moordlust.

Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Wij besloten deze Leyana Bou eens onder een vergrootglas te leggen. Er is in de groep Multiculturelen bijeen 4G+ wat discussie of dit profiel nu is van een man of een vrouw. Gelet op de teksten en de manier van schrijven komen wij in ieder geval tot de conclusie dat het een nepprofiel is waarbij een vermoedelijke Marokkaanse manspersoon online in de huid van een vrouw kruipt en om vervolgens, hoe ironisch, los te gaan op transgenders.

Over zijn eerdere posting zegt de man die onder het vrouwelijke alias van Leyana Bou actief is “Oke dan uit respect en een klein beetje medeleven voor zijn moeder heb ik zijn adres toch verwijderd”. “In ieder geval moet hij nog steeds aangepakt worden vieze transgender”. “ik zeg niet alles ma……”.
In een volgende posting vervolgt Bou “zijn” tirade. “Deze vieze transgender wil mij zeggen dat ik gevaarlijk bezig ben?, “Omdat ik je naam te weten gekomen ben, waar je woont en waarom je trans bent he vieze homootje otman uit Kiel dat vroeger……”.

Deze “Bou” blijkt dus niet alleen een transgenderhater, maar ook een homohater en blijkt zo later ook meteen te kunnen doorgaan voor een volleerd lid van de Ku Klux Klan. Zijn volgende postings liegen er dan ook niet om. “Is het een gewoonte geworden dat onze Marokkaanse vrouwen homo’s steunen en complimentjes geven?” “Tfoe voor al die homo’s en vrouwen” (Tfoe is Arabisch voor verdomme/verdomde -red).”Zijn” volgende posting bevat een puur racistische vraag “wat vinden jullie ervan als een man en vrouw van verschillende nationaliteiten zich mengen?” “Licht met donkere……”. “Bou” gaat rustig door met zijn haattirades waarin hij (Marokkaanse) vrouwen, homo’s, transgenders, donker gekleurde mensen en Joden viseert. Zijn uitingen zijn bekend en gearchiveerd op de redactie.

Tijd om deze Leyanana Bou eens wat vragen te stellen van man tot (zich als vrouw voordoende en transgender hatende) man.
Wij benaderen deze Leyana Bou eveneens per Facebook en vragen hem of “Bou” het normaal vindt om via Facebook op te roepen om iemand om te brengen en die persoon zijn adresgegevens openbaar te maken. “Bou” vraagt op zijn beurt of wij de posting kunnen laten zien waar het om gaat.
Dit konden en deden we. Het eerste antwoord dat we kregen was “succes met je artikel”, na aandringen of hij toch geen reactie wil geven gaat “Bou” over tot het verstrekken van het navolgend commentaar : “Toch wel, alle transgenders op de brandstapel” . “Bou” vervolgt: “Ieder mens met een klein beetje verstand in deze groep weet ook wel dat het niet letterlijk bedoeld is”. “Ik ben nog steeds van mening dat vooral die persoon aangepakt moet worden en niet elke trans maar hij wel”, “Heb je ooit zijn lives bekeken, zijn gedrag is onaanvaardbaar”. “Bou” sluit voor nu even af met “ik heb hier eerlijk gezegd geen tijd in, ik geef alleen interviews als ik betaald wordt oke?, prettige avond verder meneer de journalist”. Toch houden wij even aan en zeggen dat wij deze “meneer Bou” beter willen begrijpen. Opnieuw volgt er antwoord en spreekt “Bou” zichzelf tegen. Waar “Bou zojuist nog zei” dat iedereen die een beetje verstand had in de groep begreep dat het alleen gericht was op de bewuste transgender stelt “Bou” helder: “Er valt niks te begrijpen”. “Ik haat transgenders uit het diepste van mij hart”. “Zij hebben geen respect voor zichzelf noch tegenover zijn/haar ouders, familie, geloofsovertuiging”. Einde discussie”. Op onze vraag of het leven niet veel mooier zou zijn zonder haat antwoordt “Bou”: “Ik heb geen tijd, prettige avond”. Gelet op het woordgebruik lijkt deze “meneer Bou” geen ongeschoolde analfabeet te zijn, zijn haat is er niet minder om.

Een aantal minuten later wordt er door ons een Facebookbericht ontvangen van een zekere Hamza El, uit Amsterdam, die zichzelf afbeeldt als kickbokser op Facebook en zegt het Hervormd Lyceum West in Amsterdam te hebben doorlopen. Hamza meldt ons ongevraagd “Alle transgenders op de brandstapel, hoerekinderen dat ze zijn”. “Totaal geen respect”. “Volgens mij ben jij ook een trans” bitst hij uw verslaggever toe. “Alle transgenders op de brandstapel”, hadden we dit net niet ook letterlijk gehoord van “Meneer Bou” die zich op Facebook als vrouw voordoet?. Het gerucht dat er naspeuringen gedaan worden blijkt de ronde te gaan. Korte tijd later ontvangen we eveneens een ongevraagd bericht van een Marokkaans manspersoon met de Facebooknaam Tazaghine Imad alias Imad El Harchaoui die onze redactie het volgende wenst mee te delen “Fuck alle transformers, kut identiteit crisis”. Nog iemand met een en al haat. We gingen eens verder kijken en de man zegt volgens zijn Facebookaccount woonachtig in Tilburg te zijn en te werken als teamleider bij de zorginstelling voor gehandicapten, Stichting Prisma te Waalwijk. Een omgeving waarin je geen haat maar juist warmte en naastenliefde zou verwachten.

Alle stukken doorlopend stuiten we alleen maar op haatuitingen afkomstig van voornamelijk Marokkaanse en Turkse leden van de groep.
De ene respondent maakt het nog grover dan de andere. De betrokken transgender van vermoedelijk Marokkaanse origine waren we eerder over spraken wordt opnieuw met naam en toenaam in de groep door de mangel gehaald en de dood toegewenst.

Ook een aantal vrouwen lijken hier gewoon volop aan mee te doen. We kregen echter een reactie van een dame, een zekere S.E., zij wenst niet met haar volledige naam in het artikel te verschijnen. Wij weten niet eens of deze dame echt is, of zij daadwerkelijk bestaat en of het geen nepaccount is, weten we eveneens niet . S.E. maakte deze week uit eigen beweging aan ons bekend dat zij zich niet kon vinden in de haatzaaierij, zij wilde met ons spreken onder de voorwaarde van anonimiteit. Het was in de community bekend geworden dat wij onderzoek deden naar haatzaaierij. De dame wenste kenbaar te maken dat volgens haar niet alle “moslims/buitenlanders” zoals ze het letterlijk aan ons schreef, zo dachten.

Zij wilde na het lezen van de feitelijke onthullingen over het grove antisemitisme in de bewuste groep die Facts Found deed, ons niet meer te woord staan. Waarvan akte. De dame vond de feiten “te eenzijdig”. De redactie weet niet wat haatuitingen nog meer voor zijdes kennen dan de haat die werd geuit.
De haat die we thans in dit stuk aan de kaak stellen liegen er ook niet om.

We tonen u diverse conversaties uit de groep Multiculturelen bijeen 4 G+ waaruit u zelf conclusies mag trekken:

Onze aandacht wordt getrokken door een zekere Cirpaci Musa.
Deze man schrijft het woord “Brandddstapel” met een benadrukte meervoudige “d” in het woord (zie bovenstaand screenshot).

Deze meneer zegt dat hij zou studeren aan het Al Islah instituut in het Gelderse Lochem. Een islamitisch internaat gelegen aan de bosrijke Ampsenweg in deze gemeente waar voorheen een asielzoekerscentrum was gevestigd. In 2013 viel de aandacht reeds op dit particulier islamitisch internaat, daar volgens het Nederlandse actualiteitenprogramma 1Vandaag dit internaat het salafisme cq het wahabisme zou prediken.
(zie screenshot bij regel voorafgegaan door rode pijl)

Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

1vandaag staaft haar bevindingen ook zorgvuldig. Het wahabisme een uiterst conservatieve stroming binnen de islam waarover de Nederlandse inlichtingendienst AIVD in 2013 reeds rapporteerde dat deze stroming ontwrichtend zou zijn voor de Nederlandse samenleving. Het wahabisme is een stroming die uit het oerconservatieve en fundamentalistische Saudi-Arabië afkomstig is. Ondanks de vragen die er over dit particulier internaat al jaren zijn heeft de organisatie met de rechtsvorm van een stichting op haar website staan dat zij van de Nederlandse belastingdienst de ANBI-status gekregen waardoor giften volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Een ANBI-status voor stichtingen kunnen door de fiscus worden toegekend als de Nederlands belastingdienst van mening is dat een stichting van algemeen nut is. Het lijkt er op dat indirect met Nederlands belastinggeld islamitisch extremisme wordt gefinancierd.

Op het screenshot staat de verificatiepagina van de belastingdienst waarop ANBI-status van de stiichting Al-Islah bevestigd wordt. Bron: Rijskoverheid / Belastingdienst

Het Facebookprofiel van Musa vertoont een foto van een vrome studerende moslim en op de achtergrondfoto is de Ka’bah in Mekka te zien. Cirpaci Musa zegt via zijn Facebookprofiel in het Nederlandse Leeuwarden te wonen. Musa reageert in de groep multiculturelen bijeen 4G+ op iemand die een topic opent met een vraag of homoseksuelen kafirs (afvalligen cq ongelovigen -red) zijn. Musa beroept zich op de islamitische leer legt uit dat homoseksualiteit strafbaar is maar het homo zijn niet en dat iemand die homo zich onthoudt van sodomie geen daad heeft begaan van ongeloof. Enkele zinnen later zegt Musa “Bega je wel zo’n daad dan gooi ik jou heel graag van het dak. Musa beroept zich schijnbaar op de sharia en stelt vervolgens “Homoseksualiteit is strafbaar (in de sharia -red) als de daad is uitgevoerd en het wordt tijd dat het hier ook in NL komt”. “Ben de honden zat” (doelende op mensen die hun homoseksualiteit praktiseren -red). “Bestudeer de sharia maar eens concludeert Cirpaci Musa.

Bron: Rijskoverheid / Belastingdienst

 

 

 

 

 

 

 

Musa is echter niet de enige die zich te buiten gaat aan homohaat. De redactie van Facts Found heeft ook Musa via Facebook benaderd en confronteren hem met zijn uitspraken. Zoals we intussen gewend zijn krijgen we een nietszeggend antwoord dat luidt: “leuk verhaal maar interesseer me niet zoveel”. In tegenstelling tot zijn straffe uitspraken op Facebook verklaart Musa aan aan ons “En wat betreft homoseksueel, iedereen moet zelf weten wat hij / zij doet, zolang ik maar niet lastig gevallen wordt” eindigt Musa zijn verklaring voorzien van een smiley.

Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Musa is bij lange na niet de enige die homoseksuelen een verschrikkelijk gewelddadige dood toewenst. Een knaap die zich Redouan Escobar noemt (een Marokkaanse voornaam en een alias als achternaam die identiek is aan de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar) omschrijft homoseksuelen meermaals als “kankerhoer” om te vervolgen met “zulke moet je een nekschot geven of de brandstapel”. Opnieuw haat en moordlust.

Overigens weet deze Cirpaci Musa nog een reactie te geven op een posting van een zekere “Albani Rachid” die op Facebook stelt uit Antwerpen te komen.
“Rachid” beeldt zich als “hangjongere” in de straten van vermoedelijk het Antwerpse stadsdeel Borgerhout dat bij criticasters en onder delen van de bevolking ook bekend staat als Borgerokko. Rachid post een foto van een vrouw, mogelijk een transgender, met het letterlijke commentaar “Marokkaanse escorte tfoe (verdomde / verdomme -red) asahbi! (vriend -red). “Het is vandaag in Antwerpen: ( gevolgd door een bommetje als emoticon) . “Als ik je zie gaan we je wat opvoeden a kech ( hoer -red)” De ons inmiddels bekende Cirpaci Musa antwoordt hierop “Brandddddstapel”.

Dus als je niet voldoet aan de “morele” eisen van deze haatzaaiers, ook al zijn je roots identiek, dan mag je dood, als afgaan op de woorden van deze lieden. Dat belooft wat voor al diegenen die zich uit het Maghreb haatmilieu geworsteld hebben en kiezen voor het vrije leven zonder moralistische druk.

Bron: Facebook

 

 

 

 

 

De redactie van Facts Found heeft in deze “slechts” een selectie gemaakt van de uitingen van haatzaaierij en moordlust in deze Facebookgroep Multiculturelen Bijeen 4g+.

De groep telt maar liefst bijna 64.252 leden waarvan er dagelijks ettelijke een onophoudelijke stroom van geweld en haat uiten, propageren en verheerlijken zo we konden vaststellen. Haatdragende postings worden amper of niet verwijderd. Facebook die bij het minste of geringste naakt, de foto verwijdert en de gebruiker blokkeert wegens schending van de community regels lijkt zich voor deze haatzaaierij niet te interesseren. Aan u de vraag wat u schadelijker vindt “moordlust en haatzaaierij” of af en toe een blote borst?

De afgelopen dagen ontstond er commotie omwille van het feit dat Rapper Boef nog maar weer eens zijn ware aard toonde door een aantal meisjes die hem een lift hadden gegeven voor hoeren uit te schelden. Het is geen uitzondering. Het lijkt een vast patroon te zijn onder jongeren, voornamelijk mannen met een islamitische achtergrond om iedereen die niet voldoet aan hun “vroom” wereldbeeld uit te schelden met het woord “hoer” of “kanker”.
Zeker in de Facebookgroep Muticulturelen bijeen 4G+ wordt er de hand niet voor omgedraaid.

Een zekere “Aymen Alladin”, we weten niet of dit zijn echte naam is, en die via zijn Facebookprofiel zegt te werken als personal coach bij “Rotterdam Centrum”, en stelt toegepaste wetenschappen gestudeerd te hebben aan de “INHolland University” meent zijn mening over vrouwen te voorzien van de volgende bemerkingen “Meisjes met Facebook en Whatsppe (What App -red) ze zijn hoertjes”, hij vervolgt met “wil je het accepteren of niet in ons islam verboden”.

Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Homo’s, transgenders, joden, mensen met een donkere huidskleur, vrouwen; iedereen wordt voorzien van gewelddadig commentaar.

Een moedige Antilliaanse vrouw die zich Jenny Jen noemt heeft er genoeg van, maakt vermoedelijk een nieuw account aan en meldt zich aan als “nieuw lid” bij Multiculturelen bijeen 4G+. Ze zegt “ik heb gemerkt dat velen in deze groep haat hebben tegen donkere mensen”. ” *Negers* hoe jullie ze graag noemen”, “Mag ik de reden specifiek weten?”. Ze vervolgt: “Waarom is de haat tegen ons donkere mensen zo erg?”, de vrouw eindigt met “wat hebben we jullie misdaan?”. Er wordt door wat respondenten wat ontkennend op gereageerd, maar deze schreeuw van “waarom” lijkt niet voor niets.

Elders duikt de posting op van iemand die zich Hicham El Azulist noemt, zegt in Rotterdam te wonen en afkomstig is uit het Noord-Marokkaanse Al Hoceima. Hij schrijft “Help! Mijn leven is zojuist ingestort, ik ben er achter gekomen dat mijn vriendin van 1 jaar vroeger op negers viel. help mij 3ibidallah, ze i de liefde van mijn leven, maar dit is onacceptabel, ik ben radeloos, wie heeft advies?”. Meneer krijgt een reactie van een zekere “Maghrebi Sah”, die fijntjes antwoordt met “als dat echt zo is dan is het een kech (hoer -red).

Al deze haat lezende komt uw verslaggever tot de conclusie dat de gepredikte “multiculturele samenleving met diversiteit” niet voornamelijk wordt bedreigd
door “boze blanke burgers” zoals politiek correct Nederland het pleegt te noemen. De ergste haat jegens alles dat anders is lijkt voornamelijk te komen vanuit een substantieel deel van de “toegevoegde multiculturele samenleving” zelf en met name vanuit Maghreb middens.

Objectief kan worden vastgesteld dat dit geen incidenten zijn van “enkelen ontspoorde en verwarde jongeren met een sociale achterstand”.
Alles waar onze open en diverse samenleving denkt te voor staan in Nederland en België, wordt door beschreven en haat spuiende personen bedreigd en geviseerd met haat en verbaal terrorisme.

Haatzaaiers uit deze Maghreb middens hebben hun mond vol over discriminatie zoals Rapper Boef enkele dagen gelden weer deed. Beschuldigen iedereen en alles die ook maar een greintje kritiek op hun gedrag uit van “racisme”, maar kramen zelf de meest verschrikkelijke verwensingen uit.
Deze haatzaaiers voelen zich klaarblijkelijk een soort van onaantastbare “übermensch” die hun status afdwingen en afdreigen met (verbaal) geweld en beledigingen.

Uw verslaggever houdt zich met dit onderwerp al langer bezig, was al langer op de hoogte van deze “bewegingen” en refereert in deze aan een uren durend aangrijpend gesprek dat hij had met een Marokkaanse vrouw die haar familie, religie en cultuur achter zich had gelaten. Niet zonder reden en met alle gevolgen van dien. Dit om zich daarna bevrijd te weten en te voelen van het religieus-cultureel juk. De Marokkaanse vrouw had haar leven weer opgepakt en haar liefde en geluk gevonden bij een Vlaamse man. Verdere details kunnen wij omwille van veiligheids- en privacy-redenen niet met u delen. Deze Marokkaanse vrouw is niet de enige, de redactie van Facts Found krijgt meerdere signalen binnen, ook van mannen afkomstig uit deze middens, die het afwijzen en bedreigen van de open en vrije samenleving meer dan beu zijn.

Als bijna laatste maar niet onbelangrijkste dieptepunt in dit stuk over haat en geweld kwamen we nog wat tegen. Ook huisdieren, die wij in onze diverse en beschaafde samenleving koesteren en knuffelen en die veel mensen dagelijks voorzien van liefde en warmte ontkwamen niet aan de in deze groep zo breed verspreide moordlust.

We troffen een posting aan van Naser Omari. Op de foto werd een foto van een jong poesje gedeeld met een mes op het keeltje, beestje met angstige ogen en daarboven de vraag in het Engels “Zou jij het doen voor 6 miljard dollar”.
Naser Omari schreef daarbij “waar zijn de geldwolven?”.

 

 

 

 

 

 

De reacties onder de posting waren divers. Van “ik zou het nooit doen” en “je komt door zo’n daad in de hel” tot “ik zou het zo doen”.
Waarom plaatst iemand zo foto met de tekst “zou je dit doen voor zes miljard dollar”. Tijd om Naser Omari, een 22-jarige ondernemer en eigenaar van een telefoonwinkel in het Nederlandse Helmond, persoonlijk enige vragen te stellen. Ook met Omari zochten wij schriftelijk contact via Facebook. We werden kort daarop teruggebeld door de heer Omari. Een van de eerste personen in dit verhaal die ons welwillend en fatsoenlijk te woord stond. “Nee”, antwoordde Naser Omari, die met zijn ouders gevlucht is uit Kabul, Afghanistan” ik zou het nooit doen”. Op de vraag waarom hij dan zo’n posting plaatst antwoordde de heer Omari: “aandacht”. “Ik plaats af en toe schokkende dingen, laatst heb ik een topic geopend met als onderwerp “Meer of minder transgenders”, “ik wil dat mensen reageren. In het begin van het vraaggesprek vraagt Omari zich af waarover wij ons druk maakten “er verdrinken iedere dag Syrische mensen, daar geven de Nederlanders niets om”.

Wij houden Omari voor dat zo’n foto waarin een katje de keel dreigt overgesneden te worden in de Nederlandse en Belgische cultuur als schokkend en barbaars wordt ervaren. Omari antwoordt daarop ” Ik heb de foto van internet, van 9GAg.com”. “Ik ben een dierenvriend, ik heb niet voor niets herhaaldelijk *psycho* geschreven bij de mensen zeiden dat ze het wel zouden doen”. Wij besluiten om in alle rust door te vragen en al gauw verdwijnen de scherpe kantjes bij de heer Omari. “Mijn ouders hebben mij netjes en vrij opgevoed” zegt Omari. “Ik moest zelf beslissen of ik vrijdag al dan niet meeging naar de moskee, ik werd niet verplicht”. “Ik ben een hardwerkende ondernemer, ik heb allerlei klanten in mijn zaak, ook PVV-stemmers”, “ik ga met hun in gesprek en probeer hun zienswijze te veranderen”. Wij confronteren Omari met de enorme hoeveelheid aan haatzaaierij in de groep multiculturelen bijeen 4G+. “Ja dat vind ik ook niet leuk, ik ben Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort, alleen een Nederlands paspoort en ik voel me thuis in Nederland”. “Ja ik ben moslim, maar ik ben met mijn ouders gevlucht voor de Taliban, weet u ik kan u vertellen over Afghanistan in de jaren 40, 50, 60 van de vorige eeuw”.

Het gesprek ontwikkelt zich in een respectvol onderhoud dat onder meer handelt over de (verre) geschiedenis van Afghanistan, over geopolitiek, over democratie in islamitische landen, over de ontstane chaos in het Midden-Oosten en aanverwante onderwerpen. Naser Omari behoort alles behalve tot de “onontwikkelde vroegtijdige schoolverlaters”. Gastvrij nodigt Omari uw verslaggever uit: “Ik wil u Afghanistan laten zien, al is het daar niet veilig”, voegt Omari er bezorgd aan toe. Als we terugkeren naar de online haatzaaierij en vragen of er onderscheid gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld Marokkaanse leden en mensen uit bijvoorbeeld Afghanistan antwoordt Omari ” Ik ben ondernemer, de meeste Afghanen in Nederland zijn ondernemers, wij zijn gewend om iets van ons leven te maken omdat we de oorlog gewend waren, we hebben moeten overleven, dat is niet het geval voor de Marokkanen”.
Tijd om een triviale vraag te stellen of Omari denkt dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen het beschavingsniveau van Afghanen en bijvoorbeeld Marokkanen.
Omari antwoordt omzichtig bevestigend, waarbij hij herhalend zegt dat Afghanen zoals Omari, gewoon harde werkers zijn die iets van hun leven proberen te maken.

Toch wordt het topic over of je het katje al dan niet voor geld zou kelen met gemengde gevoelens onthaald. Dit topic gaat niet over een lifestyle, seksuele oriëntatie, of je blank, zwart of Joods bent. Dit topic gaat over iets wat de natuur zonder menselijke invulling of opinievorming heeft gebracht, en dier, een kitten om precies te zijn. Waar we bij andere postings mensen gingen benaderen om reacties, laten we hier maar de reacties voor zich spreken. wat opvalt is dat voornamelijk vrouwen van welke afkomst dan ook, op een enkele uitzondering na meer geven om een dierenleven dan de gemiddelde reagerende man. Er worden zelfs theologische en religieuze redenen aangehaald waarom het beestje niet omgebracht mag worden. Opeens schijnt er bij een aantal respondenten het geweten op te spelen. Bij een substantieel aantal reflectanten duidelijk niet.

Wat betreft Naser Omari…..hij maakte zijn standpunt duidelijk met een enkele zin tussen de duizenden woorden en de honderden reacties.
Op de een reactie op de vraag of je dit katje voor veel geld zou ombrengen en dat volmondig “nee luidde” antwoordt Omari “Goedzo, gelukkig ben je normaal!”. Een verademing in een reeks van reacties waar het virtuele bloed van het te vermoorden katje massaal vloeit.
Leest en kijkt u zelf naar de reacties.

Naser Omari, met wie we uitgebreid spraken mag dan wel een omstreden posting hebben geplaatst. Pure haat valt hem hier niet te verwijten.
In het gesprek dat ik met hem voerde begon Omari sprak eveneens op een respectvolle wijze over de Joden die ooit in Afghanistan leefden (de op een na laatste, de heer Levi -overleed in 2005 in Kabul waarna zijn lichaam naar Tel Aviv werd overgebracht en begraven werd -red). In het gesprek dat ik met Omari had geen woord van haat zoals we wel telkenmale tegenkwamen in de groep Multiculturelen bijeen 4G+ en waarover we laatst reeds een stuk schreven.

Echter uit de groep Multiculturelen bijeen 4G+ is de Jodenhaat na ons laatste artikel alles behalve verdwenen zo navolgende screenshots aantonen.

De groep Multiculturelen bijeen 4G+ is niet de enige Facebookgroep waarin massaal haar wordt gespuid. Ook de groep Marokkanen bijeen zouden volgens een informant een vrijplaats zijn voor haat. Het zullen vast en zeker niet de enige Facebookgroepen zijn waar de beschaving is vervangen door een diep gewortelde barbarij.

Ondanks dat Facebook-oprichter en CEO Mark Zuckerberg de afgelopen dagen aankondigde tegen haatzaaierij op te treden en Facebook dit keer op keer claimt merken wij er bitter weinig van.

We hebben Facebook benaderd en hen geconfronteerd met de feiten. De woordvoerders van Facebook reageren op geen enkele wijze en hullen zich in totaal stilzwijgen.

Een enorme discrepantie tussen wat er door Facebook en Zuckerberg voor de bühne beweerd wordt en de harde realiteit.

3 REACTIES

  1. Greate post. Keep posting such kind of informatіon on yⲟur blog.
    Im really impressed by it.
    Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it
    and fοr my part reϲommend to my friends. I am confident they’ll
    be benefited from this ԝebsite.

Comments are closed.