Home Over Facts Found

Over Facts Found

Achtergrond

Met 31 jaar ervaring in het (foto)journalistieke mediavak heb ik een hoop zien veranderen en zien gebeuren. Toch heb ik mijn eigen vakgebied ook met een kritisch oog gevolgd.

In de jaren 90 en in het begin van deze eeuw riep ik als fotojournalist voortdurend naar redacties “houd je oog op de EU, dit of dat gaat er gebeuren”. Niet zelden, eerder regel dan uitzondering, riepen de (foto)redacties “wie interesseert er zich nu voor wat er in Brussel gebeurt”. Dan moet je het niet gek vinden dat de kijker en lezer bij gebrek aan eerdere informatie, zich keert tegen de Europese instellingen omdat ze niet weten hoe deze werken. Je moe er niet van opkijken dat de kijker en de lezer het verschil niet kent tussen de Europese instellingen als “instituut” en de politici die de instituten besturen en soms onbegrijpelijke en in de ogen van menig burger onverstandige beslissingen nemen.

Met de journalistiek is het alleen maar bergafwaarts gegaan, zeker met de Nederlandse en Belgische journalistiek. We kunnen niet anders stellen dat nieuwsgaring uitgekleed wordt.

Freelance journalisten die minder betaald krijgen en bijvoorbeeld hun telefoonkosten niet meer mogen declareren. Kun je dan nog verwachten dat een journalist die zijn inkomen ziet terugvallen, niet zelden grenzend aan een bestaansminimum nog de tijd en moeite neem en bovendien kosten gaat maken om bronnen en feiten te checken? Vinden we het gek dat we dan meer en meer discutabel nieuws krijgen voorgeschoteld ? Behoorlijke nieuwsgaring kost geld.

Nieuws en duidingen bij actualiteiten verdienen dus investeringen waarbij de gegenereerde
inkomsten terug moeten vloeien naar de nieuwsgaring.

Betrouwbare informatie

In een troebele wereld van vandaag dienen kijkers en lezers adequaat betrouwbare informatie te ontvangen en mogen nieuwsmedia niet gedegradeerd worden tot consumentenrubrieken met een paar woorden over hoe men dacht dat de wereld er vandaag uitzag.

Dus investeren in het zoeken naar feiten en verhalen. Dit om lezer en kijker te boeien en te duiden wat er in de wereld speelt. Daarvoor zal de journalist zich fysiek moeten verplaatsen naar locaties waar het nieuws zich afspeelt, zich moeten verplaatsen in de hoofden en harten van hen die een rol spelen in de actualiteit.

De journalist dient te kunnen analyseren en zich een beeld moeten kunnen vormen over een beeld op de lange termijn die een regeerperiode overstijgt en voorbij gaat aan de waan van de dag. Zich vermenselijken bij het leed dat hem of haar onder ogen komt. De verslaggever zal echter ook enige distantie in acht moeten nemen en oog hebben voor het groter en breder plaatje.

Wat wij gaan doen

Facts Found gaat zich onder mijn bezieling en aanvoering daarvoor sterk maken.
We gaan klein beginnen en proberen langzaam te groeien.

Wij houden ons niet bezig met de “gestolen stoeptegel om de hoek” noch met de viering van het diamanten huwelijksfeest van Jut & Jul laat staan met de celebrity die van een grasspriet is geduveld en waarbij zijn of haar rechter neusvleugel een traumatische ervaring opliep.
Daarvoor verwijs ik u gaarne door naar de lokale media of de roddelbladen.

Wij proberen om u kennis te laten maken met bijzondere personen die in het nieuws dan wel in de periferie daarvan. Mensen die een verhaal hebben waarvan wij denken dat het u kan interesseren.

Nieuws speelt zich overal af en wij behouden ons dus de vrijheid voor om overal ons licht op te steken en u verhalen te brengen.

Bij ons tellen louter feiten maar wel voorzien van scherpe commentaren en opinies.

Welkom bij Facts Found……….

Peter-Vincent Schuld

Inhoud