Over moedige Iraanse vrouwen die de hoofddoek in de ring gooien, IS-restanten en de lafheid van islam-knuffelaars

0
Op de foto, Peter-Vincent Schuld, Hoofdredacteur, beeldredacteur en fotojournalist bij Facts Found, in discussie op een terras in zijn woonplaats Javea foto: Christel Dubos/Schuld
Over moedige Iraanse vrouwen die de hoofddoek in de ring gooien, IS-restanten en de lafheid van islam-knuffelaars
door Peter-Vincent Schuld
Die verdomde islam domineert bij voortduring het nieuws
Op een of andere manier schort er iets. Op een of andere manier wil de islam in al haar vormen maar niet terugtreden ten faveure van de seculiere beschaving.
Erger, we laten het dominante karakter toe en zoals ik dat al vaker heb gezegd is zulks een serieuze bedreiging voor de rechtsstaat in Europa en de mensenrechten elders ter wereld.
.
Voormalig defensieminister Jeanine Hennis die thans in Irak een VN-missie leidt trad afgelopen weekend aan voor een meeting met een ayatollah in Irak en doste zich uit
in een zwart hoofd bedekkend gewaad. Dit terwijl in buurtland Iran vrouwen de gevangenis invliegen omdat ze juist hun hoofddoeken demonstratief afdoen.
.
Vanuit diplomatiek perspectief kan ik de uitdossing van Jeanine Hennis wel begrijpen, gelet op de missie en de medewerking die ze daarbij nodig heeft.
Maar…. Irak is na de val van Saddam Hussein, die ook geen lieverdje was en behoorde tot de grote boeven der aarde, vervallen in een gebied vol met sektarisch geweld tussen enerzijds soennieten en anderzijds sjiïtische deel van Irak. De ene scheldt de ander uit voor ongelovige en zo schieten ze elkaar naar het 72-maagdenbordeel.
Waanzin ten top. Het enig antwoord om tot beschaving te komen zoals die ooit gekend was aldaar voordat de islam haar intrede deed in het oude Babylon, is secularisatie onder de moslims.
.
Maar deze vertoning van Hennis is wrang.en naar mijn mening ongepast in de wetenschap dat vrouwen die in buurland Iran hun Hijab afdoen de gevangenis in zijn verdwenen.
Vrouwen protesteren tot op de dag van vandaag tegen de verplichte hijab-dracht, welke hun haar bedekt. Enige rationele reden voor het verplichten van die dracht is niet te bedenken.
.
De gebod kent een religieus karakter, een islamitisch karakter, een onderdrukkend karakter. In plaats van dat wij deze vrouwen die gewoon hun basale rechten als vrouw opeisen kennen we in Nederland het ene na het andere reclamespotje en de ene na de andere communicatie-uiting waarin vrouwen met hoofddoeken worden getoond als onderdeel van de westerse samenleving. Volstrekt een gotspe. Dat je vrouwen met een andere huidskleur of een andere etnische achtergrond toont, tja wie kan daar op tegen zijn. Maar waarom toch altijd vrouwen die een hoofddoek dragen?  Diversiteit qua etniciteit is heel wat anders dan een invasief geloofje promoten omwille van de “inclusiviteit”.
.
Hier in Europa hebben ze het niet begrepen. Een Barbie met een hoofddoek, commercials met hoofddoeken. Symbolen van segregatie onder het mom van de politieke correctheid en de en ter promoting van de diversiteit die inhoudelijk volstrekt verkeerd wordt uitgelegd. Toon een een Turkse, een Iraanse of Iraakse vrouw in een topje, met hoge hakken. Vrouwen die vrouw zijn en het te durven tonen. Dat werkt veel beter tegen eventueel racisme. En dat vrouwen op hoge hakken lopen en hun vrouwelijkheid tonen is niet meer en niet minder dan een biologische realiteit. Ook onder dieren proberen vrouwtjes en mannetjes zich zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
.
Ik heb in de afgelopen weken talloze mensen gesproken die de politieke correctheid zat zijn. Mensen die valselijk worden weggezet als extreem-rechts door een extremistisch  linkse gedachten-gestapo. Ik word daar niet boos over, ik word daar ziedend van. Nog kwader werd ik, toe ik las dat in het machistisch Saoedi-Arabië er een app verkrijgbaar is waarmee je je vrouw kan volgen en zelfs haar kan weerhouden om een grens op bijvoorbeeld het vliegveld te passeren. Opnieuw religieus geïnspireerd omwille van
gedachtenkronkels vanuit het wahabitisch islamitisch denken en bijbehorende inrichting van een samenleving.
.
Waar opent het nieuws mee? Nu in ieder geval niet met dit verschrikkelijk nieuws, oh ja er was iets met scholen en toetsen. Of was het een ander onderwerp dat de aandacht niet eens waard is? We spreken godverdegodver over de vrouw. De positie van de vrouw, de bron van alle leven. Het mooiste schepsel dat de natuur voortbracht.
De vrouw, hoort bij het leven als de zon bij de aarde, als water op de planeet. Zonder zon, zonder water, zonder vrouwen is er geen leven.
.
De vrouw het sterkste wezen en tegelijkertijd het kwetsbaarste wezen. Ze is geen bezit van een man, ze is geen bezit van haar familie, ze is geen bezit van Allah, ze is geen publiek bezit, ze is van zichzelf en heeft dus alle recht op lichamelijke en intellectuele vrijheid zonder religieus juk en zonder opgelegde leefregels waarvan elke redelijkheid en elk nut volledig onbestaande is.
.
Sinds wanneer gaan we rekening houden met waangedachten en bij behorende geloofsovertuigingen? Sinds jaar en dag en dat is alle  jaren en dagen teveel.
.
Het maakt me niet allen boos maar ook verdrietig. Het raakt me echt diep. Een Oegandese islamitische vrouw werd afgelopen week in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld wegens het laten besnijden van haar dochtertje. Als ik me probeer in te leven in het meisje dat het moest ondergaan en mij de handelingen probeer in te beelden dan bekruipt me een gevoel van woede, van kwaadheid en compassie met het slachtoffer. Arm kind. Nog frustrerender is dat ik er als individu in dit individueel geval geen donder aan kan en kon doen. Ik kon het meisje niet wegnemen van de plaats waar ze genitaal verminkt werd, want ik kende de plaats niet, ik kende het moment niet. Ik moest het uit de media vernemen. Maar wee oh wee als ik wetenschap heb van dat er ergens zulke praktijken plaatsvinden, en ik ben in de gelegenheid, dan zal ik het proberen te stoppen, ongeacht de consequenties voor mijzelf. Als het meisje maar veilig is. Dit alles overwegende baart de kop in de Vlaamse Krant De Morgen mij toch ernstige zorgen.”Vrouwenbesnijdenis ook in België steeds meer een probleem”.
.
Wat voor barbaren hebben we in hemelsnaam binnengehaald.  Mensen met dit soort gedachtegoed kunnen we missen als kiespijn, lumbago, reuma en kanker bij elkaar.
Dat is één categorie.
.
Dan hebben we nog de categorie IS-vrouwen en IS-kinderen. Gisteren bleek dat er weer dametje die alles behalve spijt heeft van haar IS-sympathiën terug wil naar Nederland
om hier te bevallen. Madam is hoogzwanger. Laten we het eerst eens even hebben over het gegeven dat deze IS-vrouw dus een gedachtegoed nastreeft waarin religieus geweld met inbegrip van moord en doodslag en je reinste terreur acceptabel is, zij de religieuze gevangenschap van haar eigen sekse nastreeft, de gelijkheidsbeginselen tussen mannen en vrouwen niet onderschrijft, en deze madam doet een beroep op onze compassie? Ik gun haar een miskraam. Dat klinkt hard, maar voor het kind is dat het beste. Kinderen die binnen zo’n ideologie grootgebracht worden, kunnen maar beter niet geboren worden. Verknipte zielen genoeg.
.
Het Belgische vonnis waarin de regering opgedragen wordt om IS-vrouwen + kroost terug te halen, inmiddels voorwerp van beroep bij een hogere rechtbank is ook in dat licht te zot voor woorden. Het breder perspectief van humaniteit en de gevolgen voor een samenleving bij terugkeer van zulke personen, doen de veiligheid van de samenleving en de rechtsstaat geen goed. Het is de keuze van de dames geweest om zich aan te sluiten, hetzij ideologisch, hetzij als “bruid” bij een terroristische organisatie en hun terroristen, daar zul je dan ook maar de gevolgen van moeten ondervinden. Je kunt van de belastingbetaler niet verwachten dat zijn zuur verdiende centen worden besteed aan repatriëring van mensen die onze samenleving niet eens onderschrijven. Als we voor vuurwerkbommen die aangetroffen worden hele buurten terecht ontruimen, dan moet je levende tijdbommen al helemaal uit je samenleving weren. Hoe hard het ook klinkt, door deze harde houding “contain” je mogelijk afschuwelijk geweld en psychische kronkels die tot geweld leiden in een omgeving waarin geweld niet als abnormaal wordt beschouwd. Er wordt nogal geklaagd over de zogenaamd erbarmelijke leefomstandigheden van de Koerdische interneringskampen. Oorzaak en gevolg. Je kunt van de Koerden die met weinig middelen orde en beschaving nastreven, niet verwachten dat ze het viersterrenverblijf Hotel Puinzicht uit de grond stampen. Overigens de Koerden hebben met hulp van de Amerikanen een offensief ingezet om de laatste vierkante kilometers resterend kalifaat in handen te krijgen en zoveel mogelijk IS-terroristen uit te schakelen c.q. te neutraliseren.
.
Het terrein kan herwonnen worden, maar het is niet te verwachten dat iedere IS-terrorist afgeschoten wordt. Deze lieden zijn en blijven een serieus risico.
Om daar een gigantische Amerikaanse troepenmacht tegen over te stellen is vanuit krijgskundig oogpunt wellicht niet verstandig. Zoals dat heet spreek je dan over een
militair geleide operatie. Dit soort van terroristen kun je het beste bestrijden door zoals dat heet “intelligence geleide operaties” waarbij kleine maar doeltreffende eenheden
“hit en run” acties uitvoeren, desnoods voorafgegaan door gerichte aanvallen met drones. De Amerikaanse president Trump heeft gelijk als hij zegt dat het niet doeltreffend is
om grote groepen militairen ter plaatse te houden. De gigantische kosten wegen niet op tegen de baten, sterker zelfs, het werkt contraproductief. Dit is werk voor de Special Forces middels “black ops”. Gerichte kleinschalige heimelijke acties, zonder pottenkijkers.
.
Erdogan is alles behalve gelukkig met de Amerikaanse steun aan de Koerden. Erdogan ziet zijn sultanaat in gevaar komen. Immers een “vrij en onafhankelijk Koerdistan”
is voor Erdogan een nachtmerrie, sterk bewapende Koerden houden hem eveneens uit zijn slaap. Erdogan kan zeveren wat hij wil, hij kan nog zoveel en zo vaak een grote mond hebben tegen de VS. Twee zaken staan vast. 1: Vroeg of laat komt er een onafhankelijk Koerdistan waarin beschaving terug gebracht wordt naar de regio. 2: Erdogan heeft niet het eeuwig leven. Maar de grote mond van Erdogan gaat nu ook al richting de Chinezen. Erdogan kan het niet verkroppen dat de islamitische Oeigoeren, een vermeend Turks volk, na hun islamitische oprispingen voorwerp geworden zijn van een typisch Chinees antwoord. Dat antwoord luidt “opsluiten en heropvoeden”.
De koran wordt verbannen en moet plaats maken voor zang, dans en Chinese cultuur”.
We kunnen nog wat leren van de Chinezen. Zou ook een idee zijn voor de moslims die in Nederland wonen. Herprogrammeren van moslim tot mens.
.
Maar wat doet Nederland? Zaniken en zeveren. Waar de Joodse gemeenschap bad en smeekte om beveiliging te krijgen tegen een serieuze dreiging van aanslagen, gooide mevrouw Halsema maar even de wereld in dat ze 1,8 miljoen wil besteden aan de beveiliging van haatpaleizen ook wel moskeeën genoemd. Dit is een regelrechte belediging aan de gedecimeerde Joodse gemeenschap in Amsterdam, die eerst met de medewerking van het Amsterdams stadsbestuur gedurende de oorlogsjaren werd afgevoerd om vermoord te worden, en de enkeling die terugkwam kreeg na van familie en bezittingen beroofd te zijn de Amsterdamse gemeentelijke fiscus over de vloer met tal van naheffingen. Femke Hal-Al-sema maakt het nu wel erg bont.
.
Amsterdam is steeds meer en meer een antisemitische stad aan het worden. Halsema mag dan wel hebben gesproken tijdens de Holocaust-herdenking en zeggen dat we waakzaam moeten zijn voor antisemitisme, maar onder haar leiding faciliteert Amsterdam het antisemitisme doorlopend. We mogen blij zijn dat we de “klokkenluider” Michael Jacobs hebben die aanhoudend het antisemitisme in Amsterdam ontmaskert en toont. Voornamelijk tijdens de pro-Palestina demonstraties waarbij recentelijk een of andere pro-Palestijnse kerel het had over een niet bestaand moordplan op de Palestijnen door de Israëliërs en het complotdenken dat we inmiddels kennen kracht bij zette door te spreken over “Witte Joden”, zionisten beschimpte en Joden uitmaakte voor dieven, exact volgens het aloude antisemitische riedeltje. Mooi vastgelegd op video. Dit allemaal in Amsterdam. Ooit een stad die bloeide door de aanwezigheid van de Joodse gemeenschap, thans grotendeels uitgemoord en zij die er nog wonen voelen zich onveilig wegens de nieuwe golf van islamitisch antisemitisme en hun collaborerende Nederlandse aanhangers en meeheulers.
.
Woede maakt plaats voor verdriet, om vervolgens weer plaats te maken voor het vermannen en de overheid te dwingen om te gaan optreden en de wet toe te passen.
Maar we weten het van Hal-al-sema en het Boerkaverbod…. haar prioriteiten liggen elders.
.
Tel daarbij het deze week bekend geworden pseudo-wetenschappenlijk onderzoek erbij op, u weet wel dat onderzoek dat stelt dat salafisten minder afwijzend staan tegenover de Nederlandse samenleving en de krankzinnigheid is compleet. Immers salafisme gaat per definitie niet samen met een open en vrije samenleving.
Wie zulks gelooft is ziek in zijn hoofd of heeft geen kennis van zaken.
.
Nederland is gek geworden. België is gek geworden. Het gezond verstand verdient een Amber Alert wegens vermissing.