Poetin wacht op zijn “nekschot”

0
2343
Vladimir Poetin richt zich in een TV-toespraak tot de Russische bevolking Beeld: Kremiln

door Peter-Vincent Schuld

Het was 25 september 2001. De Russische president Poetin sprak tot het Duitse Parlement, de Bondsdag. Het is dan exact 14 dagen na de aanslagen van 9/11 die Poetin benoemde als een gruweldaad. Hij refereert aan het islamitisch terrorisme en dito fundamentalisme in Rusland. Maart 2021 Poetin is nog steeds president en opperbevelhebber van een leger dat gruweldaden begaat. Het ontkennen van deze gruweldaden staat in mijn ogen gelijk aan het ontkennen van andere massaslachtingen. Hoe kan Poetin nu nog spreken over het Oekraïense broedervolk als we raketaanvallen zien waarbij onder meer een materniteit en een theater vol schuilende mensen worden getroffen.

De Russische president Poetin die tot de Duitse Bondsdag spreekt op 25 september 2001 te Berlijn
Beeld: Bondsdag

Feit: Het was een indrukwekkende speech over een nieuwe tijd na de “Koude Oorlog die over is” aldus Poetin tegenover de Bondsdag op die 25e september 2001. Hij spreekt over oude Russisch-Duitse banden en 2 verschrikkelijke oorlogen op het continent. Poetin spreekt over wederzijds vertrouwen. Poetin spreekt over cultuur en literatuur.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, Nederland (VN) gevestigd in het Vredespaleis Foto: © Peter-Vincent Schuld

Gisteren, woensdag 16 maart, droeg  het Internationaal Gerechtshof te Den Haag, Rusland op om het geweld te staken, zich terug te trekken met inbegrip van de regio’s Loehansk en Donetsk.  Rusland is overeenkomstig het internationaal recht verplicht zich aan de uitspraak van het Gerechtshof te houden. Van de 15 rechters stemden alleen de Russische rechter en een Chinese rechter tegen. Hiermee is een  oordeel bij meerderheid gevallen en dienen de Russische troepen in te pakken en op te hoepelen en snel een beetje.

Ook in Rusland was het beeldmerk van McDonalds prominent aanwezig
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het handelen van Poetin van vandaag is in volstrekte tegenspraak met zijn indrukwekkende woorden van 25 september 2001. Of toch niet helemaal? Ook toen sprak Poetin zich  reeds kritisch uit over de NAVO en vond de Verenigde Staten, voor wie hij in die speech ook goede woorden over had toch een land dat politiek een kloof in stand hield. Maar u en ik weten dat mening Amerikaans bedrijf de Russische markt bestormde om er hun diensten en producten af te zetten. Ook in Moskou was het McDonald’s en Coca Cola troef.

Kunstwerk met baby in een baarmoeder in de haven van Odessa, Oekraïne
Foto:© Peter-Vincent Schuld

De VS zou in de ogen van Poetin de oprichting van een coördinatie-orgaan in de weg staan dat de internationale strijd tegen het terrorisme zou moeten aanpakken. Nu 21 jaar later terroriseren de Russisch troepen de Oekraïense dorpen en steden en zou de Russische marine met landingsvaartuigen onderweg zijn naar de wonderbaarlijk mooie havenstad en kustplaats Odessa. In de haven staat een kunstwerk van een baby in de baarmoeder. Nieuw leven symboliserend. Er is dood en verderf dat thans in Oekraïne de overhand heeft. Is er nog ergens liefde en compassie?

Oekraïense drone van Turkse makelij neemt een voertuig van waaruit elektronische oorlogsvoering gevoerd wordt in het vizier, enige secondes later zou het voertuig gereduceerd worden tot neen berg schroot
Beeld: Oekraïense strijdkrachten


Feit: Het Russisch leger moet verschrikkelijk veel verliezen incasseren, we spreken niet over een paar honderd doden maar over vele duizenden dode Russische militairen.

De Russische president Poetin zuivert zijn veiligheidsapparaat dus zijn kringen van adviseurs en de inlichtingendiensten FSB en GRU omdat deze naar de  mening van Poetin hem niet goed zouden hebben geadviseerd en geïnformeerd. In feite zou dit kunnen betekenen dat ze Poetin foutieve informatie zouden hebben voorgehouden. De geschiedenis herhaalt zich. Dit soort van taferelen zagen we in de Tsarendynastie, maar ook gedurende het bestaan van Sovjet Unie. Is dit waar? Zit hier opzet achter? Wat is er aan de hand? Het Kremlin is een ivoren toren waar het risico hoog is dat er vooraf gefilterde informatie doorsijpelt. Zegt Poetin nu “verdomme jullie analisten en  veiligheidsadviseurs hebben mij op het verkeerde been gezet”, of probeert Poetin zijn eigen straatje schoon te vegen?.

Oekraïense aanval met een drone van Turkse makelij op een Russische vermeende installatie van waaruit elektronische krijgshandelingen gevoerd worden
Beeld: Oekraïense strijdkrachten


Elk antwoord op deze vraag is een aanname en geen feit omdat we niet weten welke ambtsberichten en welke rapporten met welke inhoud Poetin aangereikt heeft gekregen van zijn inlichtingendiensten en zijn adviseurs. Ik schreef in een eerder stuk, jaren terug, dat het allerminst zeker is of Poetin de volledige controle heeft over zijn eigen veiligheidsapparaat bestaande uit defensieonderdelen en inlichtingendiensten.

beveiligingscamera legt vast hoe een man het geluk van zijn leven heeft en een inslag ternauwernood ontloopt

De simplistische benaderingen en dito definities die we zien op sociale media zijn hemeltergend. Ze bevatten een mix van feiten vermengd met pure nonsens. Iedereen denkt de regio te kennen. Niet dus! Dus nu even goed opletten en niet naar de foto’s van uw kroost zitten staren, maar gewoon even bij de les blijven. Een escalerende situatie of een oorlog zijn geen onbeweeglijke gebeurtenissen. Gewijzigde situaties kunnen de plannen en de realiteit van een uur terug, een uur later definitief doen veranderen. Nu gaat het erom dat we zo snel mogelijk onschuldige burgers, mensen die niets hebben misdaan,  beschermen tegen dood, verderf en wapengekletter. Het moet stoppen.

Monument ter herinnering aan de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, bij het provinciehuis te Maastricht, Nederland alwaar het ondertekend werd door de EU lidstaten
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Oekraïense president Zelensky, die toch wel een stevig applaus verdient, kan wel teleurgesteld zijn dat het land geen lidmaatschap van de NAVO kan verkrijgen, maar dat wist Zelensky vanaf het begin. Zelensky is een aardige man, vol met humor, maar een perfect acteur. Rusland zinspeelde op een neutrale status van de Oekraïne overeenkomstig Oostenrijk en Zweden. Rusland vergeet hierbij dat beide landen lid zijn van de Europese Unie en dat op grond van artikel 42 lid 7 van het Verdrag van Maastricht een daad van agressie tegen een van de EU lidstaten als gevolg heeft dat alle andere lidstaten gehouden zijn tot levering van bijstand.

Grensovergang naar Oostenrijk, komende vanuit het Duitse Füssen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Indirect erkent Poetin met zijn woorden over Oostenrijk en Zweden de onaantastbare soevereiniteit van de Europese Unie, maar er worden andere woorden gekozen. U zult echt moeten leren om achter de gecommuniceerde woorden te leren lezen. Kakelen kunnen we allemaal, begrijpend lezen is niet voor iedereen weggelegd in een politieke wereld waarin het gemiddelde intelligentieniveau beneden alle peil is. Toch blijft de vraag wat de waarde is van de Russische woorden als er morgen een andere situatie ontstaat.

Zicht op de haven van Stockholm, Zweden met een schip uit vroeger tijden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het statement vanuit Moskou inzake Zweden en Oostenrijk refereert tevens aan een historische realiteit waarin Rusland en haar voorgangers Moskovië en Novgorod de nodige oorlogen met de Zweden uitvochten vanaf de 12e eeuw. Russen en de Zweden vochten om de controle over de Oostzee, de lucratieve handelsroute die ook refereert aan de tijd van de Hanze die hoe u het ook went of keert een voorloper was van de Europese Unie.

Winkelcentrum Hansa Compagniet, refererende aan de tijd van de Hanze waarbij via scheepvaart er duchtig handel gedreven werd via de Noordzee, de Baltische Zee en de Oostzee Foto werd gemaakt te Malmö, Zweden
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De nu zo vreedzame Zweden veroverden in de 12e eeuw Finland waardoor er territoriale conflicten met Rusland ontstonden. In de 17e eeuw was de macht van Zweden zodanig gegroeid dat het een Europese grootmacht van enorme betekenis was geworden en het een groot deel van het gebied rond de Oostzee in handen had gekregen. Het laatste conflict dateert van 1809 waarbij de Zweden de controle over Finland verloren en het land moesten afstaan aan Rusland. Tussen Rusland en Zweden is het nog steeds een kat en muisspel. Russische militaire vaartuigen en vliegtuigen willen nog wel eens de Zweedse territoriale wateren en het Zweeds luchtruim schenden. Rusland benadert en zal alles blijven benaderen vanuit een historisch perspectief dat de mensen in het westen niet willen of kunnen begrijpen. De neutraliteit van Oostenrijk werd benadrukt omwille van het feit dat Rusland en Oostenrijk historisch gezien er vaak goede banden er op na hebben gehouden. De facto zijn de woorden vanuit Moskou een fikse toegeving. Maar u moet de Russische taal van de geschiedenis kennen om deze woorden te begrijpen.

Interventievaartuig van de Zweedse strijdkrachten in de Golf van Riga, Letland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Er is een wrange realiteit. Iedere dag verliezen mensen hun leven door het militair theater van de dood. Tegelijkertijd wordt er door de partijen onderhandeld, waarbij Oekraïne thans stelt dat de Russische eisen realistischer worden, wat dat ook moge betekenen.

Aanlanding- en distributiepunt Nord Stream I in Lubmin, nabij Greifswald, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Eigenlijk sorteert Poetin voor op een naoorlogse situatie, zeg maar een situatie waar in de Oekraïne de wapens gaan zwijgen. Maar dan mag er  door Rusland op basis van de Russische realiteit van vandaag  niet te veel gezichtsverlies worden opgelopen. Daarom is er de terechte vraag of Poetin nog wel hoort bij het gezicht van het komende naoorlogse Rusland. Die vraag lijkt met nee te moeten worden beantwoord. Immers Poetin is dermate geradicaliseerd, geïsoleerd en heeft dermate veel schade toegebracht aan de economische belangen dat Poetin wellicht afgeserveerd zal moeten worden door de interne Russische politiek. Dus zal deze naoorlogse realiteit er een zijn die zeer wel mogelijk zonder Poetin zal bestaan. Om de stabiliteit te bevorderen en nieuwe conflicten in de kiem te smoren zullen we dus nu al moeten denken over onze relaties met Rusland na afloop van dit conflict. Zaak is dat we Rusland en dus haar bevolking niet verstoten. We hebben geen conflict met de Russische bevolking. Vergeet dus dat we op enige termijn af zullen moeten van de import van Russisch gas. Zij die dat zeggen hebben evengoed een IQ van een amoebe. Bovendien behoort Rusland gewoon tot Europa, of u het nu leuk vindt of niet.

Overslag van staal in de haven van Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ik refereer hierbij weer aan de speech die Poetin richtte tot de Duitse Bondsdag in 2001. Poetin besprak het verleden en sprak duidelijk over het gezamenlijk Europees Huis, waarmee hij doelde dat oost en west op het zelfde Europese continent liggen en we dus een band met elkaar warm moeten houden. In regel gaat dat door economische banden. Vergeet niet dat Schuman, Monet, De Gasperi en Adenauer via de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie hebben gezorgd dat we in dit deel van Europa, ondanks alle politieke twisten in een vorm van vrede leven. Na de val van het IJzeren Gordijn had een gelijkaardig initiatief naar en met Rusland veel blijvende kou uit de lucht gehaald en een situatie als die van vandaag voorkomen.

Treinwagons vol met staal in de haven van Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voornamelijk politiek Amerikaans gestook en pure onkunde hebben hier roet in het eten gegooid. Maar zat er ook niet een stukje eigen belang bij? Namelijk het voorkomen van een Europese economische unie met Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Die kans is niet gering daar dit tot het feitelijk Amerikaans denken behoort. Dat had anders gemoeten en had anders gekund en daar was de voormalige Amerikaanse president Trump ook druk mee bezig. Trump ging uit van de kunst van het zaken doen. Hard onderhandelen en dan tot een vergelijk komen. In tegenstelling tot Biden heeft Trump wel historisch besef. U moet goed beseffen dat het historisch besef van de doorsnee Amerikaan, gelijk staat aan een smeltend softijsje in volle zon, ook wanneer deze zich begeeft in de internationale politiek met uitzondering van Henry Kissinger, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70 van de vorige eeuw (1973-1977). en de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan.  Dus nee, we serveren Amerika als land en haar inwoners niet af, wel vele van haar politici. Hoe komt dat? Omdat Amerika slechts een historie kent van enkele eeuwen met de Amerikaanse burgeroorlog als kernpunt en de afschaffing van de apartheid in de VS, die nog maar dateert van begin jaren 60 van de vorige eeuw. Dus de Verenigde Staten van Amerika zijn niet meer zijn dan Europa 2.0 daar vrijwel alle blanke Amerikanen Europese roots hebben middels verdrijving van de oorspronkelijke bewoners. Ten tweede is het Amerikaans idee van “democratie naar westers model” overal te moeten promoten een niet bijster slim idee omdat veel volkeren en culturen gewoon niet zover zijn en hun achtergrond dit niet toelaat en als het wel gebeurt er moord en doodslag ontstaat. Allemaal  goed bedoeld van Uncle Sam, maar niet altijd even wijs.

Amerikaans oorlogskerkhof in Margraten, Limburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In de Amerikaanse politiek hebben velen weinig kennis in huis over hoe men denkt, doet en bidt in den vreemde. Toch mogen we dat de Amerikanen niet blijven nadragen we moeten de Amerikanen wel in vriendschap blijven leren. Immers het waren wel de Amerikanen die samen met de andere geallieerden ons ook gedurende de Tweede Wereldoorlog van een gruwelijk regime hebben ontdaan. Veel Amerikanen hebben hun leven gelaten voor onze vrijheid. Dus laten we niet ten prooi vallen aan institutioneel anti-Amerikanisme. De America First politiek van Trump had eigenlijk mede tot doel om de Amerikanen weer eens goed in te laten zien waar ze vandaan komen en in de waanzinnige buitenlandse bemoeizucht grote schoonmaak te houden.

NAVO-vlag in top van een Belgische mijnenjager in de haven van Tallinn, Estland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door van de Europese lidstaten van de NAVO te eisen dat 2% van het BBP  gespendeerd zou worden aan defensie is een terechte eis van de Amerikanen omdat de grootste deel van de kosten van de NAVO gedragen wordt door diezelfde Amerikanen. Het zou de Europeanen ook gedwongen hebben om te kijken naar de eigen stabiliteitspolitiek ter voorkoming van onnodige conflicten waarbij de Amerikanen zouden moeten tussenkomen. West-Europa is dus politieke luiheid en onwil te verwijten.

De Spaanse voormalige secretaris-generaal van de NAVO, en oud EU buitenlandchef Javier Solana in zijn kantoor van het NAVO hoofdkwartier in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Europa had een eigen defensie-organisatie, genaamd de WEU (West-Europese Unie) maar is opgehouden te bestaan na integratie binnen de Europese Raad zonder daadwerkelijk een defensie-organisatie te zijn. Saillant detail is dat Javier Solana na zijn ambtstermijn als secretaris-generaal bij de NAVO de overstap maakte als de hoogste man binnen de Europese Raad in combinatie met de functie van laatste secretaris-generaal van de WEU.

Symbolische foto van een lift die spreekwoordelijk Oekraïne pas over een tijd zal verheffen naar een staat met een behoorlijk openbaar bestuur en dito rechtspraak. De foto werd gemaakt bij de befaamde Potemkin trappen in Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie is thans een ver van mijn bed show. Ook de toetreding van Georgië dat een aanvraag tot lidmaatschap heeft ingediend is geen verhaal van vandaag op morgen. Het is een zeer trage lift die Oekraïne brengt tot een zekere mate van goed en gewaarborgd openbaar bestuur en dito rechtstaat. Ook de Europese Unie is institutioneel aan hervorming toe. Maar….  er is opnieuw iets veranderd.

Poetin vroeg China om hulp maar kwam even van een koude kermis thuis. Op de foto, het economisch hart van China, de havenstad Shanghai
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Als een jankende bedelaar wendde Poetin zich tot China met de vraag om economische en militaire hulp. Maar zijn de Chinezen zo happig om te helpen? Nou, dat valt nog maar te bezien. Het is niet in het belang van China in het algemeen en de economie van China in het bijzonder om in deze expliciet partij te trekken voor Poetin die na  21 dagen oorlog nu al militair en politiek gezien in zak en as zit. Rusland levert brandstof aan de hele wereld behalve aan haar eigen troepen. Is het niet lachwekkend? “Hallo, hier Igor en Ivan…. kunt u de Wegenwacht sturen?” We zijn zonder diesel gevallen, de rupswielen zijn er vanaf geschoten en de chauffeur is zijn hoofd kwijt.”. Het Russisch leger presteert karikaturaal slecht waarbij je de Oekraïense weerstand een beetje kunt vergelijken met Asterix en Obelix die het opnemen tegen de Romeinen. De Chinezen hebben intussen op een diplomatieke wijze verklaard geen partij te zijn in het conflict. In normale mensentaal betekent dit: “Poetin, waarde vrind, je zoekt het zelf maar uit”. Alle inspanningen die Poetin heeft geleverd om de laatste tijd de relaties met de Chinezen te verstevigen lijken dus voor niets te zijn geweest. Poetin was een goede schaker, absoluut, maar laten we niet vergeten dat iemand ook helemaal duizelig kan worden van alle velden en schaakstukken op de vele schaakborden waarop Poetin tegelijk speelde. Dan kan er schaakblindheid ontstaan. En dat is wat er nu is gebeurd met desastreuze en mensonterende gevolgen.

Het feit dat China 3 schepen vol met LNG (gas), die China van de Amerikanen heeft gekocht door gaat leveren aan de Europa is
een dolksteek in de rug van Poetin. Poetin voelt zich verraden door de Chinezen en er rest hem geen andere keuze dan op termijn Rusland haar heil te laten zoeken in de Europese realiteit van stabiliteit.

Screenshot van een beeld dat gemaakt werd door een Oekraïense drone van de AZOV-briga die een aanval vastlegt op een Russisch konvooi in Oekraïne
Beeld: Oekraïense strijdkrachten


Zijn persoonlijk heil zal het waarschijnlijk niet dienen. Immers Poetin is in de optiek van het grootste deel van de beschaafde wereld, persona non grata geworden. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat we Poetin zien terugkeren bij internationale toppen van staats- en regeringsleiders.

De Russische president Poetin is niet zomaar wanhopig, hij is extreem wanhopig. Ver verwijderd van de realiteit. Zijn overmoedigheid heeft een zeer manisch karakter. Maar hoe meer we in de persoon van Poetin duiken en zijn handelen observeren hoe meer kwetsbaarheden van de man naar boven komen.  Iemand die zo ver weg is gezakt in zijn manisch handelen kan gekke dingen doen.

De  Oekraïense president Zelensky vernederde de Russische troepen en daarmee Rusland nog eens extra door de Russen op te roepen zich over te geven en dat de aan Russische zijde strijdende troepen, na overgave, menselijk, dus overeenkomstig de Conventie van Genève zullen worden behandeld.  Deze uitspraak van Zelensky zou enkele weken geleden hebben geleid tot verdere escalatie. Nu is het gewoon een retorische oorlogshandeling.

Schade aan een Russische SU-25 straaljager toegebracht door de Oekraïense strijdkrachten Beeld: Russisch Ministerie van Defensie

De oorlog in Oekraïne loopt niet zoals Poetin het had verwacht. Veel weerstand in Oekraïne en een complete chaos in zijn militaire apparaat en zijn inlichtingendiensten FSB en GRU. Poetin zou zijn overgegaan tot zuiveringen binnen zijn veiligheidsapparaten. Maar wat is de reden? Op basis van de serieuze analyses die wij maakten met informatie die ons ter hand werd gesteld, bleek dat Poetin toch geconfronteerd is geweest met adviezen die niet in zijn strategisch voordeel zouden uitpakken. Was dit opzet? Of durfden de inlichtingenboys  Poetin niet te confronteren met slecht nieuws en waren het allemaal angsthazen. Durfden de betrokkenen mensen Poetin niet tegen te spreken? Welke krachten hebben zich rond en in het Kremlin genesteld? Het lijkt er eveneens op dat Poetin zijn topadviseurs hem voorafgaandelijk en thans cruciale informatie niet hebben kunnen of willen aanreiken waaruit Poetin zou hebben kunnen afleiden dat hij op de verkeerde weg is en internationaal beschouwd zou gaan worden als een oorlogsmisdadiger. Van de absolute macht ben je in Rusland nooit zeker. Er zijn altijd verschillende bloedgroepen die graag zelf de macht in handen willen nemen.

Embleem van de Russische veiligheidsdienst FSB
Beeld: Russisch Ministerie van Binnenlandse Zaken

Houden de Russische inlichtingendiensten en adviseurs Poetin opzettelijk voor de gek om hem zodanig in een onmogelijke positie te brengen zodat de weg open ligt voor machtsovername?  Maar anderhalve week terug bereikten ons uit veiligheidskringen berichten dat er plannen waren om Poetin om het leven te brengen door mensen binnen het Russische veiligheidsapparaat.  Wij konden niet goed zicht krijgen op de juistheid van deze informatie en kozen ervoor om het niet te publiceren. Ter bewaring van de integriteit heeft uw redacteur wel twee collega´’s in kennis gesteld van de verkregen informatie. Ik maak er nu wel melding van onder het grootst mogelijke voorbehoud dat gemaakt kan worden. We weten gewoon niet of het waar is. Want het eerste slachtoffer bij een oorlog is de waarheid. Maar de tekenen die nu bekend worden sluiten het scenario van een voorgenomen putsch allerminst uit. Bovendien kwamen de berichten in die richting uit een aantal onafhankelijke bronnen en in de afgelopen dagen bleek Poetin inderdaad zuiveringen in zijn veiligheidsapparaat door te voeren.

Het aanzien van Poetin is in de wereld tot ver onder het nulpunt gezakt. In die positie is het niet meer mogelijk om voor de Russische bevolking nog een vertrouwensfiguur of een voorbeeld te zijn. Russen zijn niet gek.  Poetin beseft denk ik maar al te goed dat hij met de invasie in Oekraïne een dodelijke fout heeft gemaakt. Het beëindigen van zijn invasie betekent politieke zelfmoord, een diplomatieke zware concessie betekent politieke zelfmoord, het doorzetten van deze oorlog betekent politieke zelfmoord.

Pasfoto van Poetin als KGB-agent
Foto: © KGB

Maar als Poetin valt, valt ook direct het dictatoriale regime van Loekasjenko in het aangrenzende Belarus. Over Poetin valt veel te vertellen. Geboren in Sint Petersburg, afgestudeerd in Internationaal Handelsrecht, zijn familie getekend door dood en verlies gedurende de Tweede Wereldoorlog. Poetin werd KGB-agent en formeel vertaler Russisch Duits en werd neergezet in het Duitse Dresden. Maar wat deed hij daar? Een van zijn taken onder het Sovjetregime was om het toenmalige West-Duitsland te destabiliseren.

Logo van de Duitse extreemlinkse terreurbeweging Rote Armee Fraktion

Hij was betrokken bij de ondersteuning en wapenleveringen aan de Duitse extreemlinkse terreurbeweging Rote Armee Fraktion, die aanving als de Baader Meinhof Gruppe. De KGB financierde ook rechts-extremistische bewegingen in Duitsland. Alles was akkoord zolang het vrije Westelijke Duitsland maar gedestabiliseerd werd.

De vlag van de Oekraïense Azov-brigade

Met deze wetenschap in het achterhoofd is er de vraag of de denazificatie in Oekraïne zoals Poetin het noemt geen dubbel spel is. Met denazificatie wordt door  Poetin de bestrijding van extreemrechtse en neonazistische groeperingen in Oekraïne bedoeld met inbegrip van de zogenaamde Azov-brigade. Dus aan de ene kant financieren om het bestaan ervan te doen laten bevestigen en te bestendigen, met aan de andere kant het doel om Oekraïne te destabiliseren en in voorkomend geval een voorwendsel te hebben om “in te grijpen”. Het zijn oude trucs uit de dozen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die wereld is niet zo mooi en leuk.

Onze Poolse vrienden zitten in de rats. Ze kennen de Russische repressie en de opdeling van hun land nog. De Polen vertrouwen de Russen voor geen meter. Zal hier ooit verandering in komen? Het zal wel moeten als we ooit een echt langdurige stabiliteit voor ogen hebben.

9 mei 1997, parade op het Rode plein t.g.v. Victorie Dag waarbij de kernraketten aan het volk werden getoond
Beeld: Sovjet Staatstelevisie

Let op, een val van Poetin zou ook wel eens een val van Rusland in haar huidige vorm kunnen inhouden. Als Rusland deze oorlog genadeloos verliest dan zal Rusland gedwongen kunnen worden om voorgoed afscheid te nemen van haar kernwapens.  Beter een beschaafd Rusland dan een schurkenstaat. Vergeet niet, Rusland ligt op het Europese continent. De burgers van Rusland, op enkelingen na, verkeren veelal in onwetendheid over wat er zich in Oekraïne afspeelt.

Vlag van de Russische deelrepubliek Dagestan

Het hoeft zeker geen blaam te zijn voor de Russische bevolking. Het is te betreuren dat zij moeten lijden vanwege de wandaden van hun leger en president. Maar ook delen van de  Russische bevolking tonen dapperheid en staan op. Rusland zal vroeg of laat opnieuw aansluiting moeten zoeken en vinden met de vrije wereld. Al zal dit wel gepaard gaan met verlies van Russisch territorium zoals Dagestan, Ingoesjetië en Tsjetsjenië. Vanwege het islamitisch karakter van deze Russische republieken en het niet geciviliseerd en verlicht krijgen van de religieuze krachten is het beter dat een vrij Rusland en een vrij Europa eerder verlost zijn van deze republieken dan dat ze van het nieuwe Rusland in het volgend deel van de 21ste eeuw deel blijven uitmaken.

het wapen van de Syrische strijdkrachten
Beeld: Syrisch Ministerie van Defensie

Poetin heeft een beroep gedaan op Syrische militairen.  Echt geliefd zijn de mannen niet. Ook niet bij de Russische troepen Iedereen die nadenkt weet dat de Syrische strijders  een soort wegwerp-infanteristen zijn. Makkelijk vervangbaar en niemand, noch aan West-Europese zijde, noch aan Russische zijde, noch aan Oekraïense zijde die er om maalt als de lijkzakken gevuld worden met armen, benen, en stukjes hoofd.  Klinkt hard en meedogenloos, maar het is de realiteit.

Een realiteit die zich moeilijk verhoudt tot onderstaande:

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat vrijwel alle mensen die in de afgelopen weken om het leven zijn gekomen ten gevolge van de invasie van Rusland in Oekraïne elkaar een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst of zijn gewenst? Dat ze hoopten op een mooi en sprankelend jaar? Het enige dat deze regio van Europa nog sprankelt is het water dat her en der ontspringt en haar weg kiest naar de rivieren zoals de Dnjepr die zo mooi langs de Oekraïense hoofdstad Kiev stroomt. Nu, 2,5 maand later is er voor deze mensen en hun naasten niks meer over van een gelukkig nieuwjaar. Wat rest is dood, verderf, angst en verdriet. En voor wat?

HET ICC (International Criminal Court) te Den Haag
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Laten we er geen misverstand over bestaan. De Russische president Poetin is verantwoordelijk en aansprakelijk  voor deze golf van geweld. De geschiedenis gaat hem dat niet in dank afnemen. Maar zien we Poetin ooit voor de rechter verschijnen wegens oorlogsmisdaden c.q. misdaden tegen de menselijkheid? Dat is nog maar zeer de vraag. Van oudsher wordt de macht in Rusland gekenmerkt door intriges waarbij menig Tsaar om de tuin werd geleid en zelfs om het leven werd gebracht. Geen enkele “grap” is het Rusland van weleer en van nu vreemd. De Franse president Macron noch de Duitse bondskanselier Scholz hebben iets losgelaten over de mentale toestand van Poetin waarin hij verkeerde toen hij het face-to-face gesprek met de Europese leiders in het Kremlin aanging. De ontwikkelingen in zijn handelen lijken erg dicht in de buurt te komen van een eerdere analyse die bij ons verscheen over de mentale en mogelijke bipolaire gesteldheid van Poetin.

Maar Russen zijn trots, daar is op zich niets mis mee. Kiezen tussen wijsheid en ego. In alle gevallen wacht Poetin een “nekschot”. Of het zal een politiek nekschot zijn of het zal een daadwerkelijk nekschot zijn dan wel een gelijkaardige actie die Poetin uit het leven en dus zijn macht haalt.  Als invloedrijke krachten binnen het Russisch staatsapparaat er genoeg van hebben en met hem willen gaan afrekenen gebeurt dat ook. Gelet op de psychische gesteldheid van Poetin is er nog een andere weg. Dat is de weg dat hij zichzelf van het leven berooft. Er is voor Poetin in de mentale staat waarin hij nu verkeert, niets meer vernederend dan overgebracht te worden naar de het huis van bewaring in de Scheveningse strafgevangenis om voor het ICC te verschijnen of door eigen middens verstoten te worden.

Een Tsarendrama is zich aan het voltrekken, alleen gaan er in dit drama mogelijk nog ontelbare levens van onschuldige burgers mee voordat Tsaar Vladimir zelf zijn laatste adem uitblaast. En dat is meer dan te betreuren.