Politieke correctheid zet land onder hoogspanning


Peter-Vincent Schuld

Wie goed leest, kijkt en luistert, ziet dat de “tolerante” samenleving deze weken echt onder maximale hoogspanning is gezet.

Terwijl de waarnemend burgemeester Van Aartsen in Amsterdam vrolijk stelt dat het salafsime geen stroming zou zijn binnen de islam en we salafisten de hand zouden moeten rijken, stelt de Nederlandse inlichtingendienst AIVD juist het tegenover gestelde. Het salafisme is groeiend, diverse substromingen binnen deze hoofdstroming bundelen zich.

Een bestuurder die de expertise van een inlichtingendienst in twijfel trekt, al is het voorafgaandelijk aan de publicatie van het jaarverslag van de AIVD begeeft zich niet alleen op gevaarlijk ijs en kijkt de problemen weg, maar geeft publiekelijk het signaal af dat de burger geen angst hoeft te hebben voor deze tak binnen de islam. De vader van de burgers, doet dan het zelfde als de vader van een kind dat getreiterd wordt op school en zegt dat zijn kind niet zo moet aanstellen.

Hier komt natuurlijk ellende van en zet de spanningen tussen bestuurders en bevolking meer en meer op scherp. Hierdoor gaan burgers zich afkeren van het openbaar bestuur en de politiek met als ultieme uitkomst dat de burger in het ergste geval het recht in eigen hand gaat nemen. Je kunt het de burger in dat geval ook niet eens meer kwalijk nemen als het openbaar bestuur het vertikt om de veiligheid en de democratische rechtsstaat te waarborgen. Je vraagt dan om een revolte. Burgerrevoltes hebben als nadelig kenmerk dat er dan ook mensen onterecht geviseerd worden.

Bestuurders lijken het maar niet te begrijpen. In Enschede plaatste de anti-islam beweging Pegida afgelopen weekend kruisen op een terrein waar een moskee zou moeten gaan verschijnen. De kruisen symboliseerde de doden die gevallen zijn ten gevolg van islamitisch terrorisme.  De links-liberale burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen vond de actie van Pegida een Ku Klux Klan signatuur hebben.
Je mag vinden van Pegida wat je vindt en ja ik zie ook met regelmaat onfrisse types in hun midden, maar dat neemt niet weg dat de vergelijking totaal niet opgaat. Maar ik zie evenzeer bijzonder onfrisse types op de uiterst linkerflank van de samenleving. Ja uit naam van de islam werden en worden er volop aanslagen gepleegd en mensen vermoord. Feitelijk heeft Pegida op dat inhoudelijk punt gelijk. Het Enschedese burgemeestertje weet het allemaal beter.

 

Wat dat betreft zouden de linkse activistische bestuurders en politici er een goed aan doen om eens goed te luisteren naar de atheïstische Marokkaans-Franse journaliste Zinab El Rhazoui die fel uithaalt naar het wegkijken voor het islamitisch reveille met name door linker flank van onze samenleving. Zinab El Rhazoui ontsnapte aan de islamitische aanslag op het Franse satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, Ze was op dat moment niet op de redactie. Ze staat onder 24 uurs bewaking van de Franse autoriteiten. Overal waar ze gaat en staat wordt ze gevolgd door haar bewapende bodyguards.

Afgelopen week bezocht Zinab El Rhazoui het Amsterdamse debatpaleis De Balie. Maar Nederland verdomde het de Franse beveiligers toelating te geven om haar gewapend te beveiligen. Nederland weer op zijn smalst. Ik denk dat de bevoegde minister van Justitie en Veiligheid weer eens heel wat uit te leggen heeft.

Maar terug naar El Rhazoui, schroomt met haar achtergrond niet om fel uit te halen naar de islam en onder meer ook naar het dragen van een hoofddoek door vrouwen. Zij onderkent het gevaar van het fascistoïde islamisme en waarschuwt daar aanhoudend voor. In plaats van deze dame als een heldin te onthalen beginnen we te mekkeren over al dan niet toelaten van bewapende Franse professioneel getrainde beveiligers van de politie.

Nee, Zinab El Rhazoui zou maar eens de kans krijgen om de islam-kritiek uit de extreem-rechtse hoek te halen, waar het onterecht is door de politiek correcte inquisitie is ingetrapt en vervolgens in het centrum van het politieke denken te plaatsen. Kritiek op de islam zou eens (eindelijk) ontdaan worden van het etiket “racisme”.  Het egalitair denken dat je voornamelijk bij het linker deel van de samenleving aantreft zou dan acuut in duigen vallen.

Als we met de zelfde kracht zouden trappen tegen het islamitisch fanatisme en islamitisch fascisme zoals we dat volstrekt terecht doen tegen nationaal-socialistische en (neo)-nazistische groepen, dan zouden we in onze samenleving weer wat adem krijgen.

Laten we een vergelijking maken met de jaren 80 van de vorige eeuw en eens kijken naar  de massale protesten tegen het pausbezoek aan Nederland. Progressief links Nederland was te klein. Wat voor barbaarse denkbeelden hield Paus Johannes Paulus de Tweede er wel niet op na?  Ik verzeker u, de denkbeelden van de toevallige paus zijn modern in vergelijking met die zoals ze verkondigd en aangehangen worden door conservatieve moslims.
Maar links Nederland meet graag met twee maten. Nimmer heeft de paus geweld verkondigd. Met zijn opvattingen was ik het ook niet eens, maar daarom kom ik ook in het geweer tegen de veel verder gaande opvattingen die vanuit de islam onze samenleving verzieken.
De burger heeft het wel door en slikt die flagrante leugens niet meer met als gevolg dat de bevolking zich electoraal gedwongen voelt haar toevlucht te zoeken tot partijen die ook agendapunten hebben waarvan ik meen dat deze niet in het belang zijn van die zelfde bevolking zoals uittreding van de Euro, herinvoering van grenscontroles en het verlaten van de EU. Weer die hoogspanning.
Je kunt als bestuurder, zonder je te laten meeslepen door de waan van de dag, dus niet oneindig lang het elastiek blijven oprekken. De hoogspanning waaronder het spreekwoordelijke elastiek komt te staan zorgt er voor dat het elastiek knapt en waarvan de beide uiteinden dus ongecontroleerd hun eigen weg gaan. Ook in het openbaar bestuur zijn de wetten van de natuurkunde toepasbaar.

Waar heel selectief politiek correct Nederland en België op haar achterste benen staat als er “minderheden’ voorwerp van discussie of satire worden, blijkt dit wanneer dit de Joodse gemeenschap aangaat opeens heel anders te zijn.

 

De nieuwste daad van antisemitisme, iets wat schijnbaar niet uit te roeien blijkt is de derde vernielzuchtige daad tegen het Amsterdamse Joodse restaurant Ha Carmel in Amsterdam.

 

Zowat alle politieke partijen in Amsterdam (een uitzondering) presenteerden een akkoord waarin antisemitisme ten gronde wordt verworpen. De partijen die zo prat gaan op anti-discriminatie en tolerantie jegens minderheden, sloten zich niet aan bij het pact.

En wie zijn het? Ja hoor….de partij van Sylvana Simons en Anja Vuilnisbelt (sorry Anja Meulenbelt) van Bij1 en het Neo-Ottomaans fascistenclubje DENK. Deze partijen lieten eindelijk hun ware en in mijn ogen duivels gezicht zien.

DENK denkt met een pennenstreek de gehele Nederlandse geschiedenis te kunnen wissen. De oude Nederlandse Zeehelden mogen niet vereerd worden. Die straten en scholen die naar hen vernoemd zijn zouden  omgedoopt zouden moeten worden.
Enfin, lieden met een niet-Nederlandse origine denken te gaan bepalen hoe Nederland omgaat met haar geschiedenis. Krommer kan ik het niet maken.
Nou ik heb geen zin om gezellig een kop koffie te gaan drinken op het
Ali Baba-en-de-40-Roversplein, of te gaan flaneren op de Profeet Mohammed Boulevard. Waar woont u? Aan de Moskeestraat nummer 15. Ik zou er niet eens willen wonen en er nog niet eens dood gevonden willen worden.

Maar Nederland is inmiddels wel een elektriciteitshuisje geworden waar je bij het minste of geringste onder hoogspanning komt te staan en als je niet uitkijkt maatschappelijk uitgekotst en sociaal geëlektrocuteerd wordt als je publiekelijk niet mee doet met de politieke correctheid.

Ik heb vierkant genoeg van die politiek correcte en geschiedenis ontkennende betweters met een aannemelijk IQ van een amoebe, de algemene ontwikkeling van een eencellige en de levenservaring van een eendagsvlieg.  Van die types die niks anders doen bij het minste of geringste via ontelbare kanalen de zaak op zijn kop zetten. Mediahype na mediahype.

De politieke correctheid, een walgelijke uitvinding van de geïnstitutionaliseerde “Gutmensch” en verwante politieke opportunisten. Het komt me al jaren mijn strot uit. Het gaat er niet om of je jezelf terugvindt in een bepaalde politieke kleur. Het gaat er om om maatschappelijke problemen te benoemen en jezelf en anderen kunt relativeren. Daar hoort ook kritiek en satire bij.

Iedereen die het ook maar waagt om “out of the box” een opmerking of grap te maken wacht een collectief maatschappelijke verachting door die zichzelf verheven wanende “Gutmensch” die in werkelijkheid niet meer is dan een indoctrinerende mafkees met dictatoriale trekjes die geen afwijkende mening tolereert. Allemaal in gelijke mars vooruit, niet nadenken en niet relativeren.

Intellectuele nivellering noemen we dat. De maakbare samenleving; als we de inkomens niet meer kunnen nivelleren dan gaan we de mensen hun denken en doen maar vervlakken.

Het komt wellicht voor u niet als een verrassing, maar ik doe daar niet aan mee.

Een grap en zelfs academische vraagstellingen; Het komt allemaal te staan op een volksgericht dat niet bemand wordt door het volk, maar door een zichzelf van een gedachtenkeurmerk voorziene bende van irritante lieden met hun enig eigen gelijk.

Enige weken geleden hadden we de discussie over het automatisch donorschap.
Ik kreeg als reactie te horen op mijn vorig stukje dat handelde over het inmiddels door de senaat aangenomen Nederlandse wetsvoorstel met betrekking tot automatisch orgaandonorschap, dat ik een harteloos persoon zou zijn. Hoezo nepnieuws? Ik heb nog steeds een hart! Als ik geen hart zou hebben zou ik u niet kunnen verblijden of irriteren met mijn verbale spinsels. Cou cou, u mag er misschien niet blij mee zijn maar ik leef nog.
Laat het duidelijk zijn: ik moedig een ieder aan om donor te worden, doe het, u redt er mensenlevens mee, maar wel op basis van absolute niet te hypothekeren vrijwilligheid.
Feit is dat u als u of uw nabestaanden niet hebben aangegeven dat u geen donor wil zijn uw lichaam schier automatisch afgevoerd naar het Universitair Medisch Slachthuis.
In tegenstelling tot runderen, kippen en varkens, is uw orgaanvlees wel waardevol.

 

Het enige dat in dit verhaal nog ontbreekt is dat weldra de restanten van uw stoffelijk overschot aan de vleeshaak via een transportband naar het mortuarium worden getransporteerd alwaar het in een houten kistje verpakt wordt.

Maar de grijpgrage overheid is zelfs, al bent u donor, te beroerd om vervolgens uw nabestaanden een bijdrage te verstrekken ter dekking van de uitvaartkosten als compensatie.

Komen straks ook organen ter beschikking voor cosmetische transplantaties? Wat als u een naar uw mening een te klein piemeltje hebt? Of uw wil als vrouw, man worden inclusief bestendig gereedschap? Wat als in Italië ook zo’n wet wordt aangenomen en een vers aangespoelde Nigeriaan nu net dat formaat snikkel heeft waar u naar op zoek was? We gaan niet racistisch doen dus over esthetische kleurverschillen gaan we het nu niet hebben.

Iemand die zijn snikkel weldra op de donormarkt kan gaan gooien is collega Boudewijn van Spilbeek van het Vlaamse VTM Nieuws, tegenwoordig Bo geheten. Boudewientje had van mij ook gemogen. Natuurlijk mag van mij iemand die daar de behoefte toe voelt van geslacht veranderen. Als libertijn pur sang vind ik het allemaal wel best.

Maar ik vrees dat het deze dagen ook een beetje een modeverschijnsel dreigt te worden.  ik sluit niet uit dat er veel identiteitscrises schuil gaan achter de mensen die geslachtsverandering wensen. Of dat bij “Bo van Spilbeek” het geval is weet ik niet.

Een ding weet ik wel  en dat is dat als ik in België het nieuws wil zien, ik niet tegen wil en dank een travestieshow will gaan bekijken. Er wordt gekeken naar het nieuws omwille van de inhoud, de verslaggever moet niet de inhoud van het nieuws gaan overstemmen.

En hoezeer dit ook te betreuren is voor Boudewijn, Bo of Boudewientje, in deze is dat dus wel aan de orde. Dat heeft niets te maken met het wel of niet willen of kunnen accepteren van transgenders.

Hoezeer Boudewijn van Spilbeek annex of alias Bo van Spilbeek zijn werk naar beste vermogen deed en doet en hoe sympathiek hij/zij ook bij de kijker overkomt want dat deed hij/zij.  Een item met Boudewijn/Bo zal nooit los gezien kunnen worden van zijn/haar transitie.

Ja, we mogen bovenstaande bespreken en zelf er vragen bij stellen. U en ik mogen opstaan en om opheldering vragen. Al heeft de politiek incorrecte inquisitie dat liever niet.

Hoofdje boven het maaiveld? Hup, de collectieve onthoofdende zeis. Zie daar, het hoofd rolt van hij of zij die zijn mond open doet. Zie het koppie rollen, zie het bloed gutsen in het verstomde debat van de mens die niet gelijkaardig denkt.

Diversiteit?  De “Gutmensch” heeft er zijn mond vol van, maar sluit diversiteit meteen uit als het om satire, vragen of meningen gaan die de betrokken goegemeente niet aanstaan.  Daarmee is diversiteit een begrip geworden dat aan inflatie en willekeur onderhevig is geworden. Diversiteit is een begrip is dat gekaapt is door politiek correct Nederland.

Durven wij in Nederland nog kritiek te hebben op Noord-Korea?  Dat is één van de redenen waarom ik ooit besloten heb om buiten Nederland te gaan wonen, maar ook daar slaat de hysterie toe, zij het in veel mindere mate.
Ja, de  Gutmensch Media der lage landen, onder leiding van de collectief fictieve directeur Meindert Kampf, die in rap tempo aan het gesta-po-lariseren is. Ik denk echt dat we de essentie van 4 en 5 mei vergeten zijn.