NL Premier Rutte: “Europese commissie is geen regering”


Koos van Houdt

Tussen 2002 en 2004 waren Aart Jan de Geus en Mark Rutte minister en staatssecretaris op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. De Geus is sinds 2012 voorzitter van het bestuur van de Bertelsmann Stiftung in Berlijn. Vorige week vrijdag zagen we het ‘old boys network’ volop in actie.

de-geus
Aart Jan de Geus tijdens gedurende ministerschap op de EU Sociale Raad te Luxemburg in 2002 (c) Peter-Vincent Schuld

Is er een leeswijzer bij de redevoering van minister-president Mark Rutte afgelopen vrijdag in Berlijn? Ja, die is er. Maar die werd niet pas vrijdag bijgeleverd. Op 1 november 2016 besprak Mark Rutte zijn visies op de Europese Unie met de leden van de Senaat. Spreek in de Eerste Kamer en het blijft geheim. Hoewel iedereen ze kan vinden.

Mark Rutte zei ruim zestien maanden geleden onder meer dit: “Omdat de Commissie geen regering is! De Commissie is gelukkig geen regering, want dat is wel het laatste wat je wilt. Het Europees Parlement is geen parlement, maar het is iets heel anders. We noemen het een parlement, maar het is natuurlijk geen parlement zoals wij hier zitten. Dat is nou eenmaal zo. Je kan dat niet leuk vinden, omdat je een heel ander idee hebt over het federaler maken van Europa.
Bij het Europa dat ik voor ogen heb en waar deze regering aan werkt, willen wij de instituties zuiver houden en is de Commissie geen regering. Het Europees Parlement is geen parlement zoals een nationaal parlement dat is, maar een heel ander orgaan met heel specifieke bevoegdheden. Als je de Commissie politiek zou maken waar het eigenlijk een toezichtsorgaan is, het hoofd van een administratie, dan zou je bij wijze van spreken ons secretarissen-generaaloverleg een politieke voorzitter kunnen geven.”
Als Mark Rutte het over de Europese Unie heeft, gaat het daarom over een heel andere Unie dan wij in de dagelijkse praktijk kennen. Rutte voelt zich prettig onder zijn collega’s in de Europese Raad. Maar voor de rest voelt hij zich heel onprettig als het gaat om het dagelijks functioneren van de Europese Unie. Dat kan, dat mag.
Maar als je dan in de Raad van Bestuur zit, want daar kun je dan die Europese Raad wel mee vergelijken, dan heb je de mogelijkheid je onvrede te vertalen in voorstellen om het Europese Verdrag te wijzigen. Het gevaarlijke van het betoog van Rutte is dat we het allemaal wel best vinden. Ook al doet Rutte geen voorstellen het Verdrag te wijzigen. Hij probeert er desondanks op alle mogelijke manieren doorheen en omheen te fietsen.
Gelukkig hebben we het tegenwoordig meer over de inhoud van het Europese beleid dan over de instituties en het democratische gehalte ervan. Het vereist een lang betoog om duidelijk te maken dat die institutionele verhoudingen, mede onder grote druk van het Nederlandse electoraat in de jaren vijftig van de vorige eeuw, zijn zoals ze zijn.
Als er steeds meer aan inhoudelijk beleid op het Europese toneel aan de orde is, dan is het ook goed dat onder meer via de sinds 1979 doorgevoerde rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement democratisch gelegitimeerde controle op is. Dat is sinds het Verdrag van Rome in 1957 zes keer met grote meerderheden ook in alle nationale parlementen bevestigd. Dat Rutte zijn verwrongen visie op de Europese instellingen in het Nederlandse debat vrijwel onbesproken als handleiding kan gebruiken, zegt veel over de deskundigheid van de huidige generatie Nederlandse politici over de Europese Unie. Adders zijn giftig en gevaarlijk. Ze zitten bij Rutte haast zichtbaar onder het gras.