PSA en Total krijgen Europese “Go” om samen voertuigbatterijen te ontwikkelen, capaciteit elektriciteitsdistributie in vraag

0
590
Reclamebord van PSA in Parijs Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

Veel Europese politici zijn het over veel zaken oneens, maar waar ze elkaar in vinden is de gedeelde overtuiging dat Europa industrieel minder afhankelijk moet zijn van het “buitenland”.

Peugeot “founding brand” van PSA: Peugeot-garage in Antwerpen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Een voorbeeld van deze geringere afhankelijkheid is het akkoord dat de Europese Commissie heeft gegeven aan een samenwerkingsverband van de Franse autoconstructeur PSA en de Franse energiereus Total.

TOTAL-tankstation in Rumst langs de E19, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Europese Commissie heeft geen concurrentiebezwaren en dus kunnen de twee industrieconglomeraten samen gaan werken aan de ontwikkeling van batterijcellen voor elektrische voertuigen.

PSA is sinds de overname van de automerken Opel en Vauxhall (voorheen General Motors) één van de grootste spelers geworden op de Europese markt van autoconstructeurs.

Opel-dealer in Brussel. Opel, voorheen onderdeel van General Motors, thans overgenomen en onderdeel van het Franse PSA.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Beide ondernemingen waren in de afgelopen jaren al aan het prospecteren om partners te vinden voor de ontwikkelingvan batterijen voor voertuigen.
De beide van origine Franse ondernemingen vonden elkaar en legden de Brusselse mededingingsautoriteiten hun voornemen voor om samen tot de ontwikkeling en productie van de batterijen te komen en daarvoor een nieuwe onderneming op te richten.

de befaamde Peugeot-leeuw, leidend in het PSA-conglomeraat hier op het gebouw van een dealer in Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In deze onderneming zullen de holding PSA, dochteronderneming Opel en Total via haar industriële batterijenproducent SAFT gaan participeren. Het is de bedoeling dat vanaf 2024 de productiefaciliteit operationeel zal zijn.

Laadpaal elektrisch rijden in Ajaccio, Corsica, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld


In Frankrijk is het uitrollen van een netwerk waar elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden nog maar amper goed en wel van start gegaan. Er bestaan tot op de dag van vandaag veel vragen over de toekomst van elektrische rijden.Het is dan ook nog maar de vraag of de vloot van elektrische voertuigen aansluiting vindt bij de distributiecapaciteit van elektriciteit.

Gebouw van de Nederlandse nationale elektriciteitsnetwerkbeheerder Tennet in Den Haag Foto: © Peter-Vincent Schuld


In Nederland zullen de beheerders van het landelijke netwerk Tennet en de regionale netwerkbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin miljarden moeten gaan investeren in de netwerken om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit.

Transformatorhuisje van Enexis in Tilburg, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Niet alleen omwille van het plaatsen van de zogenaamde laadpalen waaraan voertuigen opgeladen kunnen worden maar ook om de warmtepompen te voeden die her en der in de plaats komen van de reguliere aardgasaansluitingen.

Tijdelijke transformator van netwerkbeheerder Liander in Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De doelmatigheid van en de geluidshinder veroorzaakt door warmtepompen roepen thans veel vragen op.Het is allerminst zeker dat deze laatste noviteit het grootschalig gaat winnen van het traditionele aardgas.