Ramadan: Het is overdag weer tijd voor all you can eat

0
Hoofdredacteur Peter-Vincent Schuld in zijn Zuid-Europese habitat foto: © Christel Dubos/Schuld

Ramadan: Het is overdag weer tijd voor All You Can Eat

 

door: Peter-Vincent Schuld

Ik hoor het sommigen van u weer zeggen: “je bent weer respectloos”.

Ik heb het genoegen om u mee te delen dat uw stelling helemaal klopt.

Ik word tegen mijn zin dag in dag uit overspoeld met nieuwsberichten, propaganda-evenementen en andere vormen van hersenspoelerij die mij moeten doen laten geloven dat de ramadan bij het vrije westen hoort.

.

Uit protest tegen deze waanzin eet ik zoveel ik kan van zonsopgang (sorry, een aantal uren daarna als ik het tijd vind om mijn nest uit te komen) tot zonsondergang (en daarna ook want ik eet als ik zin heb om te eten).

 

Ik heb gedurende de ramadan altijd zin om naar een islamitische slager te gaan en te vragen “Yo, sukkel, doe mij eens een broodje gemalen ayatollah met joppiesaus. Betalen? Vreet zelf die rotzooi op”.

 

Voor wie zelf wil leren vliegen lijkt de ramadan de veiligste periode om er heelhuids van af te komen. Men neme een flat of een berg je roept “See I can fly” en met een beetje geluk dwarrel je van de honger zachtjes naar beneden.

 

Het staat u vrij om te geloven dat u het lukt zoals het u vrij staat om te geloven in andere sprookjes. Garantie kan en wil ik u niet geven, een grijns wel. Mocht u én vasten én aan obesitas lijden én toch willen proberen te dwarrelen. Gelieve eerst beneden een scherm te plaatsen tegen de spetters. Rommel zelf opruimen aub.

 

In Nederland doet de leiding van de politie erg aan multiculturalisme. Immers, als je serieuze aantallen van de inwijkelingen en hun nakomelingen uit Marokko etc. achter de tralies gooit, moet je wel vriendjes blijven met de familie en achterblijvers.

.

De politie neemt dus deel aan en organiseert zelf zogenaamde iftars, vreetfestijnen met een religieus tintje na zonsondergang. Houd hier eens mee op. Staan flitsen op verlaten landweggetjes is nog zinvoller.

.

We kennen in Nederland een scheiding tussen kerk en staat. Houden zo. Ik wil graag voorkomen dat er over een tijdje in de krant staat: “Wouten omgekocht met schapenbouten”.

.

Maar het kan nog erger. In het West-Vlaamse Outrijve (Avelgem) bestaat er een schooldirecteurtje. Die haalde het in zijn botte en zotte hoofd om een Ramadag te organiseren, afgelopen vrijdag.

.

In ieder plaatsje heb je een lokale dorpsgek, sommigen -en niet zelden- schoppen deze het tot schooldirecteur. Of hier van mijn kant een bepaalde minachting spreekt voor leerkrachten en schooldirecteuren? U slaat de spijker weer op zijn kop. Het antwoord is namelijk ja. Even tussendoor, in Nederland staken over het algemeen linkse leerkrachten voor salarisverhoging, ik ben voorstander van salarisverlaging met 75%. Er valt met mij weer over salarisverhoging te praten als de de linkse indoctrinatie door leerkrachten is opgehouden.

Maar terug naar de dorpsgek annex schooldirecteur in Outrijve.

Je moet toch echt wel aidsvlekken op je hersenschors hebben zitten om zoiets te bedenken.

Oproep tot deelname voor een dag aan de ramadan voor niet-islamitische kinderen Outrijve.
foto: Facebook

In België verschijnt er aanstonds een boek van een ex-moslim die het manipulatieve en gevaarlijke karakter van de islam beschrijft, volledig onderbouwd met bronnen en steekhoudende uitleg. De Vlaamse politica Darya Safai van de N-VA, een vrouw van Iraanse komaf afficheert haar afkeer van islamitische doctrines in haar verkiezingscampagne gericht op Belgische parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de eerste peilingen lijkt de N-VA  op verlies en het Vlaams Belang op winst te staan.

De schooldirecteur in dit verhaal is van de katholieke Sint Jan Berchmanschool en wil op deze wijze de interreligieuze dialoog aangaan naar zijn eigen zeggen. Welke dialoog? Op de zelfde dag ontplofte er weer een bom in het Franse Lyon waarbij de dader in islamitische hoek gezocht moet worden.

Sinds wanneer verkwanselen wij onze beschaving, verkopen wij deze beschaving uit om op een belachelijk pacifistische wijze in gesprek te treden met een een “religie” die volstrekt haaks staat op elke vorm van beschaving. Het heeft er alle schijn van dat dit misbakselig schooldirecteurtje zelf zo weinig onderwijs heeft genoten dan wel zo weinig belezen is dat zijn wereldbeeld gebaseerd is op fantoom-realiteiten.

Zo’n man verdient het niet om schooldirecteur te zijn, zo’n kerel
moet je een dubbele marathon zonder eten en drinken rond de kerk laten lopen onder het klappen van de zweep Als dit ventje dan dorst krijgt, vragen of hij een beetje water wil tijdens zijn “ramadan”. Als dit figuur dan “ja graag zegt” is het enige geldige antwoord “krijg je lekker niet, lekker puh en ikke wel, proost”.

De brief van de schooldirecteur bevat weliswaar de passage die vermeldt dat de leerlingen en ouders niet verplicht zijn om aan deze wereldburgerij dag deel te nemen, maar eten is de refter is die dag niet toegestaan. Hoezo manipulerend en indoctrinerend?

Hoe belachelijk is dit initiatief en bovendien ook hoe crimineel.
Kinderen die zich moeten concentreren, moeten met een gevulde maag de lesbanken in. Daar doet geen rotgeloofje dat ondergeschikt is aan onze normen, waarden en standaarden iets aan af.

In de ogen van de islam, zijn wij, andersdenkenden, ongelovigen wiens leven geen waarde heeft. Dus u kunt het mij niet kwalijk nemen als ik een beeld voor ogen krijg van 100 moslims + deze schooldirecteur op een onbewoond eiland zonder eten. Eens kijken wie als eerste de spies via zijn reet door zijn bek gestoken krijgt en boven het kampvuur gebraden wordt.

Ondertussen laten Turkse en Marokkaanse ex-moslims in dagblad de Telegraaf weten dat wij de islam middels alle media-aandacht voor de ramadan door onze strot geduwd krijgen. Daar hebben deze Turkse en Marokkaanse mensen volstrekt gelijk in.

Zij, die hun godsdienst hebben afgegooid en voor de beschaving hebben gekozen, zij zijn  diegenen die onze samenleving verrijken. Niet dat stelletje achterlijken dat gedurende de dag niet wenst te vreten. De pest is dat de autochtone kritische burgerij die het onderscheid niet weet te maken tussen een moslim en een atheïstisch mens van vreemde origine en die deze laatste waardevolle mensen met de nek aankijkt.

Besteed aandacht aan deze mensen, niet aan dat halfbakken zootje vastende malloten.

Dank aan onze lieve collega’s van andere media met een geestelijk gehandicapt wereldbeeld. Het lijkt wel of de intellectuele mutanten de overhand hebben. Wat heb ik een rothekel aan deze verraders van de westerse beschaving.