SCHOKKEND & ONTHULLEND

Islamitische verheerlijking van de holocaust

 

Peter-Vincent Schuld

Het is nog maar kort geleden dat de redactie van Facts Found informatie ontving dat er in bepaalde Facebookgroepen met een islamitische signatuur in de Nederlandse taal, de meest verschrikkelijke antisemitische haat werd geuit.
De redactie had al geruime tijd indicaties die op online antisemitische haatzaaierij wezen. De redactie werd onder meer geattendeerd op haatzaaierij in de Facebookgroep “multiculturelen.bijeen 4G+”.
Met de laatst ontvangen informatie in de hand ging Facts Found aan de slag.

De uitingen van antisemitisme en de daarmee samenhangende haat ging in deze Facebookgroep zelfs zover dat een bezoeker van deze groep die anoniem wenst te blijven, maar wiens identiteit bij de redactie bekend is, overging tot het doen van aangifte wegens racisme en haatzaaierij bij de politie.

De aangever verklaart hierover “niet normaal man wat er allemaal gezegd wordt”. “Het zijn voornamelijk Marokkaanse en Turkse moslims die iedereen die in hun ogen afwijkt het voorvoegsel kanker geven”.

“Het zijn niet alleen Joden die geviseerd worden maar ook mensen met een negroïde uiterlijk die ladingen racistische beledigingen over zich uitgestort krijgen” stelt de aangever om te vervolgen met: “Sylvana Simons praat over racisme in onze samenleving, ze zou beter hier eens naar gaan kijken hoe Marokkanen en Turken zich uitlaten over donkere mensen, Joden en homo’s”. “Je schrikt van zulke denkbeelden”.

Donald Trump kondigde aan dat hij de ambassade van de VS in Israël zou gaan verplaatsten van Tel Aviv naar Jeruzalem daarmee Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennende. Deze beslissing zorgde voor wat politieke ophef en zware geweldplegingen tegen een Joods restaurant in Amsterdam en een synagoge in Zweden. In de betrokken Facebookgroep gaf het nieuws aanleiding tot het te buitengaan aan tal van antisemitische uitlatingen en verwensingen.
Deze uitlatingen bleven niet beperkt tot het nieuws rond Jeruzalem. Het ontsteken van een kaars ter gelegenheid het joodse Chanoeka door de de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, was opnieuw aanleiding om de Joodse gemeenschap te viseren en de Marokkaans-Nederlandse burgemeester van Arnhem te beledigen.

Facts Found selecteerde een aantal schokkende postings, uit de Facebookgroep “Multiculturelen bijeen.4G+” en ging de respondenten vragen om een reactie. In deze groep werd niet alleen de holocaust verheerlijkt maar structureel Joodse mensen dood en vernietiging toegewenst.

Posting 1:
Afkomstig van een zekere Altay Guney die volgens zijn Facebookprofiel uit Amsterdam komt.

Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

De man in kwestie post een bericht waarin hij schrijft en schier eindeloos herhaalt, vergezeld van de Turkse vlag , “Wij zijn Turken en gaan jullie Joden uitroeien”.

Facts Found confronteerde Alray Guney via Facebook met zijn uitlatingen. Guney reageerde niet op onze vragen.

Posting 2:
Afkomstig van een zekere Badr Morocoil, vermoedelijk een alias en volgens zijn Facebookprofiel wonende in en afkomstig uit Den Haag.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

Badr Morocoil plaatst een zwart-witfoto van een vader met zijn zoon, waarbij de vader met zijn vinger wijst. Het zwarte kader om de foto draagt de tekst “Kijk Zoon, een KK Jood” (waarbij KK staat voor kanker -red).

Facts Found confronteerde Badr Morocoil via Facebook met zijn posting. De man reageerde niet op onze vragen.

Posting 3:
Afkomstig van een dame die zichzelf Jihane Jijie noemt en zichzelf profileert op Facebook als een dame die van luxe houdt.

 

 

Deze Jihane Jijie schrijft in slecht Nederlands “allee zionistische joden aan de gass”

Ook deze vrouw werd door Facts Found via Facebook benaderd om een reactie te geven op haar uitlatingen.
Zij hult zich tot op heden in een stilzwijgen.

Posting 4:
Afkomstig van een dame die zich Karina Cheeuw noemt.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Karina Cheeuw schrijft eveneens in slecht en onsamenhangend Nederlands “Hitler had gelijk over wat tegenwoordig gebeurd en hoe trots jullie erop zijn bewijst het maar jullie joden worden niet voor niks het vervloekte volk nadat ze geleid waren genoemd jullie straf komt nog”.

Facts Found heeft gepoogd via Facebook de vrouw om een reactie te vragen. Het betrokken profiel was voor de redacteur in deze ontoegankelijk gemaakt.

Posting 5:
Afkomstig van een zekere “Mooke Conda”, de man zegt op zijn openbaar Facebookprofiel te wonen in Antwerpen en werkzaam te zijn bij New Holland in Antwerpen. De voornaam Mooke kan mogelijk worden gezien als een afkorting of verbastering van Mohammed.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

Deze man stelt in zijn posting welke opnieuw in slecht Nederlands is opgesteld “We gaan jullie allemaal afmaken kk (kanker -red) joden een jullie kinderen ga we levend verbranden”.

Ook deze Mooke Conda werd door Facts Found benaderd om een reactie te geven welke luidde “Over wat heb jij het” waarna de redacteur door betrokken persoon werd geblokkeerd.
Zijn zeer vermoedelijke werkgever New Holland reageerde zwaar en oprecht geschokt en was verrast door de uitlatingen van de vermoedelijk betrokken werknemer.

Posting 6:
Afkomstig een zekere RA Mouss, zijn persoonlijke Facebookpagina vertelt niet waar hij woont of wat voor werk hij doet maar vertoont wel een foto van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem waarop een grote Palestijnse vlag is gephotoshopt.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

Mouss schrijft op Facebook “Hij (Hitler -red) stopte hoeren als deze bitch in een kamer”. “Dan kregen se een gasdouche”. en vervolgt: “Hij had ze allemaal moeten uitroeien deze fucking onkruidmensen (Joden -red)”.

Tijd om deze meneer eens een paar vragen te stellen. Facts Found vroeg schriftelijk per Facebook Messenger aan Mouss wat zijn probleem is met Joodse mensen en of hij deze uitingen normaal vindt? Mouss antwoordde, waarbij we de op oprechtheid van zijn antwoorden aan uw oordeel overlaten: ” Nee ik heb helemaal niks tegen joden”, “Integendeel ik respecteer joden”. “Heb het verkeerd geformuleerd” stelt Mouss, “Ik heb het vooral gericht op zionistische organisaties”, dit terwijl Mouss daarvoor nog maar net had verklaard “Hij had ze allemaal moeten uitroeien deze onkruidmensen”. Nadat Facts Found hem met zijn uitlatingen nogmaals confronteerde verklaarde Mouss “Dat was puur uit emotie in een verhit discussie waar emotie de overhand nam”.

Nadat Facts Found Mouss aanhoudend confronteerde met de zwaarte en de ernst van zijn uitspraken vervolgt Mouss “Niets tegen joden, wel tegen de zionisten”. Wat zionisten dan in Mouss zijn ogen mogen zijn blijft volstrekt onduidelijk.
Immers je hebt diverse vormen van zionisme en inhoudelijk betekent het niet meer dan Israël beschouwen als het “het huis voor de Joodse bevolking”. Mouss vervolgt zijn betoog dat als excuus dient voor zijn verheerlijking voor de holocaust met een onsamenhangende tirade tegen Israël en heeft het over een “enkele raket zonder gevolgen”.

Hierbij dient feitelijk te worden aangetekend dat de reden dat er geen grote hoeveelheden doden en gewonden vallen omwille van raketaanvallen uitsluitend ligt in het feit dat Israël land een uiterst effectief raketafweersysteem heeft geplaatst dat luistert naar de naam “Iron Dome”. Het afweersysteem dat de Israëlische burgers beschermt is dermate geavanceerd dat de meeste van de op burgerdoelen gerichte raketten in de lucht onschadelijk maakt.

Mouss beëindigt zijn betoog resoluut door te stellen, en we geven het exact weer zoals Mouss het schreef “Ik ben ut een andere tak gesneden en hier kom je niet mee door”. “Afgelopen met die poppenkast” stelt hij militant, waarmee het chat-gesprek door Mouss wordt gestaakt. Op verdere vragen antwoordt Mouss niet meer. Zijn bewoordingen nog eens teruglezende beloven de uitingen Mouss niet veel goeds.

Posting 7:
Afkomstig van een zekere Mohammed Tanger. Nadat Facts Found diverse respondenten hadden aangeschreven was het Facebookprofiel van deze man op Mulitculturelen bijeen 4G+ opeens weg. Facts Found trof nog wel een ander profiel aan op Facebook met een gelijke naam, maar het betrof hier niet dezelfde persoon.

Schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Mohammed Tanger, wat zeer waarschijnlijk eveneens een alias is stelt het onomwonden het volgende: “De zionisten gaan nog wat meemaken”. “Zelfde idee als wat ze met Palestina gedaan hebben” doen wij met hun steden alles overnemen kinderen baren en hun massaal afslachten”. Tanger vervolgt “Ooit komt boontje om zijn loontje in aha Allah zal ik daarbij zijn en anders minimaal 5 van mijn 10 kinderen”.

Bij gebreke aan een matchend Facebookprofiel hebben we deze verbale geweldenaar niet om een reactie kunnen vragen. Maar zijn woorden lijken af te stevenen op een voornemen tot genocide.

Posting 8:
Alsof het niet nog schokkender kon kwam Facts Found bij een uiting van een zekere Necip Aksoy die op zijn openbaar Facebookprofiel zegt financiële beroepen te studeren aan het ROC in Nijmegen en verklaart in Yozgat in Turkije te wonen.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Deze man presteert het om een reactie op Facebook te plaatsen met een foto met een lange rij kleine kinderen achter prikkeldraad in een concentratiekamp van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vergezelt de foto van een neergeschreven luid gelach vervolgend met “kijk die KK kinderen wachte dan wejoo” doelende op het nakend om het leven brengen van betrokken kinderen op de foto en waarbij “KK” staat voor kanker.

Ook wij benaderen deze meneer Aksoy met de vraag “waarom”? Ditmaal wordt er wel gereageerd. Aksoy verklaart “mijn bedoeling is geen haat te zaaien maar ik ben het zat dat de islam iedere keer de schuld krijgt en de islam iedere keer aangepakt wordt laatste tijden”. Op de vraag wat dit te maken heeft met een foto waarop kinderen hun wisse dood tegemoet gaan lijkt er een mea culpa te klinken uit de mond van Aksoy, voor wat het waard is, en Aksoy vervolgt (letterlijke weergave) “Klopt ik had mijn reactie ook meteen verwijdert neem ik mijn reactie terug was een fout”. Op de mededeling aan Aksoy houdende dat moord op mensen niet om te lachen is, blijkt het mea culpa van Aksoy opeens te vervliegen. Aksoy stelt “Nee klopt, maar u (uw verslaggever red-) moet even heel normaal doen ik staak de gesprek en geef geen toestemming om met derden te delen”.

Meneer Aksoy beseft waarschijnlijk niet dat het in de lage landen geen Turkije is waar er censuur bestaat en journalisten de mond kunnen worden gesnoerd. De uitingen van Aksoy zijn voldoende relevant om deze aan onze lezer ter kennis aan te bieden. Zijn eerder betuigde spijt bleek al snel te hebben plaatsgemaakt voor een verbale aanval op uw verslaggever.

Posting 9:
Deze voorlopig laatste posting die we u ter kennisname betreft de posting van een dame die zich “Slouslatjeehh Chokolakeh” noemt, zegt in Antwerpen te wonen en zei op haar openbaar Facebookprofiel werkzaam te zijn als kinderbegeleidster op “GO Basisschool De Pijl” in Antwerpen. GO staat voor Gemeenschaps Onderwijs dat georganiseerd wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto kijkt ze zo lief, ze beeldt zichzelf af me pruilende zwoele lippen, maar haar uitlatingen zijn allerminst als lief te bestempelen. De dame vangt meteen aan in haar posting ” Subhannellah kijk maar surah al baqara de weet je meteen wat Allah swt over de joden werd gezegd jullie zijn een vieze volk dat gewoon vervloekt is jullie zijn vuil. Olle mannen dragen da witvding da nooit word gewassen wallahi toen ik zwanger was bij elke jood die ik passeerde moest ik parfum spuiten waar hij voorbij ging. Bah rotte mensen’.

De hier eerder geciteerde RA Mouss die eerder nog ten overstaan van Facts Found verklaarde niets tegen Joden de hebben antwoordt hier nog op met de woorden “HAMAS HAMASSSS ALLE JODEN AAN HET GAS”.

Ook deze dame werd door Facts Found om een reactie gevraagd. Maar u raadt het al, we kregen geen reactie.
Facts Found ging maar eens bellen met de school waar deze dame volgens haar openbaar Facebookprofiel werkzaam zou zijn. Om precies te zijn basisschool de Pijl in Antwerpen. Een telefoniste nam aan en wij vroegen naar de directie en op vraag waar het telefoongesprek over zou gaan meldden we dat het ging om ernstige feiten waar een medewerkster van de betrokken school van verdacht wordt. De telefoniste was even aan het “schakelen” om kort daarop terug te keren met de mededeling “oh het gaat zeker over die antisemitische uitspraken”, de directeur belt u wel terug als hij daar de behoefte toe voelt”. Facts Found had nog niks losgelaten over de inhoud van de zaak.

Akkoord, dan maar eens even snel een telefoontje met de woordvoerder van de bevoegde Vlaamse minister van onderwijs en tevens Vlaams vicepremier Hilde Crevits. Facts Found legde de kwestie voor met een aantal vragen waarop wij het verzoek kregen om de vragen per email te stellen. Zo gezegd zo gedaan.

De molen was aan het draaien geslagen met als eerste gevolg dat intussen directeur Patrick Meekers van de betrokken basisschool De Pijl terug had gebeld. Facts Found nam opnieuw contact op met de betrokken directeur Patrick Meekers.
Meekers verbaasde zich erover dat een “Nederlands medium” op deze zaak zat en vervolgde met te stellen dat hij kortelings een bericht had ontvangen van een Joodse heer die zich de uitlatingen van de betrokken dame erg had aangetrokken. Ook de man die met de school contact opnam had de werkplek van betrokken haatzaaister weten te lokaliseren door het Facebookprofiel van de dame in kwestie te raadplegen.

Meekers stelt dat hij met de vrouw contact heeft opgenomen via het laatst bekende mailadres en haar gesommeerd zou hebben de verwijzing naar haar voormalige werkbetrekking per direct te verwijderen. Meekers zegt eveneens de gebeurtenis gemeld te hebben bij zijn oversten. Tot en met de avond /nacht voordat wij de school contacteerden had de haat zaaiende dame met islamitische levensovertuiging, geen gehoor aan gegeven aan de sommatie tot verwijdering. Pas op het moment dat wij de school benaderden stelde Facts Found samen met de schooldirecteur Meekers vast dat het profiel van de dame geen melding meer maakte van de (gewezen) werkbetrekking bij de betrokken school.

schermafbeelding
Bron: Facebook

 

 

 

 

 

Meekers ving aan met te stellen dat hij “afstand nam” van de betrokken uitlatingen en dat met de betrokken dame om niet nader genoemde redenen in oktober 2016 de arbeidsrelatie tot een einde was gekomen en de vrouw ook niet meer terug hoefde te komen. De vrouw zou nooit als leerkracht hebben gewerkt maar actief zijn geweest in de voor- en naschoolse opvang van kinderen. Nadat Facts Found vroeg hoe Meekers zich voelde met de wetenschap dat er iemand gewerkt had met kinderen op zijn school die dit soort denkbeelden er op nahoudt werd directeur Meekers opeens erg onvriendelijk en vijandig ten opzichte van Facts Found. “Nederlanders zijn veel taalvaardiger en jullie journalisten schrijven toch alles maar op wat jullie willen” fulmineerde Meekers in plaats van rustig, normaal en beschaafd te antwoorden op relevante vragen. Meekers reageerde overigens ook aangebrand op onze mededeling dat wij ook de Vlaamse minister van onderwijs om een reactie hadden gevraagd. Meekers vroeg zich snerend of Facts Found zich bij ieder incident ook meteen tot de Koning zou wenden.

Het gesprek werd grimmiger van aard aan de zijde van schooldirecteur Meekers toen er naar de correcte spelwijze van de naam van de directeur in kwestie gevraagd werd. De schooldirecteur kon of wilde zijn naam niet spellen en verbrak daarop de verbinding waarop de redactie de openbare gegevens van de school maar raadpleegde om de correcte personalia te verifiëren. De facto nam de school bij monde van haar directeur weliswaar afstand van de uitspraken van haar oud-medewerkster maar geen onomwonden woord van afkeer of afgrijzen, geen woord van sympathie of empathie jegens de Joodse gemeenschap.

Het Vlaamse Onderwijs heeft overigens op haar website www.g-o.be haar mond vol over “Gelijke kansen, Kwaliteitsvol onderwijs, Samen leren en samenleven”.

Op de serie vragen die door Facts Found werden gesteld aan minister Hilde Crevits kwam slechts een mager antwoord dat luidde “De school heeft mij bevestigd dat de vrouw niet meer in dienst is sinds oktober 2016. “Net als de school keur ik de uitspraken af”.

De school heeft bij monde van haar directeur de uitspraken overigens niet afgekeurd maar er louter afstand van genomen. Op vragen van Facts Found aan de minister of er geen betere screening nodig is van mensen die in het onderwijs komen werken en of de veilige leeromgeving van kinderen door mensen met dit soort sympathieën niet in het geding is geweest of opnieuw in het geding zou kunnen komen wenste de minister geen antwoord te geven, ook niet na aandringen van Facts Found.

De Nederlandse politie heeft tegenover Facts Found verklaard de aangifte opgenomen te hebben en de zaak intern bij de afdelingen ter behandeling te hebben uitgezet. In de praktijk betekent dit een onderzoek naar de feiten en (mogelijke) verdachten.

Deze golf van antisemitische uitingen en overtuigingen welke gebezigd en aangehangen worden door voornamelijk mensen met een islamitische achtergrond is een groot punt van zorg. Enkele dagen geleden schreef de Iraans-Nederlandse rechtsgeleerde Afshin Elian al een stevig opiniestuk voor de website van www.elseviersweekblad.nl. onder de titel “Via immigratie wordt antisemitisme geïmporteerd”.

De redactie van Facts Found blijft ontwikkelingen omtrent deze kwestie nauwgezet volgen.

3 REACTIES

 1. Kijk ook eens op de site de R overheid en Samenleving van een Khalid en Mimoen. Holocaust ontkenners en schreven dat Nederlanders in de oorlog niks te klagen hadden omdat ze bloembollen te vreten hadden.

 2. Do you mіnd if I quote a few of youг posts as long as
  I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog sitе is in the exact same area of іnterest as
  yours and my users would definitely benefit from sоme of the informatiοn you present here.

  Please let me ҝnow if this okay with you.
  Thank you!

  • Goodmorning

   Copying or any kind of reprodution of our articles or photos is not allowed, without prior written consent and payment of copyright fees
   All content is protected by copyright law.

   Kind regards

   newsdesk facts found

Comments are closed.