Schokkend: Palestijnse Autoriteit financiert terreur tegen Israël met EU-subsidies

0
3081
Palestijnse vlag

Door Jan Schils / Brussel

Brussel – De Palestijnse Autoriteit (PA) sluist onbeschaamd Europese subsidies door naar terroristen, die daarmee  aanslagen plegen op Israël. Dat staat zwart op wit in een vandaag (dinsdagmiddag) verschenen rapport van de Palestinian Media Watch. Het rapport werd in Brussel toegelicht door Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP), die het onaanvaardbaar vindt dat de Europese Unie niet krachtig optreedt tegen dit flagrant misbruik van Europees geld.

De EU schenkt jaarlijks honderden miljoenen euro aan de Palestijnse Autoriteit, die per kwartaal ongeveer circa 50 miljoen euro doorgeeft aan de terreurbeweging PLO. Dat is 200 miljoen euro per jaar.  De terreurorganisatie financiert daarmee onder andere de Al-Aqsa Martelaren Brigade, die berucht is van o.m. zelfmoordaanslagen in Israël.

Bert-Jan Ruissen vindt het heel vreemd dat deze route niet werd verboden: “De Europese Unie heeft wel regels tegen financiering van terroristische activiteiten binnen de EU evenals voor terroristen en ngo’s buiten de EU. Recent nog besloot de EU de subsidie te staken aan de Palestijnse ngo Badil, omdat die weigert terrorisme af te zweren. Maar niet-Europese overheden die EU-geld ontvangen, glippen door de mazen van de wet.”

Ruissen vindt het de hoogste tijd dat de onderste steen boven komt: “Het mag absoluut niet gebeuren dat geld van de Europese belastingbetaler leidt tot aanslagen op Israël.”

Samen met verschillende andere Europarlementsleden heeft hij een dringend beroep gedaan op de Europese Commissie om anti-terreurvoorwaarden op te leggen bij de subsidies. Of het zover komt en in welke mate deze voor terreur bedoelde geldstroom wordt stopgezet valt af te wachten. “Het is algemeen bekend dat er sedert jaar en dag een machtige Palestijnse lobby bestaat in Brussel, die onder meer contacten onderhoudt met verschillende pro-Palestijnse politici uit de EU-lidstaten. In dit verband noemt een Commissieambtenaar de Nederlandse D66-politica Sigrid Kaag, die een gooi doet naar het leiderschap van D66 en niet onder stoelen en banken  steekt dat ze ervan droomt de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Volgens de ambtenaar zijn de pro-Palestijnse politici in de EU perfect op de hoogte van dit misbruik van Europees geld voor terroristen, maar kijken ze de andere kant op.

De schrijver van het rapport over het grove misbruik van EU-hulp voor terreurtaanslagen is Itamar Marcus, directeur van Palestinian Media Watch. Hij wijst erop dat de EU in 2017 een lange lijst van terreur ondersteunende activiteiten strafbaar heeft gesteld. Itamar: “Maar de EU geeft geld aan de PA, die bijna dagelijks activiteiten verricht die als terreurondersteuning kunnen worden gezien. Als de PA zulke activiteiten in Brussel zou ondernemen, zouden de daders in de gevangenis belanden. Hoe kan de EU buiten de eigen grenzen terroristen financieren die in de EU gevangen zouden worden gezet? Waarom verdienen niet-EU-burgers niet dezelfde bescherming tegen terreur als de EU-burgers verdienen? “

Ook het Zweedse Europarlementslid Charlie Weimers vindt het een zeer zorgelijk probleem da dat EU-geld in handen blijft komen van terroristische groepen. Weimer: “Terrorisme en haat zaaien zijn frustrerend voor het vredesproces. Als er mazen zijn in de EU-wetgeving tegen terrorisme, moeten die onmiddellijk worden gedicht. Het is onze morele plicht als Europarlementsleden dat er geen Europees belastinggeld wordt gebruikt voor terreur.”

Leo van Doesburg, de Europese vertegenwoordiger van de Israel Allies Foundation, reageert ook verontrust: “Ofschoon de Europese Unie stappen zet, toont dit rapport aan dat er nog steeds gaten zijn in de EU-steun voor de Palestijnse Autoriteit. Het is belangrijk dat de EU duidelijk maakt dat het geen Palestijnse terroristen wil betalen. De veiligheid van Israël (en de inwoners) zou een EU-prioriteit moeten zijn.”