Spaans Constitutioneel Hof stelt dat ook 2e lockdown ongrondwettelijk was. Boetes worden terugbetaald!

0
Spaans meisje en haar familie met mondmasker op een zonnig terrasje Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Christel Dubos en Peter-Vincent Schuld

Spanje is haar dictatoriaal verleden niet vergeten!

Terwijl in Nederland en België de maatregelen weer verstrengd worden ter vermeende beteugeling van het coronavirus is het Spaanse Grondwettelijk Hof onverbiddelijk geweest.Nadat in juli van dit jaar het Grondwettelijk Hof reeds oordeelde dat het gebrek aan parlementaire controle na het uitroepen van de noodtoestand in strijd is was de grondwet (eerste lockdown begin 2020), oordeelde het Hof vandaag opnieuw dat de tweede lockdown eveneens juridisch niet deugde.

Billboard van de Spaanse rechtse partij Vox in de omgeving van Orihuela, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het Spaans Grondwettelijk Hof kent 10 rechters waarbij in de raadkamer 6 rechters de noodtoestand in strijd met de grondwet vonden en 4 rechters het wel binnen de kaders van de grondwet vonden passen. Een overwinning voor de Spaanse grondwet, een overwinning voor de rechtse partij VOX die de zaak aanhangig had gemaakt maar ook een overwinning voor de Spaanse bijzondere beweging “Policias por la libertad” (Politiemensen voor de vrijheid). Het feit dat wij allemaal wetenschap hebben over de stemverhouding binnen het Spaanse Grondwettelijk Hof zou als voorbeeld moeten dienen voor de openbaarheid van de stemverhoudingen binnen de raadkamers die Nederland en België kennen.

Lokaal partijkantoor van de Spaanse socialisten PSOE in Puntallana, La Palma
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoe moeten we dit verdict dit nu interpreteren? Als een overwinning voor de grondslag van de Spaanse democratie. Spanjaarden herinneren zich nog maar al te goed het duistere verleden van dictator Franco die midden jaren 70 plaats maakte voor de democratie. Voornamelijk politici met een collectivistische inslag, die veelal te vinden zijn aan de linkerzijde van de samenleving krijgen hiermee een fikse dreun. Met name de huidige Spaanse regering die bestaat uit socialisten (PSOE) en marxisten (Podemos)  moeten deze dreun incasseren. Een regering die toch al redelijk instabiel is vanwege de extreemlinkse partij Podemos die Spanje redelijk totalitair naar de linkerkant wil doen laten opschuiven. Vlak echter de ook PSOE niet uit die in veel autonome gebieden in Spanje hun denkbeelden dicteren zoals in de Regio Valencia alwaar de socialistische regionaal president Puig inmiddels als corona-dictator wordt beschouwd.

Matrixbord Estado de Alarma (staat van alarm) boven de weg nabij Elche, Spanje
Foto: Christel Dubos / Schuld

In tegenstelling tot landen als Nederland en België werkt de Spaanse rechtspraak veel onafhankelijker en is de grondwet heilig, zelfs zo heilig dat de 7e december, Día de la Constitución, (Dag van de Grondwet)  een landelijke feestdag is in Spanje. Het is niet de eerste keer dat Spaanse rechtsprekende instanties een dikke streep halen door het rigide overheidsbeleid inzake de bestrijding van het coronavirus.
In Spanje kent men het verschil tussen de alarmtoestand en de uitzonderingstoestand. Bij de laatste kunnen de rechten van de bevolking worden opgeschort. Deze uitzonderingstoestand is in Spanje niet afgekondigd en was ook nimmer door het parlement gekomen omdat het de staat te veel macht geeft zonder enige parlementaire controle.

De Guardia Civil als kerstman, hij deelde boetes uit en geeft ze weer terug. Foto werd gemaakt in Cox, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Spaanse nationale regering heeft inmiddels opdracht gegeven, met betrekking tot de eerste lockdown, aan de bevoegde nationale autoriteiten en de autoriteiten van de autonome regio´´’s de door de politiediensten uitgeschreven boetes te vernietigen en waar er reeds is betaald, de bedragen aan de betrokkenen terug te betalen. Dit zelfde geldt voor hen die reeds in de strafrechtelijke molen terecht zijn gekomen. Immers de vervolging en strafeisen van het Openbaar Ministerie zijn thans onrechtmatig, de veroordelingen zijn thans aan te merken als gerechtelijke dwalingen. In principe ligt de weg open voor mensen en personen die schade hebben geleden door het ongrondwettelijk uitroepen van de Estado de  Alarma, deze te verhalen op de Spaanse nationale en regionale overheden en dit kan fiks in de papieren gaan lopen.

Vergroening in Spanje, zonnepaneel voor de opwekking van zonne-energie in San Felipe Neri, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Feitelijk zou het in principe wel eens zo kunnen zijn dat via een omweg de gelden uit het corona-herstelfonds  aangewend zullen moeten gaan worden voor schadeloosstellingen in plaats van de reeks aan groene plannen die bij de Europese Commissie zijn ingediend. Immers iedere euro kan maar 1 x uitgegeven worden. Of de Europese Commissie dit zal accepteren is nog maar de vraag want er zijn voorwaarden gesteld aan de bedragen uit het corona-herstelfonds en bij de aanvragen voor de toekenningen moesten er concrete plannen worden ingeleverd. Maar hier spreken we van een gewijzigde situatie. Gedupeerden hebben gewoon recht op schadevergoeding.

Man met mondkapje en plastic handschoentjes loopt met zijn boodschappen naar huis in Dolores, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De redactie van Facts Found heeft vanaf het begin van de corona-crisis erg veel vraagtekens gesteld en een ronduit kritische houding aangenomen ten aanzien van het beperken van de vrijheden van burgers en het opleggen van allerhande verplichtingen zoals mondkapjes en rookverboden op terrassen zoals in Spanje. De lockdowns waren en zijn in onze ogen al helemaal uit den boze. Vanaf het begin af aan, hebben we de zaken in Europa gewogen en zijn primair tot de conclusie gekomen dat vrijheid een fundamenteel recht is en gezondheid een levensrisico. Dit zouden de enige twee kaders moeten zijn waarin maatregelen zouden dienen te passen met inachtneming van de grondwetten van de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Handvest.

Matrixbord boven de snelweg A16 grens België-Nederland (NL inkomend) met gebod om in quarantaine te gaan als je in een oranje reisgebied bent geweest
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het verdict van het Spaanse Hof zou in principe kunnen leiden tot een kentering in de wijze waarop andere landen van de Europese Unie met autoritaire maatregelen de vrijheden van hun bevolking beperken.

Immers wil je maatregelen nemen dan zullen altijd de grondslagen van de regels van de democratische rechtsstaat gerespecteerd dienen te worden. Het Spaanse Constitutioneel Hof blijkt op dezelfde lijn te zitten als de hoofdredactie van Facts Found. Met name onze redacteur Christel Dubos heeft in de afgelopen jaar veel onderzoek verricht en kwam telkenmale met vernietigende conclusies inzake de genomen maatregelen, overheidscommunicatie en het om zeep helpen van elk inhoudelijk juridisch, politiek en medisch debat.

Winkels gesloten op last van de staat. Doe-het-zelf-keten Hornbach, meldde haar sluiting via billboards en deelde eveneens mee dat er online gekocht kon worden. De foto werd gemaakt te Sittard, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De redactie van Facts Found uit al bijna twee jaar zeer zware kritiek op de vrijheidsbeperkingen in Europa en daarbuiten, het gebruikte juridisch instrumentarium en gaf al menig rechtscollege een veeg uit de pan die ze maar te incasseren hebben. De journalistiek heeft ook als taak naast het controleren van de politiek en de rechtsstaat ook de rechtspraak kritisch op inhoud te volgen. Daarin laten wij het niet na om als de situatie er om vraagt, ook magistraten inhoudelijk fiks de mantel uit te vegen.


Tot op de dag van vandaag presteren politici zoals een Hugo de Jonge in Nederland, een Emmanuel Macron in Frankrijk en het duo De Croo en Vandenbroucke in België de bevolking bij voortduring het mes op de keel te zetten en hun vrijheden te beperken. Dit gaat op een zeker moment tegen zich keren. De bevolking blijft het niet slikken en pikken. Meer en meer blijken er gaten en onoverbrugbare hiaten te zijn in de medische en juridische onderbouwing voor de rigide maatregelen.

Dame met corona, beademing en mondmasker in het ziekenhuis van Orihuela, Spanje
Foto: Tom & Sue / Schuld


Voor alle duidelijkheid, nee de redactie van Facts Found ontkent het bestaan en het initieel gevaar van het coronavirus niet. Integendeel. Echter maatregelen dienen proportioneel te zijn en te blijven. Je moet niet willen dat de grondrechten van de burgers ingeperkt worden en daarmee de vrijheid van de staat om handelingen te verrichten opgerekt wordt. Er is door tal van regeringen stevig misbruik gemaakt van de vrijheden die ze naar zich toe trokken, de parlementaire controle was of afwezig of belabberd en zij die toch kritisch waren werden door politiek en media als “idioot” of “wappie ”  weggeschreven en dat geschiedt nog steeds.
In Nederland (en daarbuiten) maken naar mening van de hoofdredactie tal van lieden (niet limitatief) zoals opiniemakers, politici, medici en wetenschappers in het publieke debat zich aanhoudend schuldig aan respectievelijk art 137c (groepsbelediging), 137d (haatzaaien)  en art. 261 (smaad en smaadschrift) Wetboek van Strafrecht.  Immers burgers met een andere visie worden feitelijk sociaal uitgesloten en als “paria” beschouwd en geduid. Een sociale apartheid naar Zuid-Afrikaans model, waarbij ditmaal niet de huidskleur voorwerp is van discriminatie, maar de mening en het al dan niet gevaccineerd zijn vormen de huidige basis van de discriminatie, hetgeen in strijd is met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

Toeristen voor een gesloten zaak in Torrevieja, Spanje
Foto: © Christel Dubos / Schuld


Gezaaide en verspreide angst liggen ten grondslag aan de tot wet verheven sociale uitsluiting.

Nogmaals, we zeggen niet dat er geen gevaarlijk virus heerst. We zeggen absoluut niet dat afdoende en ethisch verantwoorde medische maatregelen tegen het virus niet genomen mogen worden, maar alles dient te geschieden overeenkomstig de regels van de proportionaliteit. Het debat is opzettelijk kapot gemaakt mede door types als Diederik Gommers in Nederland en Marc van Ranst in België.

Het is ter bewaring van de stabiliteit en de democratische rechtsstaat zeer wel aan te bevelen om te toetsen of hun uitspraken in het debat niet de grenzen hebben overschreden van de wet en in het bijzonder art. 9 en 10 EVRM. In elk geval lijkt ons dat er voldoende grond is om een onafhankelijk rechtscollege te laten oordelen of de uitspraken van beide lieden (en met hen vele anderen) elk democratisch en wetenschappelijk debat kapot gemaakt hebben dan wel in de kiem hebben gesmoord, of dit rechtmatig was en of de uitlatingen de werking van de democratische rechtsstaat al dan niet hebben belemmerd.

We ontkennen evenmin het leed dat patiënten overkwam en overkomt die besmet raakten en raken met het coronavirus. We wensen hen oprecht een voorspoedig herstel.

Wij ontkennen niet het leed en het verdriet ten gevolge van de overlijdens waarbij het coronavirus de primaire reden was, of dat er onderliggende ziektebeelden een rol speelden. Ons meest diepe en welgemeende medeleven.

Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken (secretary of State), Colin Powell, tijdens de NAVO-raad in 2002, Reykjavik, IJsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Mensen stierven om ons heen, mensen die we wel en niet kennen zoals de afgelopen week overleden voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, die stierf aan complicaties rond het door hem opgelopen coronavirus. Het verdriet is en blijft bij ieder verlies intens.

Dan maar alleen van buitenaf monumenten bekijken met mondkapje, alles is gesloten zoals het kasteel Ksiaz in Walbrzych, Polen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wij ontkennen nadrukkelijk ook niet het leed, de psychische trauma´’s en de lange reeks van zelfmoorden wegens de rigide coronamaatregelen die enig sociaal contact onmogelijk maakten of weer dreigen onmogelijk te gaan maken. Jongeren en ouderen die in een isolement raakten en besloten uit het leven te stappen bij afwezigheid van enig levensperspectief. Lieden als Hugo de Jonge en Marc van Ranst miskennen dit leed op een arrogante wijze waar de honden geen brood van lusten.  Een crisis laat zich zoals we al eerder stelden het beste evalueren na afloop. Maar het heeft er alle schijn van dat menig voorstander van rigide maatregelen of zij die de hand hebben gehad in het nemen van autoritaire, disproportionele  en rigide maatregelen de rekening ter vereffening krijgen gepresenteerd.

Van mensen schaapjes maken…. Op de foto schapen op de dijk in de Eemshaven, Delfzijl, Groningen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Je kunt wel van je bevolking schapen proberen te maken, maar er zijn altijd nog zelfstandige en vrije denkers die recht ingaan tegen de heersende opvattingen. De bevolking die thans wonont in straten die naar befaamde denkers waaronder (rechts)filosofen zijn vernoemd dient zich ervan bewust te zijn dat de betrokken denkers waarnaar de straten zijn vernoemd,  in hun tijd waarin zij leefden ook verketterd werden. Voortschrijdend inzicht vond niet zelden pas plaats na hun overlijden.

Met conclusie:
In het Nederlands volkslied, het Wilhelmus staat misschien wel heel terecht: “De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”