“Stop de EU” is door Nederlandse kiezer een halt toegeroepen

0
EU Stoppen? een vraagstellend beeld, zoals hier geschoten in Salema, Portugal foto: © Peter-Vincent Schuld

’Stop de EU” is een halt toegebracht door de Nederlandse kiezer

 

door: Peter-Vincent Schuld

De exit polls van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland hebben een ogenschijnlijke verrassende uitslag laten zien. Maar was deze uitslag daadwerkelijk zo
verrassend?

.

De opiniepeiling van Eurobarometer liet al zien dat 86% procent van de Nederlanders de Europese Unie niet wil verlaten. Nu kent de Eurobarometer een foutmarge van ongeveer 2%.

.

In de wetenschap dat 16% van de opgekomen kiezers voor anti-EU partijen heeft gestemd, de gekende foutmarge in overweging genomen, dan klopt de Eurobarometer in deze toch wel redelijk tot goed.

.

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten haalde het Forum voor Democratie een eclatante overwinning, deze overwinning was, hoe groot kan het contrast zijn, ditmaal weggelegd voor de PvdA. Niet ontkend kan worden dat huidige Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans de sociaal-democraten de wind in de zeilen heeft gegeven.

.

Wat evenmin ontkend mag worden is dat ondernemers die tijdens de Provinciale Statenverkiezingen hun stem nog aan het FvD gunden tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement hun stem naar de VVD hebben laten gaan. Ondernemers zijn niet gebaat bij economisch onzekere tijden. De toestanden aan de overkant van het kanaal zijn een lichtend voorbeeld hoe een land in een politieke aanslepende chaos verzeild kan raken met het aftreden van Premier May als het zoveelste hoofdstuk in een niet aflatende soap.

.

Niemand zit te wachten op economisch onzeker tijden en al helemaal niet op handelsbelemmeringen. De consument draait uiteindelijk altijd op voor de kosten van invoerrechten, inklaringen en tal van andere kosten die “gesloten grenzen” met zich teweeg brengen. Ook nieuw aangeworven en aan te werven douanepersoneel wordt betaald uit de staatskas en dus uit belastinggelden dan hebben we het nog niet eens over de kosten die een schaalvergroting van deze organisatie met zich meebrengt.

.

Geweten dient te zijn dat kritiek op immigratie en islam niet per definitie het zelfde is als
tegen de Europese Unie te zijn. Het zijn twee volstrekt verschillende thema’s die weliswaar raakvlakken met elkaar hebben maar feitelijk totaal op zichzelf staan. Hierin hebben zowel Baudet als Wilders als EU-criticasters zich schromelijk vergist.

.

Immers de problemen die wij in Nederland ervaren met immigratie en de islam zijn identiek aan de problematiek in andere landen van de EU. Het beteugelen van de ontwrichting van de oorspronkelijke Europese samenleving kan daarom ook het beste samen met andere lidstaten aangepakt worden middels grensoverschrijdende samenwerking.

.

Frans Timmermans en zijn sociaal-democraten mogen dan electoraal even de wind in de zeilen hebben, maar dat betekent niet dat zij over een electorale vrijbrief beschikken om de sociaal-democratische “maakbare samenleving” zonder enige weerstand op te dringen aan de burgers.

.

De kiezer heeft het vertrouwen gegeven aan pro-Europese partijen in Nederland, althans op D66 na, wiens zetels in het Europees Parlement zijn gedecimeerd. Het is afwachten wat de verkiezingen in de andere lidstaten zullen gaan brengen en na zondag weten we meer.