Terreur in Israël: Het land moet vechten tegen Hamas en lege hoofden

0

door Peter-Vincent Schuld

Tijd voor feiten, harde feiten.

Hamas is geen geregeld leger, maar een terreurorganisatie. Punt!

Deze terreurorganisatie heeft ervoor gekozen om binnen te vallen in Israël en zo veel mogelijk burgerslachtoffers te maken, waarin ze helaas geslaagd is.

Vlakbij de grens met Gaza werd er het NOVA-festival gehouden met bezoekers van over de hele wereld, ze werden afgeslacht. Denkt u dat het in Gaza mogelijk is om een gezellig festival te organiseren waarin genoten wordt van de wereldse geneugten van het leven?

Het antwoord is neen. Hamas heeft dit festival doelbewust gekozen als doelwit om de vrije manier van leven door vrij denkende mensen te vernietigen. 

Je moet bij terreurdaden ook altijd kijken naar welke doelwitten er worden gekozen en het waarom van de gekozen doelwitten.

Gezinnen zonder enige aanleiding uitroeien inclusief het willekeurig en zonder enige gewetenswroeging vermoorden van vrouwen, kinderen, zelfs baby´s, de verkrachtingen en ontvoeringen uit Israël van weerloze burgers en Israëlisch militairen naar Gaza plus andere misdaden vormen tezamen een misdaad tegen de menselijkheid waarvoor de daders hun gerechte straf niet mogen ontlopen.

De Palestijnen hebben als oorspronkelijke bedoeïenen-volkeren geen thuisland en als er al een historisch reservaat aangewezen zou kunnen worden dan is het Jordanië. Voor de zoveelste keer, het Joodse thuisland Eretz Israël is vele malen groter dan het stukje grond wat het Joodse volk na de Holocaust heeft verworven c.q. toebedeeld heeft gekregen. Je zou bijna zeggen, een schamele fooi die aan de historische realiteit geen recht doet.

Je moet je redelijkerwijs toch gaan afvragen of daden van terrorisme niet in aanmerking komen voor de doodstraf op het moment dat ondubbelzinnig is bewezen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan terroristische activiteiten.

Campagne van de diplomatieke dienst van de Europese Unie tegen de doodstraf.
Beeld: © EEAS / EU

De Europese Unie kon gisteren, 10 oktober een online campagne neerzetten tegen de doodstraf, maar de vraag is onder welke omstandigheden iemand het recht op leven heeft verspeeld, want is er wel een andere passende straf voor plegers van terrorisme?

Tweet van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von dr Leyen die terecht opmerkt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen en daarbij een foto publiceert van het gebouw van de Europese Commissie in Brussel met daarop de Israëlische vlag geprojecteerd. Beeld, tweet en
Foto © Europese Commissie

Nu moeten we eerlijk zijn en blijven. De Europese Unie heeft een aantal dagen, verenigd in beschaving, de schouders sterk gemaakt voor Israël. Dit resulteerde onder meer in het projecteren van de Israëlische vlag op het gebouw van de Europese Commissie en de harde woorden tegen Hamas uit de mond van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat siert de Europese Commissie en het had niet anders mogen of kunnen zijn. Wat dat betreft mogen we spreken van een kentering, maar nu moeten de daden volgen.

Israëlische vlag geprojecteerd op het gebouw van de Europese Commissie uit solidariteit met de slachtoffers van de Hamas-terreurdaden
Foto: © Europese Commissie

Maar de intrieste gebeurtenissen in Israël zijn wellicht voor een deel te danken aan het wensdenken van een tweestatenoplossing. De Palestijnen hebben zelden of nooit hun wensen op een beschaafde manier kenbaar gemaakt en sinds het uitroepen van de Staat Israël in 1948, een formalisering van een historisch gegeven dat sinds duizenden jaren dit het moederland is van de Joodse bevolking is de Staat Israël het voorwerp geweest van oorlog en terreur.

Wie herinnert zich niet de vliegtuigkaping op Entebbe en wie herinnert zich niet de talloze aanslagen op Joodse mensen in Israël, Europa en daarbuiten, waaronder de moord op het Israëlisch olympisch team in München (1972), de kaping van het cruiseschip de Achille Lauro (1985)  inclusief de nodeloze executie van een gehandicapte man door de PLO?  In datzelfde jaar pleegden Palestijnse terroristen een aanslag op burgers die bij de desks van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op de vliegvelden in Rome en Wenen. Het geheugen van de burger, de algemene ontwikkeling, de historische kennis wordt met de dag slechter. Gelet op het “strafblad” van de Palestijnse bewegingen en hun aanhangers  en dus bij gebleken recidive zijn er geen gronden om enig vertrouwen te hebben in beterschap. Politieke reclassering helpt niet. Alle inspanningen zijn parels voor de (Pale)-zwijnen. Maar om even bij de feiten te blijven.

Vlag van het historisch Palestina genoemd werd voordat de
Staat Israël uitgeroepen werd.

Het Palestijns en Arabisch geweld dateert NIET sinds het uitroepen van de Staat Israël. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, toen het nog Brits mandaatgebied was was het met regelmaat een gegeven feit van Palestijnen die toen nog niet als zodanig werden benoemd, Joodse mensen en Joodse gemeenschappen aan te vallen en de Joodse mensen om het leven te brengen. Wie zijn geschiedenis niet kent, kent zijn toekomst niet.

In het midden de Palestijnse Fatah leider Abbas
Foto: © Europese Unie

Dat geldt even goed voor de leider van de Palestijnse Autoriteit, Abbas, die een aantal weken geleden als volgt verklaarde “Adolf Hitler vermoorde de Europese Joden niet vanwege antisemitisme maar vanwege hun maatschappelijke activiteiten zoals het uitlenen van geld”. Het aloude misselijkmakende antisemitisch leugen-narratief. Mahmoud Abbas is hierom terecht fel bekritiseerd door Europese en Amerikaanse politieke leiders. Het haalde in Nederland amper de pers. Feitelijk hebben we dus niet alleen de Palestijnse organisatie Hamas die antisemitisch is, maar zit het antisemitisme in het DNA van zeer veel al dan niet vooraanstaande Palestijnen en dus ook in het “DNA” van Abbas, die ook de leider is van de Fatah-beweging, die op de Westelijke Jordaanoever de Palestijnse Autoriteit vorm geeft, die financieel aan het infuus van Israël en de internationale gemeenschap ligt zonder dat ze het verdienen, een Palestijnse Autoriteit die zo corrupt is als de neten en nooit overeenstemming kan vinden met Hamas in Gaza, die aldaar de dienst uitmaakt.

Hard feit is dat Hamas de staat Israël op geen enkele wijze erkent, integendeel, Hamas wil net zoals financier Iran, geheel Israël van de kaart vegen met geweld. Dit is kort maar feitelijk gezegd onacceptabel antisemitisme zoals we dat de laatste millennia hebben gekend. Sterker, de apocalyptische Holocaust is de symbolische maar walgelijke doornkroon op eeuwenlange pogroms. We zien dat de geschiedenis zich thans dreigt te herhalen en zowat iedereen staat erbij te kijken, niet zelden gevoed door volstrekt foutieve informatie. In Nederland is natuurlijk DPG, uitgever van het Algemeen Dagblad en een serie regionale titels c.q. kopbladen, weer eens aanvoerder van het verspreiden van onzin. Ditmaal gingen ze weer de fout in met betrekking tot een zekere algehele blokkade die Israël er op na zou houden in de richting van Gaza, wat aperte onzin is.

Bovendien zijn veel andere media uiterst laf en durven ze het schaamteloos aan om te focussen op het zogenaamde leed dat de Palestijnen ten deel zou vallen. De focus in de berichtgeving moet liggen op wat onschuldige Israëlische burgers is aangedaan. De ernst van de feiten kan niet worden geïllustreerd via een zogenaamd weerwoord, er is namelijk geen enkel excuus te vinden.

Ik schreef het al eerder, zowel intellectueel als economisch wordt er in de zogenaamde Palestijnse gebieden geen donder gepresteerd en schier louter geparasiteerd. Dit in tegenstelling tot Israël, een hoog ontwikkeld land, intellectueel vooroplopend in de techniek en wetenschap, dan krijg je de ziektes  genaamd “narcistische jaloezie, sociopathie en psychopathie” en zulks in een collectieve vorm. Een ander heeft het altijd gedaan en zelf ben je nergens verantwoordelijk voor.

Dan dient zich de terechte vraag aan of je wel zaken wilt doen met mensen die zulke opvattingen er op nahouden en voeding geven aan groepen en staten in de mondiale maatschappij die hetzelfde voorstaan als Hitler en zijn volgelingen. Toen de Sovjet-Unie nog bestond ontving de PLO volop financiële steun vanuit Moskou, maar daar bleef het niet bij. Er werden vanuit de USSR ook paramilitaire terreurtrainingen gegeven waaraan niet alleen de PLO deelnam, maar ook de Duitse terroristische organisatie RAF, het Franse Action Directe, de Italiaanse Rode Brigades en de Noord-Ierse IRA samen met het Interkerkelijke Vredesberaad van Mient Jan Faber dat tegen de plaatsing was van kernwapens in Nederland werden ze financieel aan het infuus gelegd en gevoed door Moskou. Wie zijn geschiedenis niet kent, kent zijn toekomst niet.

De Oekraïense president Zelensky was duidelijk. Hij was laaiend op Hamas en vergeleek Hamas met Rusland. Geheel ongelijk heeft Zelensky niet omdat ook Rusland het presteert om tegen het oorlogsrecht in, burgers doelbewust om het leven te brengen. Alleen veel media zijn nogal selectief waar het echt leed betreft. Rusland onderhoudt nauwe banden met Iran, Iran financiert Hamas, Rusland brengt geld in het laatje van Iran. Toch moet Rusland uitkijken dat wat Hamas flikt niet tegen Rusland zal keren omdat veel oligarchen en invloedrijke Russen van Joodse afkomst zijn, woonachtig of deels woonachtig zijn in Israël. Poetin heeft er een probleem bij.

De Europese Unie en haar actoren hadden nimmer, maar dan ook nimmer mogen inzetten op inspanningen tot het bereiken van iets  wat louter een fantasie is die gebaseerd is op wensdenken, de feitelijke geschiedenis ontkennend.

In gebieden waar de Arabische vertaling van Mein Kampf volledig geaccepteerd en wijd verspreid is en in de wetenschap dat na de Tweede Wereldoorlog hoge Nazi-officieren werden “ingehuurd” door de PLO en veelvuldig te vinden waren op het hoofdkwartier van deze Palestijnse “bevrijdingsorganisatie” PLO in Tunis, en er ideologische overlappingen zijn dan zou je toch mogen verwachten dat er in de internationale wereldgemeenschap toch lichtjes zouden moeten zijn gaan branden.

Niets is minder waar. Wegkijken, terroristen knuffelen en weer wegkijken. De beschikking hebben over harde informatie die de onmenselijkheid aantoont in het denken van de Palestijnse haatdragers maar er politiek niks mee willen doen is verwerpelijk.

De Palestijnen hebben dus louter en alleen terrorisme gebruikt om hun “eisen” kracht bij te zetten. Dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd en het zal niet veranderen zolang de Palestijnen niet onomwonden in daad de Staat Israël erkennen, de veiligheid daarvan garanderen voor zover de verantwoordelijkheid in hun handen ligt,en ze de eigenschap “beschaving” eigen maken. Of dat gebeurt is waarschijnlijk utopisch denken. Dat de media dit niet meenemen in hun verhalen en duidingen laat zien dat we bij veel media te maken hebben met volstrekt ongeschikte “mutanten”.

Hamas is op een democratische manier aan de macht gekomen in Gaza. Dat krijg je als je democratie geeft aan onderontwikkelde en door haat gedreven “mensen”.

Hamas kan rekenen op een zeer brede steun in Gaza. Dus een zeer breed en groot deel van de bevolking steunt terrorisme en de Jodenhaat.

Dat zegt wat over de aard en het denken van dit breed en groot deel, zo niet het grootste deel van de bevolking in Gaza.

Nu zult u misschien zeggen, “Peter,  van je laatste stuk over de terroristische moordpartijen van Hamas in Israël droop de diepe ongelimiteerde haat tegen Hamas”.  Mijn collega Jan Schils noemde mijn stuk terecht, respectievelijk hard, keihard en grof. Ik vond het een compliment. Het was mijn bedoeling ook om grof te zijn, met de “pen” vergelden van wat moreel volstrekt fout is. Ik neem er geen woord van terug. Het liefste had ik het nog explicieter neergeschreven en was hetgeen ik neerpende slechts een gemodereerde en gematigde  versie van wat ik in mijn hoofd had. Ik zeg wat ik (onderbouwd) denk. Dat kan bij tijd en wijlen bikkelhard en vlijmscherp zijn.  Daar hebben veel mensen moeite mee. Zeker mensen met een grote achterstand qua algemene c.q. intellectuele ontwikkeling, volgzame schapen en nog wat van die nutteloze figuren.  Dat is hun probleem en ik leg het probleem waar het thuishoort.  Van nature ken ik geen haat. Maar terrorisme kan ik niet verdragen.

Maar laten we terugkeren naar waar het feitelijk over gaat.  Antisemitisme komt voor in alle politieke gelederen. In mijn ogen heeft de Nederlandse oud-premier Dries van Agt (CDA) daar ook een handje van. Voetbalanalist Johan Derksen blijkt ook niet al te frisse opvattingen te hebben in relatie tot “Joden”, zo bleek afgelopen maandag bij een uitzending van Vandaag Inside. Hij kreeg trouwens direct lik op stuk van de Joods-Nederlandse columnist Leon de Winter die Derksen direct pareerde op X, het voormalige Twitter.

Tweet van Leon de Winter

Hij hekelde het halfstok hangen van “Joodse vlaggen” en het klakkeloos achter de Joodse gemeenschappen aan te lopen. Voor mij zouden de uitspraken van Derksen genoeg reden zijn om het contract met Derksen met Talpa te ontbinden. Dit is geen ophefmakende TV maken, daar is niks op tegen, dit is puur Jodenhaat spuien. Daarmee is niet gezegd dat hij op andere maatschappelijke thema’s ooit de spijker op zijn kop sloeg, maar niet zelden betrap ik Derksen op pure onwetendheid bijvoorbeeld inzake de werking van de Europese Instellingen waarbij hij ook maar wat uit zijn nek zit te zwetsen en mensen al dan niet bewust een valse voorstelling van zaken geeft. Blijf dan bij dat voetbal en bemoei je niet met andere thema’s waar je of geen verstand van hebt of waar je er ziekelijke opvattingen op nahoudt.

aboutaleb
Rotterdamse burgemeester Aboutaleb
Foto: Peter-Vincent Schuld

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft ook de norm van fatsoen scherp overschreden door te weigeren om uit solidariteit met de slachtoffers in Israël de Israëlische vlag uit te hangen, terwijl collega burgemeesters dit wel deden. Hij had als burgemeester al een grove fout begaan door afgelopen zaterdag, 7 oktober de politie niet bikkelhard te laten optreden tegen de feestende menigte bestaande uit veelal jongeren uit islamitische middens, de zogenaamde allahtonen,  die deden alsof ze de Palestijnse zaak bepleiten, terwijl het feitelijk niets meer was als een adhesiebetuiging aan Hamas. Dat valt in Nederland deels onder artikel 137 strafrecht. In tegenstelling tot België is de verheerlijking van terrorisme niet middels een wetsartikel strafbaar zoals door het CDA in 2016 middels een wetsvoorstel is bepleit. 

De amateurmaker van het beeld van het beeld dat j.l. zaterdag op X (Twitter) verscheen in onder andere een tweet van Roel Abraham, maakt al dan niet intentioneel duidelijk dat het terrorisme wordt gevierd. Daarmee heeft de maker het doel getroffen, namelijk het tonen van barbarij.

Tweet met daarin een foto waarin de maker heel duidelijk weergeeft wat hoe de moordpartijen gevierd werden in Rotterdam.
Tweet: © Roel Abraham

Toch kunnen dit soort feesten ter verheerlijking van terrorisme wel worden aangepakt op grond van artikel 131 Wetboek van Strafrecht, waarin opruiing strafbaar is gesteld. De politie had ambtshalve kunnen ingrijpen, maar ook de burgemeesters van de steden waaronder Rotterdam hadden kunnen ingrijpen met artikel 131 in de hand. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze bevoegdheid middels een gerechtelijke uitspraak toegekend. 

We gaan naar een thesis van M.J.J. Janssens die te vinden is op de website van de Open Universiteit waarbij Janssens een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens citeert: “Het EHRM oordeelde vanaf 1999 dat het essentieel was dat de uiting aanzet tot geweld, gewapend verzet of een opstand, waarbij dat aanzetten tot haat ook kan blijken uit de strekking van de uiting. Vanaf 2009 (Leroy v. Frankrijk) overweegt het EHRM echter dat ook de verheerlijking van terrorisme en dodelijk geweld een legitieme inbreuk op de vrijheid van meningsuiting kan toestaan. Dat hangt dan wel samen met binnenlandse spanningen waar de uiting invloed op kan hebben.”

Maar Janssens gaat in de thesis vierkant onderuit als deze concludeert “In Nederland is door de stabiele politieke situatie amper ruimte om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Het wetsvoorstel vormt daarom een te grote inperking op de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in artikel 10 EVRM”. De politieke situatie in Nederland is niet stabiel. Er is een aanhoudende terreurdreiging en er zijn  tal van terroristische feiten gepleegd binnen de Europese Unie en ook daarbuiten. 

Janssens is zelfs de feesten vergeten die werden georganiseerd na het plaatsvinden van de aanslagen van 9/11. Weer iemand die historische boutjes, schroefjes, moertjes en nippeltjes mist. Nederland is integraal onderdeel van de Europese Unie, weliswaar met een autonome rechtsorde die niet los gezien kan worden van de gezamenlijke rechtsorde die we in Europa vervatten in het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid plus de samenwerkingen tussen politie en justitie binnen de EU die zijn vormgegeven middels  Europol en Eurojust. Janssens slaat dus echt de plank gigantisch mis.

Via de driehoek van burgemeester, politie en de hoofdofficier van Justitie had nog een steviger signaal afgegeven kunnen worden, door na de aanslagen in Israël feestende lieden stuk voor stuk aan te houden, vast te houden en hun middelen die zij aanwendden om uiting te geven aan hun feest ter verheerlijking van terrorisme, in beslag te nemen. Dat had in deze kunnen resulteren tot het verbeurdverklaren van auto’s, scooters en andere zaken zoals mobiele telefoons e.d. Daar tref je dit soort lieden hard mee.

De juridische middelen zijn er wel, maar als er geen politieke moed is bij een burgemeester zoals Aboutaleb dan hebben we een probleem. Aboutaleb is in deze een probleem voor de handhaving van de rechtsorde. De demarches van Aboutaleb hebben geleid tot woedende reacties van o.a. Leefbaar Rotterdam en de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad. Aboutaleb, je moest je diep schamen.

Amsterdam maakt het nog bonter. Burgemeester Halsema geeft tegen beargumenteerd advies in, toestemming voor een pro Palestijnse demonstratie komende zondag  die trekt door de oude Joodse buurt in Amsterdam en eindigt op het Jonas Daniël Meijerplein. Juist de ijkpunten van de Jodenvervolging waaraan het Amsterdamse gemeentelijk apparaat volop medewerking verleende in de oorlogsjaren. als je als organisatie deze route kiest, dan kies je bewust voor het kwetsen van de Joodse gemeenschap en het bagatelliseren van de Holocaust. Halsema, rot op! Je moet je diep schamen.

Tweet van Geert Wilders waarin hij een live-opname toont van een deelnemers van het feest ter ere van de terreurdaden van Hamas in Rotterdam, waarbij de maker exact in beeld weet te brengen wat de feiten zijn en het denken weet weer te geven onder een aanzienlijk deel van de islamitische jongeren in Nederland
Tweet:© Geert Wilders

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft het morele gelijk volstrekt aan zijn zijde toen hij tweette dat feestvierende haatzaaiers van vreemde origine uitgezet zouden moeten worden. Wat moet je met dat tuig in Europa? Niks! De man krijgt ook alleen maar haat en bedreigingen te verwerken in een wereld waarin waanzin voorrang krijgt op gezond verstand.

De huidige minister van justitie en lijsttrekker voor de VVD voor de komende verkiezingen laat er ook geen misverstand over bestaan. Zij benadrukt het leed dat de Israëlische bevolking middels terrorisme is aangedaan en laat dit feit voortdurend voorop staan. Zij weet hoofdzaak van een vermeende bijzaak zeer goed te onderscheiden en lijkt in alle opzichten de meest geschikte kandidaat om premier van Nederland te worden.

Tweet van Wierd Duk met fragment uit een TV-interview met een geïmporteerde islamitische vrouw met hoofddoek in Hambug
Tweet: © Wierd Duk, TV-fragment: © NDR

Op de Duitse televisiezender NDR geeft een Islamitische import-vrouw aan dat ze de aanslagen op Israëlische burgers gevierd hebben en dat de moordpartijen haar instemming hebben. Journalist Wierd Duk maakte ons nog even attent op de feiten. Wat hebben we toch in Europa binnengehaald? Maar kunnen we dit soort lui er ook weer uittrappen?

Mensen die terrorisme bagatelliseren en steunen. Je hebt er alleen maar narigheid van. Misschien helpen mijn geschreven woorden in het publieke debat om een bijdrage te leveren aan het ons in Europa te kunnen ontdoen van dit soort walgelijke lieden.

De weerzinwekkende reacties van voornamelijk leden van GroenLinks die zich verbolgen voelen over het feit dat Frans Timmermans en Jesse Klaver voor één keer de spijker op de kop sloegen door onomwonden te stellen dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen en dus de vermeende Palestijnse kwestie niet als leidend beschouwen, geeft aan wat voor bende weerzinwekkende idioten met dubbele agenda’s qua medemenselijkheid de partij GroenLinks heeft. Wat GroenLinks andere partijen verwijt draagt zijzelf in zich mee, namelijk onmenselijk extremisme. Waarvan akte en gelieve daar rekening mee te houden bij de verkiezingen in Nederland op 22 november a.s.

Het antwoord van het Israëlisch leger op de terreurdaden van Hamas van j.l. zaterdag heeft de naam Operatie Swords of Iron (Zwaarden van IJzer) gekregen
Beeld: © IDF

Nu lijken de terreurdaden van Hamas en het Israëlisch antwoord, waarvan we het strafste bij lange na nog niet gezien hebben, ook op scholen voor tweespalt onder de leerlingen te zorgen. Wat hebben we in hemelsnaam in Nederland en Europa binnen gehaald en wat voor opvoeding hebben die jongeren gekregen? Moeten we het echt aan de leerkrachten overlaten om feitelijk te duiden wat juist en onjuist is? De meeste leerkrachten weten het zelf niet eens. Ik vrees voor indoctrinatie en zogenaamde inhoudelijk en historisch onjuiste duidingen. Ter verduidelijking, als “mensen”  onze basale Europese gemeenschappelijke waarden niet delen, dan is daar de buitengrens van de Europese Unie. Opzouten en nooit meer terugkomen.

Enfin, Israël heeft zicht terecht en noodzakelijkerwijs als doel gesteld Hamas te vernietigen. Pikant detail is dat Hamas volgens de Palestijnse Autoriteit er ook innige contacten op nahoudt met Jordanië. Voor alle duidelijkheid: Hamas en de Palestijnse Autoriteit die geen zeggenschap heeft in Gaza, zijn eveneens gezworen vijanden.

Met conclusie:

Een dier dat lijdt laat je inslapen, een terrorist maak je af!