Timmermans en consorten opgelet: Kwallen vormen ook biomassa :-) !

0
Aangespoelde dode kwal op het strand bij La Marina, Spanje. Het betreft organisch materiaal en in principe dus geschikt om via biovergisters om te zetten in methaan was valselijk ook wel "groen gas" genoemd wordt Foto: Christel Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Er is maar één echte Europese Commissaris voor Energie en dat is niet Frans Timmermans, alias de “klimaat-tiran”, maar de uit Estland afkomstige schone dame genaamd Kadri Simson. 

De enige echte Europees commissaris voor Energie, de Estlandse Kadri Simson
Foto: © Europese Commissie


Ondanks dat zij overal naar toe reist om haar werk uit te oefenen wordt zij overschaduwd door het Limburgs alfamannetje Timmermans. Talloze dossiers over zaken inzake energie passeren in de media waarbij niet de verantwoordelijke Europees Commissaris, mevrouw Kadri Simson aan het woord komt, die van origine wat realistischer in de wereld van energie staat, maar wel Timmermans.

Europees commissaris voor Landbouw , de Poolse Janusz Wojciechowski
Foto: © Europese Commissie

Het kan natuurlijk niet anders dan dit spanningen geeft tussen de commissarissen onderling. Het is geen geheim dat Europees Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski zich kapot ergert aan het feit dat ook op landbouwgebied Timmermans zijn  “collega bevoegd voor landbouw” voortdurend voor de voeten loopt. Qua persoonlijke verhoudingen is de huidige Europese Commissie geen vriendenclub. Er wordt achter de schermen wat gevloekt en getierd. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen mag de ruzies telkens weer sussen, maar hoe lang trekt “Ushi” het nog? In feite is Von der Leyen, helaas een wat zwakkere leider die het tot nog toe niet aangedurfd heeft om Timmermans terug in zijn hok te sturen. Honden hebben een baas, Frans Timmermans ook. Het baasje voedt de honden op, niet omgekeerd.

De grote snavel van de Maribu, gefotografeerd op Mount Kenya, Kenia
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Met de “grote snavel” van Timmermans vertoont deze man in kwestie, als we het toch over biodiversiteit hebben toch ook wat overeenkomsten met de maribu wiens snavel groter is dat de grijze massa.  Timmermans heeft er een handje om bij voortduring anderen voor de voeten te lopen en te schofferen. Timmermans beseft het wellicht niet, maar de man wordt onder de Europese bevolking intussen diep veracht, als we de sociale media lezen. Maar Timmermans lijkt zo het zich laat aanzien, te zelfingenomen, te narcistisch en te arrogant om zijn eigen stalinistisch karakter onder ogen te zien. Dit brengt alleen maar ellende.

Zicht op het Friese Holwerd vanaf de Waddenzee met rechts op de achtergrond windmolens en biovergisters.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Nu de Nederlandse regering heeft besloten om fiks te snijden in het klimaatfonds ten gunste van defensie en de ouderen die een AOW-tje hebben, zal Timmermans mogelijkerwijs zijn eigen testikels wel kunnen opvreten. Eindelijk geeft Nederland ten dele tegengas. Dat was hard nodig omdat onze veiligheid in het geding is en je de mensen die onze samenleving hebben opgebouwd niet in de kou kunt laten staan. De ouderen dreigden de rekening gepresenteerd te krijgen van klimaathysterie en een onaanvaardbare inflatie.

Knop van de verwarming, mag u verduveld nog zelf uitmaken of u op gas uw huis verwarmt ja of nee? Foto: © Christel Dubos / Schuld

Toch kwam Nederlandse minister Hugo de Jonge op het onzalige idee om Nederlandse huishoudens die een nieuwe CV-ketel willen installeren vanaf 2025 te verplichten om een hybride-ketel aan te schaffen en te laten installeren. Gaat mijnheer De Jonge het ook allemaal betalen? Deze grappenmakerij is veel te duur. Maar De Jonge liegt dat hij barst als hij zegt dat dit is om het gasverbruik te verminderen. De Jonge kan niet weten hoe de relaties met Rusland in 2025 zullen zijn en kan evenmin weten of we de productie van “nieuw gas” dus methaan, alias biogas fiks hebben weten op te schroeven. Waarom liegt De Jonge en maakt hij misbruik van de situatie inzake Rusland? Nederland heeft verzaakt zijn harde vetorecht te gebruiken bij Europese klimaatwetgeving. Iedereen met een beetje gevoel voor realisme en enig werkend verstand weet dat de verplichtingen waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft nimmer haalbaar zijn zonder enorme lastenverzwaringen voor de burger. Met deze maatregel probeert Nederland eveneens te voldoen aan haar wettelijke Europese verplichtingen die mede door klimaat-potentaat Timmermans zijn voorgesteld en in stemming zijn gebracht. In goed politiek en juridisch vakjargon heet dat gewoon “onbehoorlijk bestuur”. Het is feitelijk niets meer en niets minder een maatregel om Nederland statistisch c.q. rekenkundig te laten voldoen aan onhaalbare verplichtingen waarmee Nederland zelf akkoord is gegaan. Maar Hugo de Jonge staat inmiddels niet echt bekend om zijn politiek oprecht en eerlijk karakter. Over zijn eventuele geopolitieke kennis is niet veel geweten, maar veel verwacht ik er niet van.

Een mondkapje, illegaal geparkeerd c.q. illegaal gedumpt in Benijofar, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dat zagen we al bij de mondkapjesdeal toen meneer nog minister van Volksgezondheid was. Het enige voordeel bij dit nadeel is dat er met de aanschaf van de mondkapjes door de overheid en burgers een enorme afvalberg is ontstaan. Het enige dat hier positief aan is, is dat mondkapjes te verbranden zijn in de afvalovens, tegenwoordig waste-to-energy centrales geheten. Het jammerlijke is dat de Nederlandse minister Hugo de Jonge voortdurend politiek gezien langs de gele streep parkeert, ook betrapt wordt, maar overal mee wegkomt.

Zo ziet het grootste deel van Nederland mevrouw Sigrid Kaag, D66 minister van Financiën en door zanger Gerard Joling bestempeld als “heks” Foto werd gemaakt in Kodzko, Polen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Sigrid Kaag, alias “de heks” en heffingen op vliegen en kerosine
De Nederlandse zanger Gerard Joling stak zijn walging voor Sigrid Kaag niet onder stoelen of banken en noemde haar een heks. De vele dossiers waarin Kaag een discutabele rol speelt stapelen zich op. Op klimaat- en milieugebied spande zij weer de kroon door een vliegtaks in te voeren die de vliegtickets naast de verhoging wegens hoge brandstofprijzen de lucht in doen laten schieten. De vliegtaks is een doodordinaire belastingmaatregel. Niet meer dan dat Maar de strapatsen van de minister, die allang bij het politiek brandbaar grofvuil gezet had moeten worden, spreekt over een nieuwe bestuurscultuur maar madam gaat gewoon op de oude voet verder. Haagse kringen vertellen ons dat zij niet blij is dat er gesneden wordt in het klimaatfonds, haar partijgenoot Rob Jetten, minister van klimaat evenmin. Maar hun partij D66 heeft electoraal gezien volgens de peilingen steeds minder aanhang en dus is het draagvlak binnen de samenleving ook als smeltende sneeuw aan het verdwijnen. Misschien is de opwarming van de aarde toch nog ergens goed voor. De Nederlandse bevolking kan Kaag echt niet meer rieken of zien, misschien nog wel in een grotere mate dan huidig premier Mark Rutte die een schaakspel speelt ondanks of vanwege de druk die hij vanuit het CDA en D66 ervaart.

Tankwagen van de Vietnam Air Petrol Company op het internationale vliegveld van Hanoi, Vietnam
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De hele wereld van “deugmens” staat in brand als bedrijven of particulieren aan legale of illegale belastingontwijking doen. De hypocrisie ten top als we zien hoe de hele wereld van de “deugmens” zwijgt als overheden internationale verdragen ter voorkoming van bepaalde belastingheffingen proberen te ontwijken om poen binnen te kunnen rijven. En dat is wat hier nu aan de hand is. In 1944 werd het internationaal Verdrag van Chicago gesloten (met kracht van wet!!) gesloten ook wel het  het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart. Het verdrag vormde de grondslag van de VN-organisatie voor de Internationale Burgerluchtvaart ICAO. Artikel 24 van dat dat verdrag bepaalt dat er geen belasting noch accijnzen geheven mogen worden over de kerosine die nog aan boord is bij landing en de getankte kerosine, dat geldt ook voor onderdelen en smeermiddelen. Maar hoe zit het dan met de binnenlandse vluchten en wat betreft Europa met de interne markt, de vluchten binnen het EU gebied, In 2003 is er een Europese richtlijn aangenomen die het mogelijk maakt om belastingen te heffen. Maar het is er niet van gekomen. Met het Fit for 55 plan van “klimaat-potentaat” Frans Timmermans is het idee voor een kerosinebelasting weer van stal gehaald. Dus absolute soevereiniteit zoals velen voor landen bepleiten, en absolute soevereiniteit van de Europese Unie kan wel eens haaks staan op internationale wetgeving met een bindend karakter op grond van het Verdrag der Verdragen, genaamd het Verdrag van Wenen.

De vlag van de Internationale Civil Aviation Organization ICAO, een VN-lichaam
Beeld © ICAO/VN

Timmermans en de zijnen vinden het taxfree tanken door de burgerluchtvaart niet meer passen in het milieubewuste tijdperk waarin zij menen dat de CO2 uitstoot moet worden teruggebracht. Het is niets meer en niets minder dan een ordinaire belastingmaatregel die de kosten voor de toch al getergde luchtvaart omhoog jagen en dus de tickets duurder maken. Als we daarop de vliegtaks tellen die onder andere door minister Kaag van Financiën zo omarmd wordt, is het de consument die het kostenplaatje krijgt af te rekenen en derhalve nog meer geld van zijn of haar toch al inflatie onderhevig inkomen aan de staat moet afstaan. Het gaat dus om een ideologische geïnspireerde belasting zoals vermogenstaks en dat soort van “misselijke grappen”. Niets, maar dan ook niet garandeert dat de gegenereerde inkomsten via nuttige besteding ten gunste komt van de onderhand kaal geplukte burger. We zien in Europa min of meer een stiekeme en dubieuze “staatsgreep” van links zonder dat er een maatschappelijk draagvlak voor is met Timmermans voorop als de leider van de oud-linkse coup. Hier is Europa niet voor bedoeld. Europa is niet bedoeld om de burger af te knijpen maar om het leven van de burger vrijer en makkelijke te maken met meer welvaart.  In een tijd waarin traditionele stemmers op links zich sinds de coronacrisis zich in de steek gelaten voelen ontstaat de vraag of het oud-links of noem het nieuw communistisch geen gevaar is voor de Europese Unie en uiteindelijk de grondvesten van Europa aantast als bijtend zuur.

Uit welke hoek komt de politieke harde wind?

Uit welke politieke richting komen de harde politieke winden? Op de foto: Verkeersbord dat waarschuwt voor harde windvlagen nabij Alicante, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De tijd van de verschillende politieke zuilen is aan het vervagen en wordt vervangen door 5 categorieën, sprookjesdenkers, doemdenkers, extremisten en realisten en vrije denkers. Timmermans behoort naar mijn mening tot de extremistische categorie, die de grondslagen van de democratische rechtsstaat aan zijn aars veegt ten gunste van zijn dogma’s. Hij walst over wat burgers denken en voelen en heeft geen greintje respect voor de mening van een ander. Zijn wil is wet, laat dat nou net het kenmerk zijn van een (potentieel) autocratische tiran.

Propaganda voor de EU Repower plannen van de Europese Commissie, die vrijwel direct in de hoofdsteden van de lidstaten werden afgeschoten
Beeld: © Europese Commissie


Zijn plannen om 300 miljard van het corona-herstelfonds te gebruiken om van het Russische gas af te komen en Europa verder “te vergroenen” is daar een exponent van. Opnieuw kreeg Timmermans direct politieke harde en mis te verstande vuistslagen in het gezicht van de regeringen van de diverse lidstaten die ook wel beseffen dat Timmermans een drammer is. Afgelopen woensdag werd door Ursula von der Leyen het EU Repower plan voorgesteld om van het Russisch gas af te komen. Het werd met een hoop bombarie in Brussel gepresenteerd en vervolgens binnen enkele uren afgeschoten, gebombardeerd en getorpedeerd.

Olie- en gasterminal in de haven van Odessa, Oekraïne
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hoe zeer de Europese Unie en Rusland elkaar niet lief hebben op het moment, er komt een periode aan waarin de banden met Rusland hersteld zullen moeten gaan worden. Getroffen Europese landen hebben zich na de oorlog ook verzoend met het Duitsland. Dat zal ooit ook het geval zijn met Rusland en Oekraïne. Oekraïne speelt hoe we het ook wenden of keren economisch gezien qua doorvoerland ook een cruciale rol in het transport van aardgas. Nu even niet. Nu kan het gewoon niet. Maar kijk over de enorm verdrietige en zinloze oorlog heen.

Afvalhout, dus biomassa, vrijgekomen na bomenkap lang de Ring van Antwerpen gedurende de aanleg van de Oosterweelverbinding
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voor nu moeten we even sturen om voldoende aardgas binnen te halen voor onze energievoorziening. Onze energievoorziening mag niet stil vallen. Het lijkt er op dat een van de politieke vuistslagen in het gezicht van Timmermans een hersencel in zijn knoest aan het werk heeft gezet. Biomassa. Ja, perfect idee, zowel qua productie van nieuw geproduceerd methaan door biovergisting als wel door stook van o.a. droge biomassa in bestaande afvalverbrandingscentrales en kolencentrales. In een komend verhaal leest u er veel meer over.

Ik durf erom te wedden dat veel lezers uit de milieuhoek mij een kwal vinden nu ik het beestje bij de naam noem. Zo vind ik diverse bestuurders en politici kwallen van mensen. Maar troost u met de gedachte…. een dooie “kwal” en dat geldt ook voor mij, is ook biomassa. Ieder mens heeft een ontbindende factor na zijn dood, ontbinden is niet voorbehouden aan contracten, het is maar dat u het weet.