Timmermans zijn kantelpolitiek inzake landbouw krijgt keihard “NEIN!”

0
Gekantelde mestwagen aan een tractor in het Friese landschap, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Jan Schils

Brussel – Vicevoorzitter van de Europese Commissie annex klimaatpaus Frans Timmermans blijft als een echte fanatieke dieprode vakbondsleider doordrammen om iedereen, die ook maar enige kritiek heeft op zijn eigengereide ageren ten gunste de door hem zelf uitgevonden Green Deal, te schofferen. De Green Deal moet Europa tegen 2050 verlossen van het schadelijke CO2 en Timmermans doet er alles aan om iedereen zijn troetelkind door de strot te duwen. Wat voor prijskaartje er hangt aan dit rood-groene stokpaardje, weet geen hond. Zelfs Frans niet, laat staan zijn bazin en Commissievoorzitter Ursula (Von der Leyen). Maar dat het financiële plaatje in enkele duizenden miljarden euro loopt, is iedereen duidelijk. De klimaatpaus zelf blijft zich – overtuigd van zijn gelijk – onverbiddelijk achter zijn plannen opstellen.

Metaforische foto van urinerend rund dat die symboliseert hoe er in veel kringen over het beleid en gedrag van Frans Timmermans gedacht wordt. Foto werd gemaakt op het eiland Ameland, Friesland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Kotsbeu

Enkele maanden geleden kreeg Timmermans het al aan de stok met de Duitse landbouwminister Julia Klöckner en de meeste andere EU-landbouwministers. Deze keer is de Duitse politica (tijdens de zopas in Portugal gehouden informele ministerraad van landbouw) nog scherper voor de nummer 2 van de Commissie. Ze beschuldigt Timmermans er ronduit van met zijn onverminderd “activistische opstelling” een definitief-, d.w.z. formeel akkoord tussen de lidstaten over het te hervormen EU-landbouwbeleid (GLB) in gevaar te brengen. De meeste EU-ministers zijn het irritante en hautaine optreden van Timmermans kotsbeu, eigenlijk meer dan dat. Er worden informeel zelfs ideeën geopperd om “onze” Nederlandse troef in de Commissie botweg te vervangen of hem te verbieden nog langer op de stoel van de echte Europese landbouwcommissaris, de Pool Wojchiekowski, te gaan zitten. Dat is Timmermans eerder al duidelijk gemaakt, maar hij blijft doen of zijn neus bloedt en zet zijn Poolse collega herhaaldelijk voor schut door tijdens de landbouwonderhandelingen met de Raad en het Parlement steeds het voortouw te nemen en haantje de voorste te spelen. Dit tot grote ergernis van verschillende EU-ministers en Europarlementsleden. Zij eisen steeds luider dat Timmermans hen niet langer hindert met zijn arrogante gedrag om in alle rust hun rol van wetgever te kunnen spelen, waartegen Frans oppositie blijft voeren. “Timmermans deelt zich zelf teveel macht toe. Zijn optreden schaadt niet alleen de landbouw maar is ook een gevaar voor de boeren in Europa, waarvan hij het aantal en hun grond wil halveren”, oordeelt een Duitse diplomaat, die eraan toevoegt dat Frans in snel tempo het vertrouwen in hem aan het verliezen is en ook het vertrouwen in de Commissie als onafhankelijke scheidsrechter tussen de lidstaten op het spel zet. Opmerkelijk in het hele verhaal is dat de Nederlandse minister van landbouw Carola Schouten het = door te zwijgen – voor haar landgenoot Timmermans opkwam. Een van haar medialakeien mocht de kastanjes voor haar uit het vuur halen en kwam de Duitse landbouwminister “corrigeren” met een door en door onnozele en ontwijkende opmerking dat bij zijn weten niet Duitsland maar Portugal de EU momenteel voorzit… Ooit dommere ambtenarenpraat gehoord? Timmermans ligt intussen van verschillend kanten onder vuur. Wat hem vooral wordt verweten is dat hij de basis waarop het nieuwe EU-landbouwbeleid is gebaseerd met zijn bulldozergedrag onderuit probeert te halen en iedereen voor gek verklaart die wil vasthouden aan een landbouwbeleid, dat hij als achterhaald beschouwt. De fundamenten voor het nieuwe landbouwbeleid na 2022 werden in 2018 gelegd door de vorige Commissie en Timmermans doet wat toen werd afgesproken bij wijze van spreken af als middeleeuws…

Scharrelvarkens bij een boerderij in De Bilt Utrecht, Nederland. Blijft Timmermans ook ongewenst het “varken” uithangen?
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Boerenbedrog

Timmermans kwam in 2019-2020 met zijn Green Deal op de proppen en dank zij een grootscheepse propagandacampagne en de steun van de rode en groene partijen en dito media, werd dit project zowat heilig verklaard en bezongen als het wapen dat de klimaatverandering tot stoppen zal brengen, wat de grootste nonsens en tegelijk een ongeëvenaard boerenbedrog betekent. Klimaatveranderingen hebben zich zolang de aarde bestaat voorgedaan en het is niet omdat een rode klimaatpaus daarin verandering wil brengen, dat dit ook zal gebeuren. Timmermans is zo fanatiek bezig dat hij een eigen voedselprogramma (FtF) heeft toegevoegd om zijn levenswerk tot een succes te maken, maar heel wat wetenschappers hebben al laten weten dat deze strategie de doodsteel zal betekenen voor de landbouw en de voedselvoorziening in de wereld, die door massaal land uit productie te nemen op dramatische wijze zal dalen. Maar Timmermans en zijn enge kring van nog engere directe medewerkers (onder wie de gebuisde P.v.d.A. voorzitter Samsom)  willen van geen wijken weten. Blufpoker en het belachelijk maken van tegenstanders van hun megalomane klimaatplannen zijn daarbij de wapens. Wetenschappers die ingaan tegen stroming-Timmermans komen bij de Commissie in het verdoemhoekje.

Verse en frisse mango’s te koop In Almada Portugal, frisser, dan de “onfrisse” methodes van Timmermans
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Desnoods  chantage

Ook chantage bleek Frans in het verleden niet vreemd. Hij uitte ooit zelfs dreigementen de voorstellen voor het te vernieuwen EU-landbouwbeleid te zullen intrekken , waartoe hij helemaal niet bevoegd is. Toen de EU-landbouwministers en zelfs Ursula hem teruggefloten, was Frans wel verplicht zijn keutel in te trekken. Maar toch heeft hij zijn lesje niet geleerd. Want bij het overleg tussen Raad. Parlement en Commissie probeert hij zijn oorspronkelijke plannen er toch op een verkapte manier erdoor te drukken met als enige resultaat steeds meer ergernis bij zijn gesprekspartners en de landbouwsector. Dit laatste leidde onlangs tot het afbreken van de landbouwonderhandelingen om op die manier een afkoelingsperiode in te bouwen. Einde juni worden de onderhandelingen weer hervat en het Portugese voorzitterschap van de EU is er alles aan gelegen ze met een succes af te ronden.