U gaat stemmen, dus zet een stem op: Over treuren, zeuren en de Vrijstaat Urk

0
Op de foto, Peter-Vincent Schuld, Hoofdredacteur, beeldredacteur en fotojournalist bij Facts Found, in discussie op een terras in zijn woonplaats Javea foto: Christel Dubos/Schuld

U gaat stemmen, dus zet een stem op: Over treuren, zeuren en de prachtige Vrijstaat Urk

door Peter-Vincent Schuld

Ja, ja Nederland, u mag vandaag, 20 maart, gaan stemmen. Ik mag het niet. Waarom? Omdat ik niet in Nederland woon en het Iberisch schiereiland geen provincie noch een kolonie is van het Koninkrijk der Nederlanden. Nee het was omgekeerd, ooit zaten de Spanjaarden in Nederland en hadden we een 80-jarige oorlog. We zingen nog steeds “De Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd” in ons het Nederlandse Wilhelmus. Nu kan ik u daarop meedelen dat de Spaanse Koning Felipe deze steunbetuiging erg waardeert en doet u dan ook via deze weg de hartelijke groeten.
.
Maar terug naar de Statenverkiezingen. U mag kiezen…maar gaat u kiezen? Ik hoop het wel, want het spul dat u morgen kiest, kiest op 22 mei a.s. namens u de samenstelling van de Eerste Kamer. Een instellingen die de grondlegger van het liberalisme in Nederland, Thorbecke, al beschouwde als overbodig en elitair. Ja in die tijden werd er al over het elitaire gedrag in het landsbestuur gesproken. Is er wat veranderd? Misschien qua vorm en inhoud. De staats- en bewindslieden van nu spreken een stuk minder bekakt dan ruim een eeuw terug, maar alles draait nog steeds om het concentreren van de bestuurlijke macht.
.
In artistieke wereld zoals de literatuur en de beeldende kunsten spreken we altijd vol lof over vernieuwing. Van kunstenaars en schrijvers wordt verwacht dat ze tegen heilige huisjes trappen. Niet zelden ontvangen ze daar ook nog onderscheidingen voor. Niet dat ze altijd daadwerkelijk tegen heilige huisjes trappen. Soms is een artistieke schijnbeweging al voldoende om “onderscheidend” te zijn.
.
Hoe anders is dat in de politiek. In deze middens is het “not done” om tegen de gevestigde orde te ageren. Demonisering en het misbruiken van het woord “racist’ zijn de eerste effectieve wapens der politieke infanterie. Strategisch snijdt het geen hout, inhoudelijk snijdt het geen hout.
.
Het heeft louter tot doel om “blunt force trauma:” te veroorzaken bij de politieke opponenten Er wordt met spreekwoordelijk  zoutzuur in de gezichten van politieke tegenstrevers gesmeten, om het politieke aangezicht zodanig te verminken dat er een natuurlijke afkeer zou ontstaan.
.
Maar de kiezer is niet gek. Op een zeker moment heeft iedereen het spelletje door. De gevestigde politieke partijen verwijten de het FvD en de PVV ongenuanceerd te zijn, maar moeten we niet de vraag stellen of het wegzetten en “framen” van politici met andere gedachten waartegen geen goede argumenten in te brengen zijn, ook een ongenuanceerd karakter heeft?
De mensen die het FvD en de PVV zouden prefereren zouden laag opgeleid zijn en een VVD-politicus genaamd Bart Schopman uit Lelystad ( een neo-ruraal gehucht waar ik nog niet dood gevonden wil worden) meende te moeten stellen dat de stemmers op deze partijen geen of juist een laag IQ zouden hebben. Excuseer? Over haatzaaierij gesproken.
Iedereen dient zonder morele hypothekering te kunnen gaan stemmen.
Dan hebben we die tante in Amsterdam. U weet wel, mevrouw Femke Halsema, die als zij spreekt net lijkt op een bekakt knaagdier met volle wangzakken en een knellend kunstgebit. Maar zelfs zo’n diertje kan een lief karakter hebben, ik heb geen vooroordeel.
.
Femke Halsema stelt niet geïnterviewd te willen worden door Johan Derksen of Robert Jensen. Is dit bij gebrek aan argumenten of is haar voorgestane “inclusieve samenleving” toch niet zo inclusief als je tot een andere kritische gezindte behoort? Meten met twee maten mevrouw Halsema? Ik daag u uit voor een goed, eerlijk en inhoudelijk interview
want ik wil heel erg graag antwoord hebben op een aantal prangende vragen die ik met u in een rustige en serene setting wil bespreken. Nee, ik maak mijn vragen niet voorafgaandelijk kenbaar want ingestudeerde toneelstukjes, daar heb ik een broertje dood aan. Misschien bent u wel een heel lief mens met wat opvattingen die niet met de realiteit overeenkomen en nee mijn vragen gaan niet alleen over migranten en het klimaat en ook niet alleen over die salafistische school bij jullie in de stad.
.
Kent u trouwens dat verhaal van die salafist die bij een wapenwinkel komt?  De salafist vraagt aan de wapenhandelaar; “Heeft u pistolen?” “Nee” zegt de wapenhandelaar, “die heb ik niet”. Vraagt de salafist aan de wapenhandelaar; “heeft u messen?. Opnieuw antwoordt de wapenhandelaar ontkennend. De salafist probeert het nog eens en vraagt “Heeft u handgranaten?”, Opnieuw is het antwoord “Nee” van de wapenhandelaar. Gedesillusioneerd vraagt de salafist met een Arabisch accent “Menier, heeft u iets tegen salafisten?” Waarop de wapenhandelaar heel vrolijk antwoordt.. “Ja hoor, pistolen, messen, handgranaten”.
.
Nu zullen er vast en zeker mensen zijn die deze grap ongepast vinden na het bloedbad in Christchurch. Zo zij het. Jammer dan. Humor is een manier om te overleven in onzekere en warrige tijden. Ik krijg bij de berichtgeving over Christchurch onderhand een beetje een nare smaak in mijn mond. Op het Afrikaanse continent, onder andere in Nigeria sterven dagelijks ontelbare mensen ten gevolge van islamitisch geweld dat gericht is tegen christenen. Berichtgeving zie ik amper of niet terug in het nieuws. Tellen deze mensen niet.
Zijn ze niet belangrijk omdat het maar ergens in Afrika is? Tellen ze niet omdat het “maar zwarte mensen zijn, en dus zijn ze niet belangrijk?”. Bemerk ik hier nu een stuk racisme bij de main stream media? Bemerk ik hier meten met twee maten?  Een dubbele moraal? Of is het omdat er op de locaties waar de moorden worden begaan geen direct toegang is tot Twitter en Facebook en er niet direct satellietwagens en cameraploegen op afgestuurd kunnen worden?  Per saldo vallen er meer doden door islamitisch geïnspireerd geweld en terrorisme dan uit afkeer tegen de islam.
.
Als er vanuit een religie haat tegen de westerse samenleving wordt gepredikt of wordt nagestreefd, dan kan er wel eens iemand opstaan die het beu is en met gelijke munt terugslaat. Niet goed te praten maar het is een logische optelsom.
.
Los van het morele c.q. immorele aspect van de feiten in Christchurch, vanuit psychologisch oogpunt kan kwaadheid over het massaal islamitisch geïnspireerd geweld verklaard worden en leiden helaas tot dit soort van excessen.
.
We moeten echt goed aan introspectie doen of we als westerse samenlevingen geen strengere antwoorden moeten hebben op islamitisch gedachtegoed dat de vrije samenleving afwijst in woord en daad. Met allerlei emo-acties voorkom je geen nodeloos en afkeurenswaardig tegengeweld, wel door na te denken en door realistisch er naar te handelen.
.
Integratie en assimilatie in de vrije westerse samenleving moet uit de mensen zelf komen die een nieuwe leefomgeving betreden met andere normen, waarden en zeden.
Is ook een vorm van respect. Heb je dat respect niet dan kunnen er excessen voorvallen zoals deze in Christchurch. Klinkt hard, maar ik zit hier niet om fluwelen woorden te schrijven jegens een gefaalde ideologie van de maakbare samenleving. PvdA-corryfee en Europees Commissaris Timmermans mag nog zo fulmineren tegen Thierry Baudet van het Forum voor Democratie en Timmermans mag nog zo schreeuwen dat immigratie-kritiek leidt tot haat en situaties zoals in Christchurch maar Timmermans negeert willens en wetens de realiteit houdende dat er onoverbrugbare verschillen zijn tussen een extreem-conservatieve religie annex ideologie en de vrije en de steeds meer seculier wordende samenleving die haar kracht niet alleen ontleent aan duizenden jaren oude woorden, maar eerder kracht put uit kennis en kunde.
.
Een samenleving die waarde hecht aan haar geschiedenis en de daarmee samenhangende identiteit. Een samenleving die niet zit te wachten op een Albert Heijn en een Achmed Heijn naast elkaar, of een AbDelHaize in België. Een bevolking die niet zit te wachten op een
Hal-Aldi.
Ook positieve discriminatie helpt niet. OK, ik probeer het. “Gezocht, internetchauffeur, rijbewijs niet vereist”, en de Firma  Storm zoekt een dakwegger, enige blaaskunst
is een pré. Kijken hoeveel sollicitaties ik binnen krijg.
Nee, met dit soort onzin redden we het niet.
Het is volstrekt begrijpelijk dat een land haar identiteit wil behouden. Nu moet gezegd worden dat Nieuw Zeeland een slecht voorbeeld is want het waren wij Nederlanders en Britten die de inheemse Maori-bevolking hebben verdrukt, en onderdrukt. Met Terra Incognita of Zuidland werd Nieuw-Zeeland aangeduid. Ontdekt door Abel Tasman, naamgever van het schattigste diertje op aarde met de grootste bek denkbaar, de Tasmanian Devil. Nederlandser kan het niet, zeker niet als je het geschreeuw van het diertje beluistert.  Uiteindelijk hebben de Britten Nieuw-Zeeland gekolonialiseerd omdat ze het gebruikten als aanlegplaats voor de walvisjagers van weleer. Ook zo’n “prettige” en onbeschaafde activiteit uit het koloniale verleden.
Voor de Maori’s werd de vis duur betaald met tot op de dag van vandaag een situatie waarin zij de gang  opwaarts op de sociale ladder maar moeilijk kunnen nemen
en niet zelden hun toevlucht zoeken tot alcohol en drugs met daaruit voortvloeiende problemen zoals huiselijk geweld met een verhoudingsgewijs hoge vertegenwoordiging in de misdaadcijfers. Een bewijs dat de  westerse immigranten door de eeuwen heen de oorspronkelijke bevolking hebben ontwricht. Toch eens iets om over na te denken als wij spreken over immigratie bij ons in het westen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt……..
Als we over vis en cultuurvaste bevolking spreken komen we automatisch op het voormalige eiland in wat eens de  Zuiderzee was. Natuurlijk spreken we met trots over Urk.
Ik ga het wat luchtig benaderen.
Het dorpje van Astrix en Obelix, gelegen het het karikaturale Gallië heeft in Nederland enkele zusterdorpen. Naast Volendam en Maaskantje is dat het pittoreske Urk. In tegenstelling tot het dorpje van Asterix, waar de bevolking bij conflicten van de druïde een toverdrankje krijgt uitgereikt, bestaat er in Urk een bijzonder toverpoeder, een wit toverpoeder, dat de Urkers bijzondere krachten geeft.

Het wordt betrokken bij Toos en Koos Poederdoos (echte namen bij de redactie niet bekend). Urk wordt omringd door water aan de linkerzijde en stellingen en nederzettingen van de Bataafse Neder-Romeinen aan de andere kanten. Urkers zijn een stevig gebouwd volkje, bestaande uit stoere vissers die de hoge golven van de voormalige Zuiderzee trotserend hun netten uitslaan om vervolgens met wat voor vangst dan ook weer aan land te gaan. De Urker vrouwen vallen onder de bescherming van de Heere en van de hechte gemeenschap.

Urkers houden vast aan hun eigen waarden en tradities ook al geeft dit af en toe problemen met de hoeders van de wet die behoren tot het apparaat van de Bataafse Neder-Romeinen.

.
Het is mij een volslagen raadsel waarom de Urker bevolking nooit de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Immers wat zich bevindt onder de Kurk, blijft op Urk.
.
Vrijstaat Urk, een zelfstandig land deel uitmakende van het Koninkrijk der Nederlanden, maar autonoom, zo lijkt het althans en dat maakt Urk ook tot iets magisch.
.
Urkers, kijkende naar de buitenwereld en in zichzelf zeggend “Rare jongens die Bataafse  Neder-Romeinen”.
.
Volgens de overlevering was er iemand van Marokkaanse afkomst die in conflict raakte met een jongere afkomstig uit de barmhartige en werkgelegenheid verschaffende gemeenschap van de Urkers. In tegenstelling tot de spilzieke dorpelingen van Asterix en Obelix verkopen Urkers hun vis in plaats van elkaar en anderen er mee om de oren te slaan. Nee, de Urkers lossen dat anders op. Het liep wat uit de hand, maar heel de Nederlandse media hingen er bovenop om de Urker jongeren-bevolking te beschuldigen van racisme.
Nu moet gezegd worden dat het onverstandig is om met de Urker bevolking te spotten. Urkers hebben magische krachten die zij deels halen uit hun geloof en deels halen uit de voornoemde poederdoos.
Een gebed wordt aangevuld met de toverspreuk “Vis, Vis, fijn dat het er is” en vervolgens heb je een onoverwinnelijk volkje waar Asterix en Obelix nog een voorbeeld aan kunnen nemen. In tegenstelling tot het Gallisch dorpje van Asterix heeft Urk geen vals zingende bard. Dat leed hebben ze over gelaten aan het katholieke Volendam dat opgescheept zit met de restanten van BZN en thans te kampen hebben met de glasschade veroorzakende Jan Smit die overigens een zeer aimabel mens is.
De Bataafse Neder-Romeinse politie heeft moeten voorkomen dat de Urkers massaal toevlucht moesten nemen tot het magische toverpoeder. Immers er werd bekend op sociale media dat uit “broeders uit Marokkaanse en andere mohammedaanse kringen” verhaal wilden gaan halen als antwoord op de actie van enkele Urkse jongeren. Dus werden de toegangswegen naar Urk afgezet, en voor hen die daar toch dienden te zijn omwille van legitieme redenen was het “betreden op eigen risico”.
Hebben we ergens niet een beetje het gevoel van, “hahaha, die Urkers maak je niet gek, die laten niet met zich sollen?”. Ik wel.
In Urk en naar verwachting ook in Volendam en  Maaskantje zal zich een en ander naar verwachting, net zoals in de rest van het Bataaafse Neder-Romeinse Nederland, vertalen in de verkiezingsuitslagen van vandaag. We gaan het zien.
p.s. Ik heb zin in een stukje verse vis en ik weet waar dat te halen is.