Ursula von der Leyen maakt ommezwaai, bedankt de boeren en rekent af met vertrokken Frans Timmermans

0
13 september 2023 State of the Union, gegeven door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen in het Europees Parlement in Straatsburg Foto: © Europese Commissie

door Peter-Vincent Schuld

In de State of the European Union die vandaag door de voorzitter van de Europese Commissie gegeven werd door Ursula von der Leyen,  zijn voor een deel woorden gebruikt die de gemiddelde burger niet zal begrijpen en zelfs niet eens bestemd waren voor de burger. En toch zijn de boodschappen niet minder belangrijk. Nee, ze waren bestemd voor diegenen die in de Europese politiek actief zijn, maar de woorden die Von der Leyen koos, waren diplomatiek en niet in de laatste plaats bestemd voor haar eigen ontevreden politieke achterban, namelijk de Duitse christendemocraten van de CDU.

Boer bewerkt het land op het Duitse eiland Rügen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het meest opvallende uit de jaarlijkse toespraak van Von der Leyen, waren de woorden richting de boeren. Jaren maar dan ook  jarenlang werd er vanuit de Europese Commissie een politiek gevoerd die wurgend was voor de landbouw en veeteelt. Vandaag bedankte Von der Leyen expliciet de boeren voor hun inspanningen in de voedselvoorziening voor de Europese Unie. Het is algemeen bekend dat de afgetreden commissaris Frans Timmermans op voet van oorlog leefde met onze landbouwers, maar wat minder bekend was en is dat Von der Leyen en Timmermans in de laatste maanden dat Timmermans in Brussel actief was ook op voet van oorlog leefde met zijn bazin, Ursula von der Leyen.

Bij Facts wisten we slechts vanuit onbevestigde bronnen dat het niet boterde tussen de twee, daarom konden we niet expliciet en hard stellen dat er een vete was tussen Von der Leyen en Timmermans, en moesten we, wat we wisten beperkt houden tot “Timmermans staat aan de rand van de politieke afgrond, wie geeft hem het laatste zetje?”  Maar bij Facts doen we niet aan geruchten en roddels, al waren ze hardnekkig. Intussen is bekend geworden dat Timmermans de eer aan zichzelf heeft gehouden en lijsttrekker is geworden van de combinatie “GroenLink-PVDA”.

Groepsfoto van de voltallige Europese Commissie met de weg gegumde Frans Timmermans, die zijn biezen heeft gepakt.
Foto: © Europese Commissie

Ursula von der Leyen stelt dat er zowel gestreefd wordt naar economische groei en dat de Europese Unie ambitieus blijft op klimaatgebied. Maar wat is ambitieus?  Bijna ieder mens en ieder bedrijf heeft ambities: Je kunt wel de ambitie hebben om het te schoppen tot premier van een land, maar daarmee is nog niet gezegd dat die ambities haalbaar en realistisch zijn. Wat Von der Leyen deed is op haar rasse schreden terugkeren en het woord “moeten” in versterkte vorm achterwege laten. Ook Von der Leyen weet maar al te goed dat de burgers in Europa grosso modo steeds kwader werden op “de Europese Unie” en ook Von der Leyen heeft nu moeten toegeven dat de Europese Unie en haar instellingen zoals de Raad, het Parlement en de Europese Commissie net als auto’s zijn. Slechte bestuurders maken brokken, goede bestuurders anticiperen en zijn niet onder invloed. Voor het dagelijks verkeer spreken we over alcohol en drugs, daarmee stap je niet achter het stuur, in de politiek is “onder invloed zijn” dat je laten beïnvloeden door dogma’s, de waan van de dag, hysterie, ego’s en in het ergste geval corruptie.

Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vandaag, 13 september 2023 in het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk
Foto: © Europese Commissie

Von der Leyen heeft met haar speech aangegeven dat het qua bestuur in de Europese Unie hoog tijd is voor veranderingen, onder meer ten aanzien van de politieke positie van het Europees Parlement . Dat is iets wat wij laatst ook al schreven.

Maar ook de Europese Commissie zal niet kunnen ontkomen aan stevige veranderingen. Om tegemoet te komen aan de nobele overdenkingen en doelstellingen van de grondleggers van de voorganger van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die na de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een economische stabilisatie en het voorkomen van nieuwe conflicten binnen haar toenmalig en huidig grondgebied zal de Europese Unie en met name de Europese Commissie in daad de burgeren centraal moeten stellen. De regeldrift vanuit de Europese Commissie heeft veel kwaad bloed gezet en heeft de goede zaken die zij heeft gedaan geheel overschaduwd.

De primaire merken van Meta, Instagram, Facebook en Whatsapp op een symbolisch niet transparante ruit in Almoradi, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In de media is maar weinig diepgaand verschenen over de megaboete die Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp kreeg wegens het sluizen naar de Verenigde Staten van privacygevoelige informatie van burgers binnen de Europese Unie. Uw gegevens kwamen daardoor in ongecontroleerde handen. Daar heeft de Europese Commissie streng tegen opgetreden.

Dat de zaken die de burger van de Europese Unie ten goede kwamen niet uitgebreid en diepgaand belicht worden, heeft te maken met het feit dat maar weinig journalisten echt  interesse en kennis met betrekking tot de Europese Unie en eigenlijk tegen u als burger zeggen “dit weten we, of denken we te weten en daar kunt u het mee doen”.  Op onze kleine redactie staan wij daar anders in.

China

Permanente diplomatieke vertegenwoordiging van de Volksrepubliek China in Brussel Woluwe, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ursula von der Leyen heeft in haar State of the Union aangegeven China de wacht aan te zeggen wat betreft het met staatssteun produceren van elektrische voertuigen en onder deze onder de kostprijs leveren aan Europa. Dat is oneerlijke concurrentie die ten nadele komt van de Europese autobouwers en onze medeburgers die binnen deze bedrijven hun boterham verdienen. De Duitse producent BMW heeft in ieder geval reeds aangegeven niet aan die prijzendumping mee te doen. Maar er stelt zich een andere vraag waar we later nog eens op terugkomen. Is de elektrische auto geen overschat en slechts een tijdelijk fenomeen?

Reclame voor een elektrisch aangedreven BMW op het raam van een BMW dealer in Merksem, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Chinese economie vertoont tekenen van verregaande instabiliteit. Het strekt tot de aanbeveling om nauwlettend toezicht te houden op de solvabiliteit van Chinese banken die binnen de Europese Unie actief zijn en of Chinese banken niet met ongeoorloofde staatssteun in Europa opereren of in het slechtste geval overeind gehouden worden. Er is geen constructie die tegen alles bestand is.

In tegenstelling wat nu al weer op sociale media wordt beweerd, zijn de extra miljarden die worden uitgetrokken voor de wederopbouw van Oekraïne afkomstig uit de reguliere budgetten van de Europese Commissie, het is dus niet zo, in relatie tot dit gegeven, dat u als burger weer extra moet gaan bijlappen.

Kritisch

De Europese Commissie kondigt op haar website de State of the Union 2023 aan
Foto: © Europese Commissie

Tijdens het zomerverlof heeft Ursula von der Leyen van haar Duitse politieke partijgenoten te horen gekregen dat het anders moet. Aanhoudend werd de positie van Von der Leyen overschaduwd door Frans Timmermans, die verbaal sterker was maar inhoudelijk zwakker. Een Alfamannetje. Het was een manier van Timmermans om wraak te nemen vanwege het feit dat hij geen voorzitter werd van de Europese Commissie. Het persoonlijk ego dus. Manfred Weber, de Duitse christendemocraat de eigenlijk beoogde kandidaat voor de rol van voorzitter van de Europese Commissie, nam op een andere manier revanche door met veel geduld en door middel van een langzaam opgebouwd spanningsveld vanuit het Europees Parlement, stokken in de wielen te steken van de Europese Commissie.

Een en ander neemt niet weg dat ook wij met een uiterst kritisch oog bekijken wat  “Europa” gaat brengen.