“Ushi” Von der Leyen fluit Frans Timmermans terug om solistisch landbouwoptreden maar Frans ziet met zijn offshore energie weer een kans.

0
801
Landbouwvoorstellen die de Europese landbouwcommissaris op tafel legt en niet in de smaak vallen bij Frans Timmermans gaan niet zomaar van tafel en in de hakselaar. Op de foto boer met een combine met hakselaar op het land nabij Granada, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Jan Schils en Peter-Vincent Schuld

“Terugtrekken landbouwvoorstellen.heeft zelfs niet op tafel gelegen”

Brussel – Voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie heeft met enige nadruk verklaard, dat er geen sprake is en kan zijn van terugtrekking van de voorstellen van de Europese Commissie voor de hervorming van de Europese landbouw voor de periode 2022-2027.

Doordat het solistisch gedrag van Eurocommissaris Timmermans ingeperkt is wordt de gevarenzone voor de boeren wat minder vanuit Europa Op de foto een oudere boer aan het werk op het land nabij Faro, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Von der Leyen: “De terugtrekking is niet alleen van tafel, ze heeft er ook nooit op gelegen.” Daarmee bevestigt zij dat het om een solo-optreden van Timmermans ging, die zelfs niet de moeite nam om haar en zijn collega’s in de Commissie voorafgaandelijk in te lichten over zijn plannen. Von der Leyen neemt daarmee ondubbelzinnig afstand van het dreigement van haar rechterhand en vicevoorzitter Timmermans, die aankondigde, dat hij “eigenhandig” het Commissievoorstel zou intrekken omdat het niet voldoet aan zijn klimaatplannen, meer bepaald de doelstellingen voor de Green Deal, die de EU tegen 2050 CO2 neutraal moet maken.

Boer met combine op het land in de buurt van Granada, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciekowski, op wiens stoel Timmermans de laatste maanden geregeld ging zitten om zijn klimaatdoelstellingen voorrang te geven, floot Timmermans terug. “Ik heb een duidelijk mandaat gekregen van de EU-lidstaten om het dossier over de hervorming van de Europese landbouw af te ronden”, aldus de Pool. En hij vervolgde: “Wij overwegen helemaal geen alternatief voor de huidige landbouwvoorstellen, waarover de lidstaten het trouwens zo goed als eens zijn.”

Het solistisch optreden van Timmermans is tot drijfmest gereduceerd. Op de foto: Vrachtwagen met drijfmest met op de achtergrond een graanverwerkend bedrijf, nabij Granada, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ook commissaris Stella Kyriakides (bevoegd voor volksgezondheid en voedselveiligheid) verklaarde dat er nooit sprake was geweest van terugtrekking van de landbouwvoorstellen van de Commissie. Volgens een van haar woordvoerders hebben meer leden van de Commissie tegenover Timmermans hun ongenoegen geuit en heeft diens reputatie schade opgelopen binnen het college van eurocommissarissen.

Offshore werkeiland voor de aanleg van windmolenparken met onderdelen voor windturbines op de terminal van Wagenborg in de Eemshaven, nabij Delfzijl, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld

Overigens heeft Timmermans vandaag zijn plannen bekend gemaakt verpakt met de titel “Boosting Offshore Renewable Energy for a Climate Neutral Europe”. Een hele mond vol voor een essay dat net zo goed “Het gaat weer geld kosten” had kunnen heten. Timmermans wil de de hoeveelheid op zee geproduceerde energie in de Europese Economische Zone opschroeven van een 12 kilowatt van heden via een 60 kilowatt in 2030 tot en met een 300 kilowatt in 2050. De Europese Commissie streeft er naar een bijkomende 40 kilowatt via andere “oceaan technologiën” zoals drijvende windmolens en zonne-energie. Timmermans stelt dat het nieuwe mogelijkheden biedt aan ondernemingen en zou tot Europees leiderschap in deze branche leiden.

Wiek van een windmolen die op zee geplaatst gaat worden op de terminal van Wagenborg in de Eemshaven, nabij Delfzijl, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Over de levensduur van en de effecten van corrosie op de installaties ter zee rept het door Timmermans gepresenteerde rapport geen woord over. Evenmin maakt het duidelijk wat de hoeveelheid “letterlijke” energie zoals brandstoffen er benodigd is om al deze parken op zee aan te leggen en wat er dan nog aan milieuwinst overblijft. Het rapport maakt evenmin duidelijk wat de invloed is op flora en fauna op zee. Zoals we eerder schreven moet wel elke meter zeebodem waar gebouwd wordt gecheckt worden op scheepswrakken en explosieven uit de oorlogsjaren. Ook deze inspanningen zijn niet in het rapport verdisconteerd.