Verzet groeit tegen Timmermans en zijn “Klimaat – kalifaat” : Politieke steun boeren neemt toe

0
Europa lijkt te beseffen dat het haar boeren hard nodig heeft Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Het ziet er naar uit dat Europees commissaris Frans Timmermans eindelijk wat tegenwind zal moeten incasseren tegen zijn megalomaan en onbetaalbaar klimaatpakket om “te verhinderen dat de aarde ooit zal vergaan”. Acht EU-lidstaten (en hun aantal zal ongetwijfeld toenemen) hebben het aangedurfd om kritiek te leveren op de zich onfeilbaar wanende klimaatkalief en diens exclusief rood-groene hofhouding (kabinet) onder leiding van kabinetschef Diederik Samsom.

Diederik Samson, de rechterhand van Frans Timmermans op een PvdA-toer in Emmen, Nederland
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Deze laatste treedt zelden op de voorgrond, maar speelt wel degelijk een belangrijke rol als het brein achter het klimaatfanatisme van zijn chef en de meerderheid van de Europese Commissie, waarbinnen elk tegengeluid de kop wordt ingedrukt. Het beste bewijs daarvan is het lot van Januz Woychiekowski, de enige echte EU-landbouwcommissaris wiens portefeuille Timmermans zich van begin af aan heeft toegeëigend omdat hij wel begreep dat de landbouw een cruciale rol speelt in zijn meer en meer omstreden strijd tegen de klimaatopwarming.

Machtsgreep

Wie gaat er in de Europese Commissie over landbouw? Niet Frans Timmermans Op de foto: Landbouwbedrijf in het Rivierland, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en de rest van de Commissie staken geen vinger uit naar deze machtsgreep van Timmermans. Sedertdien mag de arme Pool, die in de ogen van Timmermans deel uitmaakt van een “foute “ partij in eigen land, zich alleen met wat kruimels bezighouden om niet te zeggen dat hij er eigenlijk voor spek en bonen bij zit als er over belangrijke agrarische kwesties wordt gesproken of als er landbouwvoorstellen worden gelanceerd, die te maken hebben met het klimaatbeleid.

Terug naar de kritiek op Timmermans, die hij alles behalve kan pruimen. Die tegenstand komt van de acht EU-lidstaten België, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen en Malta), waarbij zich ook de Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement heeft aangesloten. De kritiek van de acht lidstaten en de EVP is gericht tegen het stokpaardje van Timmermans, namelijk de vorig jaar voorgestelde Europese natuurherstelwet.

Plannen Timmermans in de vuilnisbak gewenst

Plannen Timmermans in vuilnisbak gewenst, foto werd gemaakt in Enkhuizen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Sommige lidstaten willen dit rood-groene brouwsel van het kabinet van Timmermans meteen aan de vuilnisbak toevertrouwen als “levensgevaarlijk” voor de boeren in Europa. Andere lidstaten zijn gematigder en willen min of meer forse bijsturingen. De EVP is het met deze landen eens dat deze natuurherstelwet, die bovenop de verplichtingen van de Green Deal komt, de Europese landbouw zware schade zal toebrengen. Deze wet verplicht de lidstaten om al tegen 2030 20 procent van de natuur en van hun zeegebieden te “herstellen”, ofwel de landbouwproductie met een gelijk percentage terug te dringen en de visvangsten te beperken. De landen die om bijsturingen vragen vooral dat de lidstaten en niet de Commissie zelf de instrumenten mogen kiezen die ze willen inzetten om de natuurdoelstellingen te halen. Ook willen ze van de Commissie weten waarom ook buiten de Natura 2000-gebieden een algemeen verslechteringsverbod zou moeten gelden.

Poging om Timmermans terug te fluiten

Boeren werken op het land in de omgeving van Lorca, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het Nederlandse Europarlementslid  Esther de Lange (EVP) diende inmiddels namens haar partij een amendement in om het wetsvoorstel volledig van tafel te vegen. “De EVP heeft altijd al zware kritiek gehad op dit voorstel en vooral op de manier waarop de Commissie denkt dit voor elkaar te boksen”, zegt de Lange in een kranteninterview. De Lange: “In de 16 jaar dat ik in het Europees Parlement zit, heb ik nooit eerder bij voorbaat een voorstel afgewezen. Maar dit zit ongelofelijk slecht in elkaar.” Nu de  kritiek van de lidstaten op het voorstel van Timmermans aanzwelt, stijgt mogelijk ook de kans dat het amendement van de EVP-fractie het zal halen in Straatsburg. Maar dan zijn er ook stemmen van andere centrumrechtse partijen nodig, o.a. van het liberale RENEW. De socialisten, groenen en nog extremer links, omarmen de natuurherstelwet van hun idool en klimaatfanaat onvoorwaardelijk.

Volgende maand wordt erover gestemd in de milieucommissie van het Europees Parlement. Overleeft het daar de stemming, dan gaat het naar de plenaire vergadering voor de eindstemming en moet Europese Commissie (Timmermans) haar huiswerk overmaken. Eind juni buigen de 27 milieuministers van de EU zich dan over het Commissievoorstel.

Zijn de nieuwe plannen van Timmermans nog ongewenster als mest? Op de foto: Boer onderweg met zijn gierwagen nabij in de provincie Almeria, Spanje
Foto:© Peter-Vincent Schuld

Fractievoorzitter Manfred Weber doet ook nog een duit in het zakje om het geestesproduct van Timmermans en zijn kabinet de grond in te boren.: “De boeren in de EU worden van alle kanten bedreigd.” Hij wijst op de  economische problemen door de Russische oorlog in Oekraïne die hun inkomens aantasten en op de klimaatplannen van de Europese Commissie die hun toekomst bedreigen. Weber vindt ook dat de Commissie de boeren moet respecteren en meer naar ze moet luisteren. Weber is niet mals voor de voorstellen van Timmermans in verband met de Green Deal die volgens hem in de productie sterk verlagen en investeringen onzeker dan wel onmogelijk maken. Ook het terugschroeven van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betekent een aanzienlijke daling van de opbrengsten dus van de boereninkomens. En het natuurherstel veroorzaakt volgens Weber een forse inkrimping van het landbouwareaal. Hij concludeert dat de plannen van Timmermans de inkomens van de boeren flink zullen verlagen, de beschikbaarheid van Europees voedsel in gevaar brengen en de inflatie verhogen.

Nederland

De omgekeerde Nederlandse vlag in een agrarisch gebied nabij Lexmond, Nederland. De boeren en een groot deel van de burgerij zijn het “boertje pesten” meer dan beu
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het Nederlandse kabinet heeft ook bedenkingen bij de plannen van Timmermans, maar gaat er nog niet zo openlijk tegen in als de acht andere EU-lidstaten. Wel vreest Den Haag dat het wetsvoorstel van de Europese Commissie het op veel plaatsen onmogelijk zal maken om nog te bouwen of te boeren voor zover dat door de stikstoftegels al niet meer kan. Maar Nederland heeft daarover nog geen formeel overleg gehad met de acht lidstaten.

Nederlandse boeren zetten beeldvormend een andere Europese Unie neer onder de naam “Boerenlanden” nabij Lexmond, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Inmiddels heeft Timmermans ook van zich laten horen door de te waarschuwen dat het “kortzichtig is om de boeren en anderen te willen sparen.” Volgens de klimaatgoeroe zullen dan juist die groepen uiteindelijk de klimaatschade moeten betalen.