Home Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Wie gebruik maakt van sociale media als Facebook krijgt dagelijks een stroom van berichten te verwerken.
Informatie waarvan de herkomst alles behalve duidelijk is. Niet zelden geïllustreerd met beeld waarvan je eveneens
de echtheid niet zekerheid kunt vaststellen. Blogs en vlogs die hun meningen als waarheid verkondigen zonder ook maar op enig moment aan hoor en wederhoor gedaan te hebben. Burgerjournalistiek en “fake news” gaan hand in hand en vertroebelen het beeld van de lezer en kijker.

Omdat we een grondbeginselen kennen als “vrijheid van meningsuiting” en “vrijheid van drukpers” wordt de regulering van allerhande informatiestromen, op excessen die oproepen tot haat en geweld na, overgelaten aan het onderscheidend vermogen van de individuele informatieconsument.

Digitalisering

Voor de kijker en lezer wordt het niet eenvoudiger om door te dringen tot verhalen die objectief en feitelijk weergegeven worden.
Feiten zijn feiten en die verdienen het om, voorzien van verantwoordelijke duiding, door te dringen tot de nieuwsconsument.
Het wordt de lezer en kijker er ook niet gemakkelijk op gemaakt om feitelijke verhalen tot zich te nemen.
Steeds meer “content” wordt afgesloten via betaalmuren op de website van gerenommeerde media.
Met dalende oplagecijfers en teruglopende advertentie-inkomsten wordt het steeds moeilijker om door te dringen tot de informatieconsument.
Het is de consument gewoon te moeilijk en te lastig en vaak te duur om overal tegen betaling online abonnementen op te nemen of individuele artikels te kopen. Een en ander uiteindelijk toe leiden dat nieuwsconsumenten zich eerder gaan baseren op de grote stroom van bedenkelijke berichtgeving gebracht door allerhande websites en dat de adverteerders die nog overblijven nog meer de traditionele media de rug gaan toekeren.

Hoezeer waren we vroeger gewend dat we ‘s-morgens in de bus ons krantje vonden of een exemplaar kochten op het treinstation om de tijd te doden
tijdens de treinreis. Nu pakken we onze smartphone, onze laptop of tablet om nieuws en actualiteiten tot ons te nemen. In Duitsland heb je overal “krantenzuiltjes” staan waar je bijvoorbeeld een euro in werpt om de laatste editie van bijvoorbeeld Bild te kunnen bemachtigen. Maar ook daar is de hang naar gratis nieuwsconsumptie niet te temmen. Het wordt aan de beschaafdheid van de burger overgelaten of hij al dan niet die “euro” in het
bakje werpt en dus staan speurende krantendistributeurs her en der te posten om krantendieven op heterdaad te betrappen.

De enige vaste waarden in over het algemeen (redelijk_ betrouwbare berichtgeving die we zonder drempels tot ons kunnen nemen zijn de nieuwsuitzendingen van de publieke en commerciële omroepen. Het onafhankelijk redactiestatuut dat deze media kennen zorgt ervoor dat zij ongehinderd berichtgeving naar eigen journalistiek inzicht naar buiten kunnen brengen.

Nieuwsgaring kost geld

Nieuwsgaring en eigen verslaggeving kost handenvol met geld. Echte journalistieke producten die verantwoord gemaakt worden zijn over het algemeen geen instituten voor het verdienen van snel geld. Investeerders en mediamaatschappijen die toch een redelijk belegde boterham willen verdienen aan nieuwsmedia kiezen massaal voor het onder meer samenvoegen van titels en uitkleden van redacties.

Ondergetekende heeft lang fotojournalistieke verslaggeving verricht vanuit het Brusselse. Tot voor een jaar of 17 terug werden alle belangrijke Eurotoppen met de staats- en regeringsleiders gehouden in het land dat het halfjaarlijks roulerend voorzitterschap bekleedde. Tijdens de Europese top in Nice, in december 2000 werd besloten dat voortaan de meeste toppen gehouden zouden worden in het gebouw van de Europese raad in Brussel.
De informele raden voor de vakministers zoals deze van Buitenlandse Zaken, landbouw en Financiën werden nog steeds gehouden in land wat het voorzitterschap bekleedde. Bijzondere toppen vinden ook nog steeds plaats in het land van het voorzitterschap. Laten we vooral dan nog even niet
het maandelijks roulerend circus van het Europees Parlement vergeten dat haar maandelijkse plenaire zittingen houdt in Straatsburg en een aantal maandelijkse formele raden van de vakministers die in Luxemburg plaatsvinden.

Om goed te volgen wat er daar voor politieke ontwikkelingen plaatsvinden en de materie eigen te blijven is het dus zaak dat je naar de meeste van deze toppen en raden toegaat, ook al vereist dat geld, veel geld. Vliegtuigen, hotels, taxi’s, verblijfskosten, om verslag te doen vereist dit telkens wel forse investeringen. Ik vond het in de tijd dat ik “Brussel” coverde, het een publieke plicht, verbonden aan mijn beroep van zelfstandig fotojournalist om op eigen kosten ook dit nieuws te garen, ongeacht of ik verzekerd was van afname van beeld. De meeste keren is er veel geld bijgelegd moeten worden om de verslaggeving over de grenzen te kunnen doen laten uitvoeren, maar ik vond het een plicht die inherent is aan het vakgebied waarop je je begeeft. Je dient te investeren in verslaggeving.

Facts Found

Na een tijd het bedrijven van journalistiek te hebben onderbroken vond ik het tijd om weer terug te keren in mijn oude vertrouwde stiel.
Er is in die tijd een hoop veranderd dat de uitvoering van journalistiek werk doet bemoeilijken. Mediabedrijven leggen hun inkoopvoorwaarden op
aan freelancers en proberen steeds vaker voor een appel en een ei op de voorste rij te zitten. Ik heb daar met 31 jaar media-ervaring geen zin meer in.
Dus werd het tijd voor een eigen initiatief genaamd Facts Found. Een online platform dat heel klein gaat beginnen en naar mate de mogelijkheden toenemen stap voor stap wordt uitgebreid. Facts Found heeft niet de intentie “vervangend” te willen zijn voor bestaande gerenommeerde media, eerder aanvullend. Dit met eigen verslaggeving, eigen interviews, eigen beeld, eigen reportages, eigen invalshoeken.

Facts Found bestaat thans uit een heel klein team van enthousiastelingen die door de journalistiek gegrepen zijn. Waar artikelen duidelijk gescheiden zijn van opinies en daarom een eigen opiniepagina kent. In een polariserend maatschappelijk klimaat leggen we op de opiniepagina’s de oevers gevormd door meningen het is aan de lezers en kijkers om bruggen te vinden dan wel te bouwen tussen de diverse opvattingen die er bestaan.

Facts Found; onafhankelijk en eigenzinnig.

Peter-Vincent Schuld

Inhoud

Steun echt onafhankelijke journalistiek

Steun Facts Found