Vrees dat klimaatpaus Timmermans de economie sloopt en de burger uitknijpt die vervolgens jaknikker moet spelen

0
Oliewinning van oligigant OMV met "jaknikker" in Neder-Oostenrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Jan Schils

Gaat het rode duo Frans Timmermans en zijn kabinetschef Diederik Samsom (beiden P.v.d.A.) met het dezer dagen in Brussel gepresenteerde “Fit for 55 pakket” van 13 omvangrijke wetsvoorstellen in de strijd tegen de klimaatsverandering onze planeet redden? De vicevoorzitter van de Europese Commissie (tevens EU-klimaatpaus) en zijn kabinetschef zijn er rotsvast van overtuigd, dat het allemaal wel zal lukken. Onder hun voorwaarden wel te verstaan, want elk verzet tegen hun plannen beschouwen ze als ouderwets, achterhaald, gevaarlijk en dom.

Schoktherapie: weg met olie en gas

Aardgas als brandstof voor woningen en bedrijven straks voorbij als het aan Timmermans en consorten ligt? Op de foto een bordje met een aardgasleiding in ht hartje van Mechelen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De benaming “Fit for 55” doet sommigen misschien vermoeden dat het geïnspireerd is op een fitnessprogramma voor 55-plussers. Hoe het ook zij, Timmermans houdt er wel een flink tempo op na, want de bulk van zijn maatregelen moet in 2030 uitgevoerd zijn. Dat is maar acht jaar, waarbinnen EU-lidstaten en het Europees Parlement akkoord moeten zijn gegaan met deze megaonderneming. De geschiedenis toont echter aan dat economische hervormingen de grootste kans van slagen maken als ze geleidelijk aan worden ingevoerd. Een schoktherapie, waarvoor de klimaatpaus heeft gekozen,  werkt meestal averechts.

Makke schapen op de dijk van de Eemshaven in Groningen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Makke lammeren

Absolute voorwaarde voor het welslagen van de voorgestelde transitie naar een klimaatneutraal Europa in 2050 is in de ogen van dit tweetal wel, dat de EU-lidstaten, het Europees Parlement, het bedrijfsleven en de bevolking van Europa zich het voorgestelde rood-groene dictaat als makke lammeren door de strot laten duwen. Als het kan met zachte hand, als het moet met de knoet in de vorm van boetes, die torenhoog kunnen oplopen. Want bij het klimaatpakket gaat het volgens een zelfverzekerde Frans (evenals de hele Commissie trouwens nooit democratisch verkozen) om een “wettelijke verplichting”, waarover geen compromis, geen geschipper mogelijk is. Zijn boodschap is duidelijk: “Vergroenen of betalen, en dat geldt voor iedereen.” Aan het feit dat de industrie en de middelgrote en kleine bedrijven daardoor in hun bestaan worden bedreigd en de samenleving wordt ontwricht hebben Frans en zijn fans geen boodschap. Om een industrieel en sociaal bloedbad te verzachten, hebben ze een “Sociaal Klimaatfonds” bedacht waarin ze 20 miljard euro stoppen, dat gespijsd wordt met aloude linkse recept: nieuwe belastingen.

Standbeeld Hamlet in Helsingor, Denemarken
Foto © Peter-Vincent Schuld

Hamlet

“We moeten radicaal zijn en snel handelen. We hebben nog maar weinig tijd”, waarschuwt de  zich zelf onfeilbaar achtende en kritiek verachtende klimaatpaus niet zonder de gebruikelijke dosis bangmakerij. En om die schrik aan te jagen, komt hij met de  bekende dooddoener, namelijk dat “we” het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht zijn om geen tijd meer te verliezen. Timmermans haalt – om “zijn” gelijk te onderstrepen – zelfs de wereldbekende Britse schrijver William Shakespeare uit de literaire stal en citeert tijdens de persconferentie toepasselijk in een vlot, maar wel wat bekakt Engels, uit diens treurspel “Hamlet”: “De tijd is ontwricht. De mens leeft niet meer binnen de planetaire grenzen. We kunnen zo niet verder.” Misschien was dit toch niet de beste keuze en voorbeeld van Timmermans, want Shakespeare leefde van 1564 tot 1616. Dat is ruim 500 jaar geleden en onze planeet draait ondanks alles nog steeds tegen de zelfde snelheid om de zon.

Zijn Timmermans en Samson de extreem-linkse Che Guevarra´s voor wat betreft het klimaat Op de foto Che Guevrra afgebeeld op de schermen van een commerciële horeca gelegenheid in Zutphen, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Linkse hobby’s

Toch doen de klimaatpaus en zijn fans het voorkomen alsof de wereld zal vergaan als de uitstoot van CO2  en andere broeikasgassen tegen 2030 niet met 55 procent verminderd zal zijn tegenover 1990, als er na 2035 in de EU nog auto’s op benzine en diesel rondrijden in plaats van elektrisch en als het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2030 geen 40 procent bedraagt. Ze propageren een hele reeks maatregelen en typisch linkse hobby’s, zoals drastische belastingverhogingen en nieuwe taksen en heffingen, die de Europese industrie dreigen te slopen en de bevolking te verarmen. Ze eisen dat deze en andere rode dogma’s en hersenspinsels zoals een massale toevlucht tot biomassa, het uitbannen van olie, gas en kernenergie, met bijgevoegde routekaart, naar de letter worden uitgevoerd. Wat zeker is als dit pakket het ongewijzigd haalt, is dat wonen en zich verplaatsen in de toekomst ene stuk duurder zullen worden.

Ook Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen, directe bazin van Frans, heeft er alle vertrouwen in dat het mega-pakket aan maatregelen aan Europa kan worden opgelegd. “Want”, zo verklaarde zij, ”de fossiele brandstoffeneconomie heeft haar grenzen bereikt.” Daarom wordt ook de brandstoffenhandel in Europa fiscaal op de korrel genomen.

Straks sociaal zwakkeren de klos wegens stijging huurprijzen en energie: Op de foto flatgebouw met schoorstenen en de was die buiten te drogen hangt in Genua, Italië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Vooral armeren de klos

Zoals bekend is het emissiehandelssysteem (ETS) het paradepaardje van het klimaatbeleid van de EU. Tot nu toe vallen vooral de zware industrie en grote stroomproducenten onder dit regime. Omdat het systeem volgens Von der Leyen en Timmermans goed heeft gewerkt (in genoemde sectoren is de uitstoot van CO2 in 16 jaar tijd met 42 procent gedaald) stellen ze voor om het strenger maken door minder gratis uitstootrechten toe te kennen en een ­lager emissieplafond in te stellen. Ook de scheepvaart en luchtvaart, die tot nu toe werden gespaard, zullen in het systeem worden opgenomen. Over vijf jaar zal het systeem van emissiehandel dan worden uitgebreid tot wegtransport en gebouwen. D.w.z. dat opnieuw de gewone burger, de consument de klos zal zijn. Want de transporteurs en de eigenaars van gebouwen zullen niet aarzelen de hoger lasten naar hen door te berekenen. Ook de hogere belastingen op de meest vervuilende en oude auto’s treft natuurlijk het armere deel van de bevolking. Zij kunnen het zich vaak niet veroorloven om schoner en op hoger belaste brandstof te gaan rijden. En ze kunnen sowieso al niet een hogere energiefactuur betalen voor hun huishoudelijk verbruik, die met de voorstellen van Timmermans dreigt te ontstaan. Al het ongenoegen dat de klimaatpaus met zijn pakket oproept, gevoegde bij de wrevel over de corona-aanpak in de meeste EU-landen, kunnen een nieuwe golf van gele hesjes veroorzaken, dit keer niet beperkt tot Frankrijk maar Europawijd. Er zijn al tekenen die daarop wijzen, zo blijkt uit verschillende reacties op het klimaatpakket. Maar de klimaatpaus gelooft dat het hierboven genoemde nieuwe EU-fonds (het zoveelste in de rij) die onrust kan indijken of zelfs vermijden. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) zegt grote twijfels te hebben over dat fonds: “Het leidt alleen maar tot het rondpompen van geld: “Timmermans schiet weer in de zelfde reflex: we hebben een probleem met dreigende energiearmoede? Dan creëren we weer een pot met EU-geld. Mijn oproep is: zorg voor werkbare maatregelen, zodat je energiearmoede voorkomt in plaats van weer een nieuw EU-fonds op te richten.”

Scheepvaart extra de joker )met inbegrip van de visserij) met de plannen van Timmermans Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan de optimistische voorspelling van Commissievoorzitter Von der Leyen dat het klimaatpakket minstens 200.000 nieuwe banen zal opleveren, wordt in de reacties algemeen getwijfeld. De regeringen van Frankrijk en Duitsland, twee landen met de grootste auto-industrie, staan sceptisch staan sceptisch tegenover de brandstoffenvoorstellen van Timmermans  en vinden dat hij te hard van stapel loopt met alle benzine- en dieselauto’s vanaf 2036 te verbieden. Frankrijk wil met name de hybrides langer dan 2035 op de markt houden. Beide landen hebben ook bezwaren tegen een te zware fiscale aanslag op de lucht- en scheepvaart die al een hele portie tegenslagen hebben moeten incasseren door de coronacrisis. Ook twijfelt men in verschillende EU-lidstaten of het voorstel om extra heffingen te leggen op geïmporteerde producten, waarbij de vervaardiging veel CO2 is losgekomen zoals staal en cement, kans van slagen maakt bij de WTO (Wereldhandelsorganisatie).

Europa op windmolentjes…..zoals hier in Teulada, Spanje
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De Europese Unie is verantwoordelijk voor 8 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2.  Dat is een schijntje vergeleken bij wat China, de VS en India op dat vlak aan verontreiniging van onze planeet op hun kerfstok hebben. Ofschoon Von der Leyen zich optimistish toonde over de bereidheid van deze wereldmachten om het EU-voorbeeld na te volgen, mag daaraan ernstig worden getwijfeld. Zelfs als ze enige soepelheid aan de dag zouden leggen, zullen ze nooit de routekaart en streefjaren van de EU overnemen. Erger nog, de VS, China en India beschuldigen en EU van protectionisme omdat ze haar industrie gratis emissierechten toekent. Ook tegen de hierboven vermelde importheffingen op producten, die niet aan de EU-voorwaarden inzake CO2 voldoen, zullen de drie grootmachten zich ongetwijfeld verzetten. De EU dreigt zo een Einzelgänger te worden, die totaal geïsoleerd kan geraken…

Alles op “groene stroom” wat gaat dat geintje kosten? Op de foto een elektriciteitsmast in Crevillent, Spanje Foto: © Peter-Vincent Schuld

Waar blijft kostenplaatje ?

Het is en blijft opvallend dat Timmermans ook deze keer niets zegt over de kosten en baten van de Green Deal. De EU-lidstaten hebben al verschillend keren daarnaar gevraagd, maar Timmermans weigert daarop in te gaan. Er wordt steeds maar gesproken over enkele duizenden miljarden euro (zelfs tot 10.000 miljard euro), maar dat is allemaal natte vingerwerk.  

Met zoveel onzekerheden voor de boeg, valt er eigenlijk geen objectief kostenplaatje te maken, laat staan de baten te voorspellen. Dat geldt natuurlijk ook voor de klimaatpaus.

SGP-EP-lid Ruissen: “Het is goed om het klimaat te helpen, maar niet ten koste van alles. Het klimaat is ook niet geholpen als wij hier groen op een houtje bijten, terwijl VS en China kolencentrales bijbouwen. De EU doet er beter aan wat meer tijd te nemen voor het halen van de doelen. Wat nu op tafel ligt, is doorspekt van wensdenken en houdt onvoldoende rekening met wat mogelijk is in de praktijk. Het is allemaal te veel en te snel.”

Met Europees geld gebouwde laadpalen voor elektrische auto´s, ongebruikt langs de Franse autosnelweg nabij Montpellier
Foto: Christel Dubos / Schuld

Dat wensdenken blijkt volgens hem onder meer bij elektrische auto’s en hernieuwbare energie: “Hebben we wel voldoende betaalbare grondstoffen voor zoveel accu’s, nadat we de fossiele brandstoffen hebben verbannen? Waar komt eigenlijk de energie vandaan als er onvoldoende zon en wind is, zoals op een windstille winteravond?”

Zicht op kerncentrale EDF in Catecom, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

In de plannen mist de SGP ook aandacht voor kernenergie. Ruissen: “Deze stabiele bron van CO2-vrije stroom schittert door afwezigheid in de CO2-plannen, ondanks meerdere EU-adviezen om daarmee toch aan de slag te gaan.”

Geen klanten voor tankstations meer, dat zullen we nog wel eens zien.Op de foto Esso tankstation nabij Montpellier, Frankrijk
Foto: © Christel Dubos / Schuld

Het wensdenken komt volgens Ruissen ook naar voren in de 200.000 nieuwe banen die voorzitter Ursula von der Leyen voorspiegelde: “Dit aantal is niet onderbouwd en kan mogelijk worden overschaduwd door banenverlies elders.”