Warme Zomer: GFT-afval bron van stankoverlast en ongedierte

0
780
GFT-afval in kliko foto © Peter-Vincent Schud
door Peter-Vincent Schuld
Twee zaken die we moeten vaststellen;
1. Het afvalbeleid van veel gemeenten is veelal dogmatisch ingegeven door groene idealen en weinig realiteitszin.
2. Je hoeft geen hoogvlieger qua intelligentie te zijn om in het gemeentelijk bestuur zitting te nemen.
Een aanhoudende bron van ergernis voor burgers, zeker nu het in Nederland zo warm is in de afgelopen tijd,  is de ophaling van het GFT-afval.
Nu zijn er op zich al serieuze vragen te stellen over de netto milieuwinst met betrekking tot het separaat ophalen van restafval en GFT.
Extra voertuigen die extra brandstof verbruiken, extra personeel dat zich ook moet verplaatsen van huis naar de garage van de reinigingsdienst en weer naar huis.
Wat met de separate verwerkingsinstallaties? Hebben we al die compost wel nodig?  Wat kost het om restafval wat tussen het GFT zit te verwijderen en te verwerken?
Waarom wordt al het GFT-afval niet altijd aangewend voor de productie van biogas en wat zouden de kosten hiervan zijn versus de baten.
Berekeningen lopen uiteen en hoe groener het ideaal van de rekenaar des te gunstiger de cijfers. Of zit het anders? Waarom krijgt de burger niet betaald voor de aanlevering van grondstoffen voor de productie van compost en biogas? Waarom krijgt de burger sowieso niet betaald voor de levering van grondstoffen voor de afvalenergiecentrales, de aanlevering van grondstoffen voor de plastic-industrie en de papierindustrie. Wat dacht u van de restwaarde van oude metalen zoals aluminium drankblikjes en verpakkingen die bestaan uit blik?
Een onderwerp waar we zeker nog eens aandacht aan gaat besteden, want wie grondstoffen levert heeft eigenlijk recht op een vergoeding. Zou ook helpen tegen het zwerfafval. Maar als het om geld aan de burger geven gaat geeft de overheid vaak “niet thuis”.
Maar laten we even terugkeren naar waar we het over hadden. Zowel bij gemeenten als op sociale media wordt volop geklaagd door de burger over het ophaalbeleid van
het groente- fruit- en tuinafval. In veel gemeenten wordt het eens in de twee weken en soms slechts maandelijks bij de burger opgehaald die intussen te maken krijgt met stankoverlast en ongedierte zoals maden in de containers. Natuurlijk schuiven de gemeente het probleem terug naar de burgers en komen ze met tips en adviezen hoe maden te bestrijden. Maar de milieuhygiëne en de volksgezondheid ingevolge de afvalophaling is een verantwoordelijkheid van de gemeenten en die moeten de gemeenten maar nemen. Dat doen ze natuurlijk vaak niet.
In warme landen zoals Spanje en Portugal worden de afvalcontainers met rest- en etensafval dagelijks geleegd. De normaalste zaak van de wereld. De burger heeft immers recht op een leefbare woonomgeving zonder ongedierte ten gevolge van afval. Van dat beleid kunnen de Nederlandse gemeenten nog veel leren.
Het Haagse raadslid voor Groep De Mos, René Oudshoorn was het niet altijd goed overdacht beleid van de Gemeente Den Haag ook beu.
Hij diende een voorstel in om tenminste in de zomermaanden om bij de burgers hun GFT-afval moeten deponeren in hun eigen kliko’s, het GFT-afval wekelijks op te halen.
Uiteindelijk wist René Oudshoorn te bewerkstelligen dat in geval van overlast en meldingen bij de gemeente, de gemeente zorg draagt voor wekelijkse ophaling in Den Haag. Als grootstad heeft Den Haag het beleid dat bij portiekwoningen het GFT-afval en restafval wekelijks wordt opgehaald. Volgens René Oudshoorn is de Gemeente Den Haag voornemend om overal ondergrondse afvalcontainers te plaatsen zodat burgers niet meer met hun afval en bijbehorende maden opgescheept blijven.
In Breda werd deze week besloten dat met pas vanaf volgend jaar gedurende de zomermaanden GFT-afval wekelijks gaat ophalen. Kosten en een aanbesteding zouden een snelle oplossing in de weg staan. Maar is dit geen acute noodzaak waardoor aanbesteding helemaal niet nodig is? immers er is sprake van acute overlast en enig gevaar voor de volksgezondheid.
In de Gemeente Tilburg heeft men maar een paar biologisch afbreekbare zakjes onder burgers verdeeld om het afval te verpakken en zo maden tegen te gaan.
Aan frequentere ophaling wordt thans niet gedacht, de Gemeente heeft juist twee jaar geleden het wekelijks ophalen van de gemengde container voor rest- en GFT-afval
veranderd in tweewekelijkse ophaling dit tot massale irritatie van de burgers echter, de gemeente geeft niet thuis.
Is de lokale overheid er juist niet voor de burger? In sommige gemeenten blijkt daar niets van en resteren er alleen maar stank en maden.