Welke winden waaien er nu weer door energieland?

0
1813
Windturbines in het middengebergte van de Italiaanse regio Liguria, gelegen in het noord-westelijk deel van Italië Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

In hoog tempo zien we overal in Europa windmolenparken ter land en ter zee als paddenstoelen uit de grond komen. De energiediversificatie is in volle vaart. Of we echt van een volledige transitie kunnen spreken is allerminst een gegeven dat voor 100% vast staat.

Tankwagen van Shell onderweg van raffinaderij naar een tankstation op de Autobahn in Noord-Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Immers Shell heeft aangekondigd in fossiele energie te zullen blijven investeren ondanks dat het bedrijf ook aankondigde dat zij een dertiental raffinaderijen gaan afstoten doen om onder meer kosten te besparen en formeel inspelende op de politiek gewenste energietransitie. Welke raffinaderijen het betreffen is ons ter redactie vooralsnog onduidelijk, maar geweten dient te zijn dat het afstoten van raffinaderijen nog niet betekent dat de raffinaderijen ophouden te bestaan. De sites kunnen evenwel verkocht worden aan derde partijen, waarbij Shell bijvoorbeeld de raffinage-processen als dienstverlening weer koopt van nieuwe eigenaar. Investeringen en desinvesteringen bij energieconsortotia vinden altijd plaats met het oog op de lange termijn. De politieke realiteit van vandaag kan over twee jaar volledig veranderd zijn. Het “plan de campagne” van Shell van afgelopen week is volstrekt terecht slim ineen gezet. Het houdt enerzijds rekening met de politieke waan van de dag en schakelt tegelijkertijd over naar de lange termijn waarbij deze voornoemde waan van de dag gepasseerd wordt. Dat in Europa wellicht minder olie in de vorm van brandstof verbruikt zal worden zegt nog niets over de rest van de wereld.

OMV tankstation nabij Velenje, Slovenië
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Het Oostenrijkse OMV maakte onlangs bekend dat zij haar tankstations langs de snelwegen in Slovenië wenst te verkopen en met de vrij te komen middelen wil investeren in het gebruik van olie voor de productie van plastics.

De politieke druk die uitgeoefend wordt op energiebedrijven maar ook de corona -crisis drukken de winst gigantisch naar beneden en oliemaatschappijen maken dan ook stevige verliezen op het moment.

Reclameposter van BP bij een BP tankstation dat oproept om CO2 neutraal te rijden met fietsen op de achtergrond terwijl er gewoon brandstoffen verkocht worden. Grappige vorm van marketing zoals hier in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Een grappig voorbeeld van het meedoen in de klimaatrage van vandaag vonden we terug in Lissabon , Portugal alwaar het oliemerk CO2-vermindering aanprees en fietsers afbeeldde op een reclameposter. Tja, als je gevoelig bent voor dit soort van marketing is het prachtig voor de marketeers en het bedrijf dat ervan profiteert.

Vestiging van Siemens Gamesa in de windturbinerijke Eemshaven nabij Delfzijl, Groningen, Nederland Foto: © Peter-Vincent Schuld


Maar er is meer bekend geworden. De. producent van windturbines Siemens Gamesa is van plan om zich met de productie van groene waterstof in te laten. U zult zich wellicht afvragen “what the.f…” is groene waterstof? Groene waterstof kan gewonnen worden uit biomassa maar kan ook gewonnen worden uit water waarbij door middel van elektrolyse het water wordt gescheiden in waterstofgas en zuurstofgas. Even in het kort uitgelegd. Deze laatste optie is thans de meest waarschijnlijke. Ondanks dat  zoals gezegd de windmolens worden gebouwd met de snelheid van windkracht 10 kampt het bedrijf al jaren met moeilijke cijfers en ziet het bedrijf zich genoodzaakt tot het bewandelen van meerdere paden, dan die louter geplaveid zijn met windmolentjes.

Een gedemonteerde windturbine op een oplegger met op de achtergrond een windmolenpark in Oostenrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het bedrijf ondervindt op de markt stevige concurrentie van Vestas die een van de grote spelers is op de markt van windturbineproducenten.
Nu we het toch over Siemens hebben, het concern dat vele onderdelen telt kent ook nog Siemens Energy, een bedrijf dat energietechnieken ontwikkelt. De aandeelhouders willen graag  wat veranderingen zien bij Siemens Energy. Siemens Energy heeft een fikse reeks aan besparingsmaatregelen aangekondigd en de aandeelhouders vrezen daardoor dat hun belegging risicovoller wordt of op de lange termijn minder rendement gaat opleveren zeker niet nu het aandeel Siemens Energy afgelopen september nog 22 euro waard was en inmiddels is gestegen naar 31 euro per aandeel.

Een geparkeerde tankwagen van de producent van industriële gassen Air Liquide langs de snelweg richting Lissabon, Portugal
Foto: © Peter–Vincent Schuld

Het bedrijf moet dus gaan presteren en net zoals Siemens Gamesa nieuwe paden gaan bewandelen. Die wens lijkt een feit te worden nu Siemens Energy en  het Franse Air Liquide, producent van industriële gassen gaan samenwerking in…….waterstofprojecten. Wie had het kunnen denken? Deze ontwikkeling had je allang aan kunnen zien komen toen bleek dat men waterstof begon te beschouwen als het ei van Columbus. Dan zijn partijen die industriële gassen produceren natuurlijk “haantje de voorste” en geef ze eens ongelijk.

Productielocatie van Nippon Gases nabij Barcelona, Spanje met zicht op een productiefaciliteit van zuurstof
Foto: © Christel Dubos / Schuld


Een andere producent van industriële gassen, Nippon Gases is zich ook opeens in energie gaan verdiepen. Maar op dit moment in een iets andere vorm dan waterstof. Nippon Gases levert tal van gassen waaronder C02 voor de kassen waarin gewassen geteeld wordt. Biomassa staat op zich zeker ter discussie als daarmee het kappen van bossen gepaard gaat. Maar biomassa kan op vele wijze verkregen worden. Als we ons blindstaren op louter de gekapte en te kappen bomen, iets wat geen goede oplossing blijkt te zijn, zijn er nog andere vormen van biomassa . Nippon Gases levert nu ook “verbeterde zuurstof” dat moet leiden tot een betere verbranding en een hoger energierendement in elektriciteitscentrales die  oorspronkelijk kolen verstookten en thans omgebouwd worden naar biomassacentrales.

Maar de vraag blijft, welke opties in de energiediversificatie zullen recht blijven staan en welke zullen door de economische wind van vraag, aanbod en kostprijs worden weggevaagd? Wordt vervolgd