Zeehonden, konikpaarden en cowboys

Bernd Timmerman

Er is weinig natuur in Nederland, maar gelukkig hebben we wel het Wilde Westen waar hekken en kogels de regels bepalen. ‘’Van de Oostvaardersplassen is er maar één in Nederland. Sterker nog: in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken is.’ Godzijdank denkt een weldenkend mens, laat de natuur niet over aan outlaws van Staatsbosbeheer. Natuurlijk gedrag van de mens maakt immers zulke vreemde sprongen waardoor dieren kansloze goederen blijven. Al hebben ze dan een label ‘natuur’ om hun dode nek hangen.

Oostvaarders-horror-story

De Oostvaardersplassen is een door de mens gemaakt natuurgebied van 5600 ha. Waar het heelal zo’n 13, 8 miljard jaar geleden door een big bang of God als natuurlijk proces is gefabriceerd daar hebben slimme Nederlanders pakweg 25 jaar geleden voor een nieuwe God gespeeld door dieren binnen een hek te zetten met een bordje ‘’Natuur’’ erbij.

Je kunt het sturen op leven noemen in een experimenteel buitenterrein waar dieren op zo’n volledig natuurlijk mogelijke manier leven’’. Ik wilde ‘’gehouden worden’’ zeggen, maar dat mag niet want dan is het geen natuur meer, zeggen de outlaws of zoals zijzelf denken te zijn de cowboys van de Wilde Oostvaardersplassen.

Bij natuurlijk leven hoort doodgaan en volgens de bedenkers van deze dystopische schijnwerkelijkheid, waar mensen achter de hekken kunnen kijken, horen nu eenmaal honger en lijden. De Makers willen echter nog meer.  Het moet ook gaan om de mens in dit Hemelse Paradijs in Flevoland. Dus naast natuur, ook bos, landschap, recreatie en toerisme. Uiteindelijk is het doel dat mensen uit heel Nederland en de wereld met hun broodjes en wijntjes gaan picknicken aan de goede kant van het hek en kunnen kijken naar stervende dieren door honger of de kogel.

Groene mannen die monitoren

Gelukkig is er wel ‘’law and order’’ want de mannen in het Groen van Staatsbosbeheer tellen de dieren, met hun geweren in de aanslag.  In oktober 2017 konden zij juichen bij 5.230 grote grazers ( 230 Heckrunderen, 1.040 – 1.060 Konikpaarden en 3.910 – 3.3990 Edelherten). Mooi dat is er altijd een winter komende is waarbij het groen niet te vinden is op de grond, en waar mannen kijken, nog eens kijken en nog eens kijken en dan schieten.

‘Yeehaa’ schreeuwen zij bij het denkbeeldige kampvuur.  Het liefst met witte bonen in tomatensaus van Heinz, muziek van Ilse en een vette burger van een Heckrund. Dat is natuur op zijn smalst.

Nou zijn er mensen die het raar vinden dat er hekken staan en dat dieren geen eerlijke kans op overleven hebben. Die het niet kunnen aanzien dat jonge en oude dieren, zwangere paarden en elegante edelherten sterven door honger omdat de Staat heeft bepaald dat er sprake is van natuurlijk gedrag in een natuurlijk omgeving. Wanneer deze zotte dierenvrienden met hooi en ander voedsel komen, dan halen de cowboys dit over het hek gegooide voedseloverlevingspakket voor lijdende dieren weer weg.                            Dan kunnen de zwakkelingen die niet kunnen kijken naar onnodig verhongerende dieren ook nog eens een fikse bon verwachten. Dat hoort allemaal bij het Wilde Oostvaardersplassen Leven.

Huilers van mensen

Blij genoeg valt er te melden dat er meer natuur is in Nederland. De Wadden, vijf eilanden, dus vijf keer genieten in weer, wind en regen. Maar wat als je een huiler tegenkomt? Een baby-zeehond die alleen op het wad ligt te creperen en dood dreigt te gaan. Geen probleem meer, want er zijn genoeg zeehonden is het nieuwe advies, wat straks vast en zeker ook het Staatsadvies heet. Je mag spotten naar deze prachtige dieren, kijken als ze heen en weer zwemmen en ook kijken als ze lekker natuurlijk dood liggen te gaan.

Een wetenschappelijke commissie, ingesteld door de sheriffs van de overheid, hebben rond een tafel gezeten, mogelijk aan een hek in de Oostvaardersplassen, om tot het inzicht te komen dat ‘’het zoeken en opvangen van hulpbehoevende dieren onmiddellijk moet worden stopgezet’’. Behalve, ja er is een hulplijn, wanneer de desbetreffende zeehond door menselijk toedoen in de problemen is gekomen. Door een net van vissers of een aanvaring met een boot. Te verwachten is dat er een Staatscowboy CSI in oprichting is die uitgebreid sporenonderzoek gaat doen naar de achtergronden van de huiler op het wad.

Dierenvrienden?

Je zou denken dat partijen als Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP  en D66, organisaties als de Dierenbescherming en alle andere 3.000 dierenvriendenclubs massaal de straat op gaan om vredespijpen te roken en rooksignalen te verspreiden tegen de jaarlijkse ‘’natuurexecutie door de Staat der Nederlanden’’.

Niets is minder waar want veel van deze clubs houden zich vooral bezig met het Fictieve Plan B voor de Aarde in algemene ideologische zinbetekenis, pluchezetels of leven soms nog in het jaar 1864.  Want iedereen moet morgen Groen of Vegan zijn, dat is een ‘’realistische’ optie voor het einde van de veehouderij en het redden van het milieu. De asielen moeten overmorgen leeg, omdat de hond een andere soort is dan een zeehond. Anderen zijn meer met Jesse the Kid bezig of gaan de straat op om stemzielen te winnen.

Natuur is te min voor veel dierenvrienden die zich meer zorgen maken over hoeveel plantenters er op een partijnaald kunnen staan. Het gaat om systeemdenken en de aarde op comicachtige wijze redden. Het aantal telt, 500 miljoen landbouwhuisdieren en het individuele dier is bijzaak.

Terwijl jagers en boeren onnatuurlijke plaaggeesten zijn, is doodhongeren verdomd natuurlijk. Ook gaat het om het Grote Lijden in de Vleselijke Vleeswereld, minder om gezelschapsdieren en al helemaal niet om noodlot in de natuurcreatie van onszelf.

En de plofkipeters en leegvissers van deze wereld zal een stervend rund meer of minder in een natuurgebied een zorg zijn zolang zij maar in de zomer lekker aan de BBQ in de zon kunnen genieten van ander leed op het bord.  Voor veel partijen in Den Haag tellen daarbij ernstige mensproblemen, ethische onderwerpen als de orgaandonatie (van mensen natuurlijk), de zorg voor gehouden ouderen, winstmaximalisatie bij leven, straatnamen en meer snelwegen. Belangrijke en toch soms ook minder relevante levensonderwerpen. Maar dieren komen aan het (hun) eind(e).

Zwaai maar naar de Zorgplicht

Is er dan geen zorgplicht meer in Nederland? Jawel staat keurig in de Wet. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet. Zieke en gewonde dieren dien je te helpen of laten helpen en je handelingen mogen een dier niet schaden. Maar blijkbaar gelden wetten niet voor de cowboys in de gemaakte natuur of op de wadden van onze grenzen.

Ook de wetenschappers steunen de initiatieven in de groene wereld. Experimenteren op dieren mag altijd met een paar regeltjes van de staat. Dan wordt er natuurlijk al helemaal niet moeilijk gedaan over de ellendige dood van een zwanger rund. DierEthiek is voor mensenwatjes. Ook dierenartsen zijn er voor gehouden dieren en voor productie-diereenheden maar niet voor dieren die dan ineens beesten heten op een gebied in gevangenschap. Trouwens wie betaalt de rekening?

Dierentuinen en bootvluchtelingen

Stel dat ik met mijn natuurvrienden morgen een Goddelijk Natuurlijke Dierentuin begin: de Ark Van Bem, of zoiets. Want Bem is een Afrikaanse naam en betekent ‘’Vrede’’.

Wij kopen een stuk grond, groot, al dan niet van de Staat der Cowboys en gaan allerlei leuke dieren houden. Sorry, wij gaan de natuur in het Wilde Westen van de Randstad herintroduceren. We geven ze voer van, laten we zeggen, het begin van de lente tot het einde van de herfst. Daarna is het ‘’Yeehaa’’ ieder voor zich.

Dan gaat de kaartverkoop in volle gang en kunnen mensen dagelijks een maal nuttigen in de restaurants met grote ramen om naar de Natuur in de Ark van Bem te kijken.  Want als Chinezen levende dieren voeren aan dierentuin-dieren waarom mogen wij dan niet leuk kijken naar een oerrealistische stervende live natuurfilm? De Nieuwe Wildernis in het Wilde PolderWesten.

Ook is het raar dat we zo spastisch doen over bootvluchtelingen die hier zo nodig naar toe willen komen omdat er oorlog en honger is. Ten eerste is er altijd wel ergens oorlog en/of honger en ten tweede is er sprake van natuurlijke processen waar het zoogdier mens helaas slachtoffer van wordt.

Maar ‘’Yehaa’’ de soort mens komt niet in gevaar, sterker het gaat zo goed met de populatie, er zijn er nu al 7 miljard, dat een beetje minder geen kwaad kan. Het bijvoeren van mensen leidt ook nog eens meestal tot alleen voer voor de sterkeren en het verstoort toch wel een beetje het natuurlijke machtsevenwicht in het land van herkomst. We willen ook geen mensexoten introduceren in het Wilde Westen van Europa waardoor de eigen inheemse soorten het onderspit delven. Laat de Natuur zijn gang gaan. Echte natuurliefhebbers laten vluchtelingen gewoon sterven op zee of op een mooi strand. Kijken mag wel.

Natuur versus Cultuur

Het is gewoon waarachtig zo dat mensen onderling hebben afgesproken dat de Mens uitverkoren is, ook in een seculiere wereld. Daar gelden geen natuurregels voor maar gaan we het liefst met elkaar om op basis van gemaakte afspraken. Mensen creëren hun eigen waanwerkelijkheid.

Wanneer er ook maar één jongetje aanspoelt op de stranden van kapitalisme door oorlog elders dan weent en rouwt de mensheid. Noodlot en andere rampen noemen we bij het treffen van mensen geen natuur van het leven. Ieder van de 7 miljard is zo verdomd uniek dat zelfs collectieve opoffering mogelijk is om het individu te beschermen. Slachtoffers bij natuurrampen heten alleen mens, dieren tellen ook hier niet.

Andere dieren, dan het zoogdier mens, zijn van mindere waarde, het zijn goederen, zaken wanneer ze gehouden worden door ons, de uitverkorenen of het zijn objecten van de natuur waar nou eenmaal natuurwetten gelden. De instincten van de mens zijn verdwenen bij de beschaving die gemaakt is binnen culturen. Een mens sterft met liefde om zich heen en met aandacht, de dood van een dier, binnen of buiten een hek, heet koel een natuurlijk proces.

Er bestaat geen moreel juist handelen in de natuur. De dood is daar natuurlijk, lijden eveneens. Een blik vanuit de ethiek op dieren komt alleen aan orde wanneer zij in de beschikkingsmacht van de mens zijn. Althans een deel van de mensheid denkt daar zo over, voor anderen blijven het productie-eenheden of anderszins nutsgoederen.

Laten we onszelf voor de gek blijven houden, ook de mooie partijen en organisaties die zeggen voor alle dieren op te komen. Een paard in een circus of dierentuin mag niet lijden, een rund in de veehouderij evenmin, maar een paard of rund van ‘’wilde’’ oorsprong in natuur met een hek erom heen is nog steeds vogelvrij voor alle cowboys. Net zoals een hond een lid van het gezin is en een zeehond kan huilen tot het dood gaat in de ‘’natuur’’

Want het zoogdier mens is verheven tot het Godenrijk om op de berg die Aarde heet te beslissen over al wat goed en slecht is binnen en buiten natuur, al dan niet met hekken of op stille stranden. Verwelkom de Lente. Een nieuw begin van leven in onze fraaie cultuur.

Bernd Timmerman

 

6 REACTIES

 1. Goed geschreven stuk. Zou er om kunnen lachen als het niet zo triest is. Wat wij de aarde en natuur aandoen is verschrikkelijk.

 2. En het is maar wie je vraagt of de dieren in de Oostvaardersplassenhel tam of wild zijn. In eerder gevoerde procedures door Een DIER Een VRIEND met de navraag naar benodigde jachtvergunningen bleek dat ook al vinden de overheid, Staatbosbeheer en de rechter het ‘wilde dieren’ in dit mislukte safaripark op een voormalige zeebodem; de politie vond bij een procedure binnen de Wet Openbaarheid Bestuur dat het gehouden dieren zijn omdat er een hek om staat, en er dus geen jachtvergunningen nodig zijn voor de plezierjagers van SBB ..

  Als dit mislukte safaripark met voor hoefdieren totaal ongeschikte bodem en volledig afwezige begroeiing door een particulier was gestart, hadden er heel andere regels gegolden! Die particulieren mogen er nu inderdaad rondom restaurants en anusementdgebieden gaan beginnen.

  Het gehele project is een schande voor onze zeer onliberale en nog onchristelijker overheid! Als dier ben je gewoon ‘de lul’ in Nederland.

 3. Wat een onsamenhangend gebral zeg. Dit is gewoon niet goed geschreven (andere comments, heb je het ook gelezen? ).
  De essentie lijkt te zijn dat er van alles niet deugt. Er worden medewerkers van Staatsbosbeheer zwart gemaakt, gedrag toegedicht dat zij niet vertonen, pure laster dus.
  Los daarvan schijnen dieren die knuffelbaar zijn, een verbod op sterven te hebben, hoe dan!?

  Hoe komt zo een artikel op een site die het “onderscheid tussen mening & feit” wil zijn? Jammer.

 4. Goede opsomming van wat er mis is. De toonzetting reflecteert onze machteloosheid wanneer het redden – of zelfs maar helpen – van dieren. Als je daarvan getuige bent en meevoelt hoor je bij de “gekken, idioten of watjes”. Jaja, ook uit de mond of pen van Vera en Sven Kockelman. Dit is slechts één van de toenemende maatschappelijke oorzaken van geestelijke ongezondheid binnen ons huidige politieke klimaat.

 5. Wow, superƄ blog layout! Ꮋow long have you been blogging for?
  you made blogging loߋk easy. The overall look of your wеbsіte is gгeat, as well as the content!

Comments are closed.